Real Time News
for Human Resources Governance

Flextijd sterk ingeburgerd in Verenigd Koninkrijk

Uit de eerste resultaten van een pan-Europees onderzoek naar arbeidstijden en werk/privé balans blijkt dat flexibele werktijden in het Verenigde Koninkrijk sterker ingeburgerd zijn dan in de meeste andere EU-landen, België inbegrepen. Enkel Letland, Zweden en Finland scoren hoger. De studie is verricht in opdracht van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-instelling die in Dublin is gevestigd.

Verwachte pensioenleeftijd schuift op naar 62

De verwachte pensioenleeftijd, d.i. de leeftijd waarop werknemers denken effectief met pensioen te kunnen gaan, evolueerde sinds 2003 van 60 jaar naar 62 jaar. Dit betekent dat het voor werknemers steeds duidelijker wordt dat ze langer zullen moeten werken. Wie nog geen 40 is, gaat er zelfs van uit dat hij of zij aan de slag zal moeten blijven tot 65. Naar de onderzoekers aannemen, heeft het Generatiepact een rol gespeeld in de evolutie van de geesten. Gevraagd naar de gewenste pensioenleeftijd, blijft deze 56 jaar.

De Employee Experience: de kers in de taart

Meer dan de kers op de taart, is de Employee Experience het essentiële ingrediënt. Maar de werknemer centraal stellen, is voor veel ondernemingen een nogal ingrijpende verandering. Maar wat is het ‘basisrecept’ voor Employee Experience? Download de whitepaper
Advertorial

Vooruitzicht op beloning verdrijft mentale moeheid

De Nederlandse onderzoeker Maarten Boksem bestudeerde het effect van mentale moeheid op de uitvoering van arbeidstaken. Bij vermoeidheid daalt de concentratie van dopamine in de hersenen en daardoor de kwaliteit van het gepresteerde werk. Een kop koffie, of de belofte van extra geld of vakantie, kunnen het brein een kick geven, zo blijkt uit metingen in een neurologisch testlaboratorium. De werknemer gaat er weer hard tegenaan en maakt minder fouten. Mentale moeheid negeren, en gewoon hard blijven doorgaan, is mogelijk. Maar als een beloning uitblijft, leidt dit uiteindelijk tot demotivatie en op termijn mogelijk tot burn-out. De thesis "Mental Fatigue. Costs and Benefits" is te downloaden van de website van de auteur.

Rekruteerders willen kandidaturen van hogere kwaliteit

Bij 115 Franse ondernemingen die samen een groot aantal aanwervingen verrichten is een peiling gevoerd over e-rekrutering. Voor liefst 96 procent van de respondenten is in de komende twee jaar prioriteit nummer 1 het verhogen van de kwaliteit van de cv's die zij binnenkrijgen. Daarna komen het verbeteren van de relatie met de kandidaten, van de interne processen en van het imago als werkgever. Aandacht zal ook gaan naar de verhoging van de eigen performantie, de financiële criteria, en een kortere doorlooptijd voor het hele aanwervingsproces. HR-boordtabellen worden stilaan onvermijdelijk geacht. Het onderzoeksrapport kan vrij worden gedownload.

Werk vinden na 40 wordt erg moeilijk geacht

06/04/2006

Hoe ouder je wordt, hoe minder kansen je hebt op de arbeidsmarkt. Zo luidt, sterk samengevat, de conclusie van een opiniepeiling die StepStone organiseerde in acht Europese landen waaronder België. 40 procent van de respondenten zijn ervan overtuigd dat 40-plussers moeilijk een nieuwe job in de wacht kunnen slepen. In België denkt 42 procent dat een 40-plusser alleen kans maakt als hij/zij exact de gevraagde beroepservaring kan aantonen.

Anciënniteit blijft als onderbreking van contract "virtueel" was

Iemand afdanken en later weer aannemen, duidelijk met de bedoeling gebruik te kunnen maken van financieel gunstige overheidsmaatregelen, onderbreekt de anciënniteit van de werknemer niet, zelfs niet wanneer de heraanwerving gebeurde onder een andere firmanaam. Zo bepaalde het Arbeidshof van Luik. Het verhaal staat in HRUpdate. De werkneemster die het proces had aangespannen kreeg de gevraagde extra opzeggingsvergoeding gelijk aan negen maanden loon.

Commissie brengt klaarheid in detacheringsregels

De Europese Commissie wil de bureaucratische rompslomp rond de detachering van werknemers naar andere EU-lidstaten verminderen en heeft daarom richtsnoeren gepubliceerd die een soort praktische handleiding vormen voor dit onderdeel van de dienstenrichtlijn. De bedoeling is o.m. de verwarring over wettelijke voorschriften en beperkingen te verminderen en sociale dumping te voorkomen.

Eerste serie Generatiepact-hervormingen van kracht

Op zijn website geeft minister van Werk Peter Vanvelthoven een lijst van de koninklijke besluiten die te maken hebben het het Generatiepact en die van kracht zijn sinds 1 april. De KB's hebben betrekking op de jongeren, op herstructureringen, op de Canada Dry heffingen, op de werkhervattingstoeslag en op de individuele beroepsopleiding.

Veel expats geven hun ontslag

Als uw bedrijf iemand voor lange tijd uitstuurt naar het buitenland, is de kans 1 op 5 dat hij of zij op korte termijn het bedrijf verlaat. Dat is althans het resultaat van de studie Global Relocation Trends Survey. Langdurige internationale detacheringen en missies blijken moeilijk te verzoenen met gezinswaarden.

Britse managers zitten vaak ziek op kantoor

Uit een onderzoek bij ruim 1500 managers in Groot-Brittannië blijkt dat een meerderheid (58 procent) erkent meer dan 20 procent van de tijd onproductief te zijn op kantoor omdat ze eigenlijk ziek zijn, maar niet thuisbleven. 38 procent van de respondenten verklaarden dat ze het dan moeilijk hebben zich te concentreren op hun taak. Een executive summary van het onderzoek, verricht door het Chartered Management Institute en Workplace Health Connect, is te downloaden van het net.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.