Real Time News
for Human Resources Governance

Bestaan van "afdeling" niet aantonen kost werkgever 126.000 euro

De werkgever kan het opdoeken van een afdeling inroepen om een personeelsvertegenwoordiger te ontslaan. Het is niet uitgesloten dat die afdeling bestaat uit één persoon, aldus het Arbeidshof van Brussel. Maar er is méér nodig dan een simpele bewering van de werkgever om rechters te doen aanvaarden dat die ene persoon een afdeling vormde. De werkgever in dit geding moet een beschermingsvergoeding betalen van 126.000 euro.

Analyse van het proces in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KULeuven

De volledige tekst van het arrest Arbh. Brussel 5 november 2019, AR 2018/AB/400 (pdf, 9 blz.)

Wegwijs in uitstel van RSZ-betalingen

26/05/2020

Vijf categorieën van werkgevers kunnen de betaling van alle of sommige RSZ-bijdragen uitstellen tot 15 december 2020. Het gaat dus niet om een kwijtschelding. De driemaandelijkse DmfA-aangifte blijft overigens verplicht. Sommige werkgevers bekomen het uitstel automatisch. Andere werkgevers moeten een verklaring op eer indienen; na de crisis zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nagaan of deze verklaring op eer waarheidsgetrouw was. Alle details staan op de website van de RSZ.

Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers (RSZ)

Nagaan of jouw onderneming een automatisch uitstel van betaling krijgt, is eenvoudig. Het volstaat het ondernemingsnummer in te vullen op deze pagina van de RSZ: Coronacrisis - Check uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

De Employee Experience: de kers in de taart

Meer dan de kers op de taart, is de Employee Experience het essentiële ingrediënt. Maar de werknemer centraal stellen, is voor veel ondernemingen een nogal ingrijpende verandering. Maar wat is het ‘basisrecept’ voor Employee Experience? Download de whitepaper
Advertorial

Honderdduizenden bedienden hebben voor het eerst getelewerkt

62% van de Belgische bedienden die tijdens de lockdown actief blijven, werkt van thuis uit. Voor 42% is het zelfs de allereerste keer dat zij telewerken, zo leert een peiling door SD Worx. Dat na de coronacrisis alles terugkeert naar het oude, verwacht niemand nog. "Mogelijk zullen we ook kantoorlocaties zien verdwijnen, steeds vaker online vergaderen en vermoedelijk ook minder zakenreizen.” Volgens Workero willen velen liever in een satellietkantoor werken dan thuis.

Corona doet vier op tien Belgische bedienden voor het eerst telewerken / Belgen bij meest fervente telewerkers in coronacrisis (SD Worx)

Lees ook:

Bezorgdheid over productiviteit top of mind bij Belgische bedrijven (PwC): veel bedrijven stellen vast dat zij tekortschieten inzake digitale bijscholing, bandbreedte en cybersecurity, en dat zal waarschijnlijk leiden tot meer investeringen in digitale transformatie

Nooit eerder zoveel vraag naar satellietkantoren: stijging met 300 procent (Workero)

Pandemie bewijst het nut van goede interne communicatie

Sommige bedrijven reageerden veel sneller en beter op de pandemie dan andere. Goed communiceren, zowel naar de werknemers toe als naar de buitenwereld, bleek cruciaal en lonend. Dat blijkt uit een bevraging van 100 grote werkgevers. 4 op de 10 van deze werkgevers willen in de toekomst sterker inzetten op interne communicatie.

Eén bedrijf op drie communicatief niet voorbereid op coronacrisis (persbericht BePublic)

Goed nieuws: burn-outgolf is verre van zeker

19/05/2020

Zal de corona-lockdown leiden tot méér burn-outs?  Dat is niet zeker, zo leert een enquête die de sombere voorspellingen van sommige experts weerlegt. Van diegenen die hun werkdruk zagen toenemen, ziet 18% zichzelf binnen de 12 maanden het slachtoffer worden van professionele uitputting. Maar deze groep vormt een minderheid. Van de mensen wier werkdruk gelijk bleef of daalde, denkt slechts respectievelijk 6,8% en 3,4% binnen het jaar een burn-out te ontwikkelen. "Dit zijn bemoedigende cijfers", analyseert prof. Ralf Caers (KU Leuven). "Er lijkt geen burn-outgolf aan te komen."

‘Laat u geen burn-out aanpraten’ (HRmagazine)

Lees ook: Professor personeelsbeleid vindt huidige lockdown verkeerde keuze: “Start 30-urenwerkweek en verplicht 60-plussers om thuis te blijven” (hln.be)

Kinderlast wettigt geen afwezigheid

Mag een werknemer weigeren te komen werken omdat hij geen oplossing vindt voor de opvang van de kinderen? Neen. Zo luidt de wet. Indien jouw bedrijf de activiteiten opnieuw heeft opgestart, is corona-werkloosheid (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) niet meer mogelijk. Welke opties blijven over? Uitleg bij Group S.

Geleidelijke afbouw van de lockdown : uw werknemer weigert te komen werken omdat hij geen oplossing vindt voor de opvang van zijn kinderen ? (Group S)

Lees ook: 1 op de 3 Belgen wil nog niet terug naar de werkplek – 22% overweegt ontslag te nemen door corona-aanpak van werkgever (StepStone)

Corona-ouderschapsverlof: KB gepubliceerd

Het koninklijk besluit over het corona-ouderschapsverlof is eindelijk gepubliceerd. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de ontwerptekst. De werkgever moet binnen de drie werkdagen schriftelijk antwoorden op de vraag van de ouder. Zijn akkoord is vereist. Gewoon ouderschapsverlof kan tijdelijk worden geschorst om corona-ouderschapsverlof te nemen; de resterende duur van dit gewone ouderschapsverlof kan later opgenomen worden.

Coronavirus: Corona-ouderschapsverlof officieel bevestigd! Update (Group S)

Corona: ander nieuws van de dag

Coronavirus: werklozen, bevriezing en vitale sectoren (Partena Professional)

Bevriezing en hervatting van de sociale verkiezingsprocedure: de nieuwe maatregelen goedgekeurd (Securex): met uitleg over wie je nu mag ontslaan en wie niet

Covid-19 erkend als beroepsziekte (Fedris, FAQ Covid-19)

Un travailleur peut-il refuser de suivre les mesures de prévention, tel le port du masque, décidées dans l’entreprise ? (uit de al eerder gesignaleerde interessante FAQ van de UCM): het antwoord is neen, maar enkel op voorwaarde dat de beschermingsregels binnen de onderneming op de voorgeschreven manier zijn vastgelegd

Aantal tijdelijk werklozen met 50 procent toegenomen in april (Bruzz)

Werknemers blijven snakken naar vakantie

Enkele bijkomende vrije dagen, dat is wat werknemers het meest van al verlangen, afgaande op een onderzoek van SD Worx over flexibele verloning. Daarna volgen individueel pensioensparen en een auto (maar de fiets rukt op). Het aantal werknemers dat zelf zijn extralegale voordelen mag kiezen blijft beperkt, maar in twee jaar tijd is het wel verdubbeld.

Flexibele verloning meer dan verdubbeld in twee jaar tijd (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.