Real Time News
for Human Resources Governance

Corona-inspecteurs mogen op elk moment binnenvallen

Niet-naleving van de corona-preventiemaatregelen kan een forse boete opleveren aan de werkgever, de individuele werknemers, leveranciers tijdens hun levering, en onderaannemers en hun individuele werknemers die in het bedrijf bezig zijn. De bevoegde sociaal inspecteurs hebben nieuwe bevoegdheden gekregen. Zij mogen op elk ogenblik van de dag of de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, binnenvallen.

Coronavirus: sancties door sociaal inspecteurs opgelegd bij overtreding van de preventiemaatregelen (Group S)

Corona: ander nieuws van de dag

Coronavirus: verlenging akkoorden grensarbeid (Partena Professional)

Lees ook: Buitenlandse tewerkstelling: is Nederland eenvoudiger dan België en Frankrijk? (Acerta)

Corona: publicatie verhoogd plafond vrijwilligersvergoeding (Ella / SD Worx)

Corona: geen verlenging tijdelijke verhoging drempels voor loonbeslag en -overdracht (Ella / SD Worx)

Aantal bedrijven in financiële moeilijkheden gehalveerd dankzij de regeringsmaatregelen (VBO)

Belgische lonen met focus op essentiële beroepen tijdens Covid-19 (Statbel): wie tijdens de lockdown een "essentieel beroep" uitoefende, verdient vaak een laag loon. Dikwijls gaat het om werkers die veel in contact kwamen met corona-patiënten

Voor wie snel is: coronaverliezen 2020 verrekenen met winst 2019! (dvp-law.be via Lexalert): vennootschappen en zelfstandigen zonder vennootschap die zich haasten, kunnen verliezen opgelopen in 2020 verrekenen met hun winst in 2019, dus minder (of geen) belastingen betalen over 2019

Versterk uw HR-beleid met poweHR reporting!

Hoe hoog liggen uw loonkosten? Hoe hoog ligt het absenteïsme in uw onderneming? Welke extralegale voordelen bieden uw concurrenten? Dankzij poweHR reporting krijgt u een volledig overzicht op al uw HR-data.Leg verbanden tussen uw personeelsgegevens en vergelijk ze met gelijkaardige bedrijven. Zo krijgt u nieuwe, objectieve inzichten om uw personeelsbeleid te optimaliseren.
Advertorial

Hoe je van thuiswerk een succes maakt

Werken op afstand is sinds de corona-uitbraak een realiteit in 80% van de bedrijven. Tijd om lessen te trekken. Volgens de werkgevers zijn de voornaamste voorwaarden om van telewerken en thuiswerken een succes te maken de volgende: een telewerken-policy hebben, vertrouwen cultiveren, en op voorhand medewerkers en leidinggevenden informeren en meekrijgen.

Sleutel telewerk ligt bij leidinggevenden en ‘management by objectives’ (SD Worx)

Lees ook: Hours of the workday are being wasted on video calls (HR Magazine UK): videovergaderen vreet arbeidstijd. Gemiddeld kost de voorbereiding 47 minuten, en achteraf duurt het 18 minuten om weer in het arbeidsritme te geraken

Geen contract en toch recht op dop

Corona blijft grenzen verleggen in de sociale zekerheid. Werkloosheidsuitkeringen zijn nu soms mogelijk voor wie werkt op basis van mondelinge dagcontracten, voor "de dagen waarop hij/zij zou gewerkt hebben". De maatregel is van toepassing op quarantaineplichtige gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw. Voor die inactiviteitsdagen wegens quarantaine heeft de RSZ een nieuw type dimona ontwikkeld.

