Real Time News
for Human Resources Governance

Kritische kijk op bijdrage van HR aan bedrijfsresultaat

Britse managers hebben globaal gezien een tamelijk negatieve opinie over de bijdrage van de human resources functie tot de resultaten van de onderneming. Dat blijkt uit Management Agenda 2006, de jongste editie van een peiling die adviesorganisatie Roffey Park Institute elk jaar houdt onder een representatieve staal van kaderleden en bedrijfsleiders.
Hoewel 41 procent van de respondenten zelf een HR-functie bekleden, antwoordden 53 procent dat de HR-afdelingen zich beperken tot reageren op problemen; slechts één op drie vindt dat HR zich proactief opstelt. 37 procent zijn van oordeel dat HR geloofwaardigheid mist en 32 procent menen dat HR weinig invloed heeft binnen de organisatie. Van de respondenten die geen HR-functie vervullen, zijn slechts 17 procent van mening dat het human resources management waarde toevoegt aan hun onderneming.

Vlaanderen subsidieert 40.000 opleidingen op de werkvloer

06/02/2006

De Vlaamse minister voor Werk, Frank Vandenbroucke, heeft het licht op groen gezet voor honderd opleidingsprojecten binnen bedrijven. In totaal zullen 40.000 werknemers een opleiding kunnen volgen. Het gaat om een project van ruim 55 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro Vlaamse en Europese subsidies. Er zijn twee doelgroepen: kortgeschoolde werknemers die basiscompetenties missen, en 45-plussers.

Evolutie van de salarissen in de VS in 2006

salary.com heeft 1500 HR-professionals gepeild naar hun verwachtingen in verband met de evolutie van de lonen in de VS. Dat leverde tien trends op.
1. Prestatieverloning zal terrein winnen.
2. De werkgevers zullen zich positiever opstellen tegenover thuiswerk.
3. De managers zullen meer gebruik maken van prestatiebonussen.
4. Het personeel zal zijn loonsverhoging of eindejaarspremie vroeger uitbetaald krijgen dan in de voorgaande jaren.
5. Wie een functie uitoefent waar veel vraag naar is, is goed geplaatst om een loonsverhoging af te dwingen.
6. Opleidingen zullen centraal staan in de relaties tussen werknemer en werkgever.
7. De werkgevers zullen uitpakken met innovaties om senioren aan zich te binden en aan te trekken.
8. De ondernemingen zullen proberen de loonpakketten van de topmanagers in te tomen.
9. Instapvergoedingen zullen weer opduiken.
10. Aandelenopties zullen blijven in belang afnemen.

Werkplekken veroorzaken veel astma

Astma is in de ontwikkelde landen de ziekte die het vaakst wordt veroorzaakt door de werkomgeving. Naar schatting 15 procent van alle volwassen astmalijders hebben de aandoening opgelopen op hun werk. Dat stelt de Amerikaanse vereniging van specialisten inzake allergie, astma en immunologie.
Op hun website geven ze uitleg over de symptomen, over wie het meeste risico loopt, wat de oorzaken zijn en hoe men werkplekastma kan voorkomen.

Gratis diagnose van mobiliteitsproblemen voor bedrijven

01/02/2006

De bedrijven die in Wallonië gevestigd zijn kunnen voortaan gebruik maken van een gratis mobiliteitstest, Mobilpol. Dit maakt het de bedrijven met 100 of meer werknemers gemakkelijker te voldoen aan de wettelijke verplichting een mobiliteitsrapport op te stellen.
De test is ontwikkeld door de NMBS, de busmaatschappij Tec en de Union wallonne des Entreprises.

Evaluatie van het Belgische werkgelegenheidsbeleid

In een lijvig rapport gaat de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg na of België in de jaren 2003-2004 een beleid heeft gevoerd dat het land dichter bij de verwezenlijking van de Europese richtsnoeren inzake tewerkstelling heeft gebracht. Het evaluatierapport is overhandigd aan de Europese Commissie en staat ook on line. Het bevat een groot aantal statistieken en samenvattingen van onderzoeksresultaten.
Kwesties die aan de orde komen zijn o.m.: welke zijn de resultaten van de maatregelen naar kansengroepen (jongeren, vrouwen, ouderen); hebben begeleidingsprogramma's voor werklozen een impact op de duur van de werkloosheid; leiden verminderde patronale bijdragen voor de sociale zekerheid tot creatie van arbeidsplaatsen; in welke mate dragen opleiding en permanente vorming bij tot het goed functioneren van de arbeidsmarkt; en op welke manier is men omgegaan met de verschillen inzake werkgelegenheid tussen de regio's.

Methode om bedrijfscultuur in kaart te brengen

De Amerikaanse consultant Denison en anderen hebben een systeem ontwikkeld om vier dimensies van bedrijfscultuur in kaart te brengen: betrokkenheid, aanpassingsvermogen, consistentie en missie. Dat gebeurt door aan het personeel zestig vragen te stellen.
De auteurs stellen dat eerder al uit onderzoek is gebleken dat een goede bedrijfscultuur bijdraagt tot betere bedrijfsresultaten. Volgens hen zullen ondernemingen die in hun test bijv. zwak scoren op missie en op aanpassingsvermogen het moeilijk hebben om verder te groeien.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.