Extra’s in land- en tuinbouw: uitkeringen bij quarantaine (Partena Professional)

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine - gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw - coronamaatregel (socialsecurity.be, tussentijdse instructies)

Kinderbijslag in cafetariaplan: RSZ-deadline nadert

Werkgevers met een cafetariaplan dat ook een aanvullende kinderbijslag bevat, moeten rekening houden met een deadline van de RSZ. Tot eind deze maand kunnen zij aan werknemers die uiterlijk eind februari 2020 voor dit extralegale voordeel hadden geopteerd, een andere keuze laten maken. Gebeurt dit niet, dan zullen die werknemers nog steeds de aanvullende kinderbijslag krijgen, maar zullen ze daar dan wel sociale bijdragen op verschuldigd zijn.

Aanvullende kinderbijslag en cafetariaplannen: einde van de overgangsperiode (UPDATE) (Group S)

Europees Hof haalt postbusfirma's onderuit

Werkgevers die hun internationaal werkend personeel via een buitenlandse onderneming laten presteren met als enige doel minder socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen, lopen voortaan het risico als de echte werkgever van die werknemers te worden beschouwd. Zij zullen die sociale bijdragen dan in het land waar hun zetel of domicilie is gevestigd, moeten betalen. Dat volgt uit een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.

Sociale zekerheid bij tewerkstelling in verschillende landen van de EU: wil de echte werkgever nu opstaan? (Securex)

Meer verzuim door fietsongevallen

In 4 jaar tijd is het aantal ongevallen op de weg naar en van het werk met een fiets of een andere niet-gemotoriseerde tweewieler toegenomen met 35%. Het gemiddelde verzuim, dat daaruit volgde, steeg van 3,7 tot 6,4 dagen. Slachtoffers vallen er vooral in de ochtendspitsen in de donkere maanden. Dat leert een analyse door verzekeraar AXA over de periode 2016-2019. Sindsdien is de populariteit van gemotoriseerde tweewielers nog toegenomen; in deze categorie zijn de ongevallen aan het stijgen.

De impact van de nieuwe mobiliteit op de arbeidsongevallen (AXA, dossier, met tabellen en grafieken, pdf, 8 blz., rechtstreekse download)

Corona-noodnummer voor zelfstandigen

04/09/2020

Zelfstandigen die het psychologisch zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen voortaan terecht op een gratis telefoonnummer, 0800 20 118, in het leven geroepen door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Ze zullen er doorverwezen worden naar de juiste hulpverleners.

Ducarme en RSVZ lanceren gratis telefoonnummer voor zelfstandigen in nood (HLN)

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (NB: toen we dit artikel schreven, vermeldde de website het noodnumer nog niet)
 

 

"Vrijwillig ontslag kan goedkoper zijn"

Collectieve ontslagrondes zijn duur, slepen lang aan en zijn niet goed voor het imago. Daarom proberen werkgevers in België steeds vaker medewerkers te overhalen zelf weg te gaan door hen een ontslagpremie aan te bieden. De coronacrisis heeft deze trend nog aangewakkerd. Dat zegt hr-dienstverlener LHH. "Zelfs met een hoge premie voor de vrijwillige vertrekker, kan het bedrijf 10.000 euro uitsparen." De Standaard heeft bedenkingen.

Steeds meer bedrijven kiezen voor vrijwillig ontslagvoorstel (LHH)

De mythe van het vrijwillige ontslag (De Standaard)

Plots kleurt Spanje rood: quarantaine verplicht

Wie had dat zien aankomen? Plots kleurt heel Spanje, behalve het eiland Tenerife, rood op de covid-19-kaart van Buitenlandse Zaken. Als je medewerkers hebt die later dan morgen, vrijdag, terugkeren, moeten zij zich laten testen, in quarantaine gaan voor twee weken en de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Alle niet-essentiële reizen naar Spanje (uitgezonderd Tenerife) zijn verboden. Code rood geldt ook voor een reeks andere landen en gebieden binnen de EU.

Werknemers die terugkeren uit risicogebied: wat te doen? (Partena Professional)

Werknemers in quarantaine: welke vergoeding? (Partena Professional)

FOD Buitenlandse Zaken, dagelijkse corona-update om 16u

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.