Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe je talent aan boord houdt ondanks de 5-year-itch

De anciënniteit neemt toe. Wat niet wegneemt dat veel werknemers na 4 of 5 jaar uitgekeken zijn op hun functie en uit eigen beweging weggaan. Dat blijkt uit onderzoek door Acerta. Niet prettig als je op die manier goede krachten kwijtspeelt. De oplossing? "Ga voor voortdurende opleiding, interne mobiliteit en een open dialoog over de perspectieven voor de toekomst."

Werkgever en werknemer blijven elkaar 10 maanden langer trouw dan 10 jaar geleden (Acerta)

Wilt u uw talenten behouden en een cafetariaplan implementeren?

Uw medewerkers snakken naar meer flexibiliteit... Naast hun planning wensen ze bijvoorbeeld ook hun loonpakket zelf samen te stellen. Met My Choice, het cafetariaplan van Partena Professional, geeft u uw medewerkers controle over de manier waarop ze hun loon ontvangen. Een sterke troef op een krappe arbeidsmarkt!
Advertorial

Cultr: hoe je verandering van onderuit kan laten komen

15/01/2020

Een cultuuromslag top-down opleggen? Lukt niet. Gedragsveranderingen komen tot stand in kleine stapjes, wanneer mensen zich laten inspireren door voorbeelden die zij rondom zich zien. Vanuit deze premisse werkt Cultr. Dit is een app die is ontwikkeld door het gelijknamige, in Luxemburg en Brussel gevestigde bedrijf. Je legt de medewerkers vragen en kleine uitdagingen voor. Wie daar op ingaat, post een foto of een videootje om te tonen hoe hij of zij dat deed. En inspireert op die manier zijn of haar collega's.

Cultr

9 voordelen van Big Data voor HR

Big Data technieken toepassen: het klinkt duur, maar eigenlijk komt dat gewoon neer op het benutten van de beschikbare gegevens. Ook HR kan daarmee zijn voordeel doen. In Forbes sommen experts 9 voorbeelden op. Denk aan, onder meer, goed talent langer in huis houden, het overzicht houden over cruciale HR-processen of de kans op menselijke fouten verkleinen.

Nine Benefits Of Embracing Big Data In Human Resources (Forbes)

Rekruteer uw toekomstige HR talenten!

HR Alert bestaat sinds 2006 en telt 19.000 actieve leden, allemaal human resources professionals in België. Bent u op zoek naar het ideale HR-profiel?  Plaats jouw vacature op HR Alert en ontvang kwalitatieve sollicitaties! Ontdek het aanbod 
Advertorial

Waarom, en hoe, we moeten leren houden van algoritmen

Zonder algoritmen valt alles stil. In het voorspellen van menselijk gedrag presteren deze voorgedefinieerde reeksen van wiskundige handelingen soms beter dan mensen. Dus zijn zij belangrijk voor HR-professionals. Maar we begrijpen niet goed hoe algoritmen in elkaar zitten. Daardoor is er argwaan en aversie. Waarom, en hoe, HR kan helpen deze argwaan weg te nemen, legt Vlerick-professor Karlien Vanderheyden uit.

Human or algorithm: which makes the best decision? (Vlerick)

Criminelen dwingen werkgever tot werkloosheid wegens overmacht

14/01/2020

Opnieuw is een bedrijf lamgelegd door witteboord-misdadigers die zich meester maakten van het informaticasysteem om losgeld te eisen. Deze keer gaat het om Picanol (2300 werknemers). De productie in Ieper en in China ligt stil. Vanmorgen zal Picanol overgaan tot werkloosheid wegens overmacht. Een gelijkaardige cyberaanval verlamde vorig jaar Asco bijna een maand lang.

Picanol wordt afgeperst door hackers, productie ook dinsdagochtend nog stil (De Standaard)

Lees ook: 4 weken na cyberaanval: bedienden werkloos, extra arbeiders nodig (HR Alert, 5 juli 2019)

Vermijd ontslag in occulte periode

De wet beschermt de kandidaten voor de sociale verkiezingen tegen ontslag. 65 dagen lang tast je als werkgever in het duister over wie kandidaat is en wie niet. Deze "occulte" periode start nu. Vinden bij jou sociale verkiezingen plaats, dan neem je een ernstig financieel risico van zodra je iemand de laan uitstuurt die voldoet aan de voorwaarden om kandidaat te zijn. Opgelet: soms duurt de occulte periode 106 dagen.

Sociale verkiezingen 2020: opgelet! de occulte periode is gestart (met tabel van de start- en einddata van de occulte periode, Ella / SD Worx)

Nu toch landingsbanen en SWT in 4 vergeten sectoren

14/01/2020

In 4 bedrijfstakken zonder opgericht paritair comité kunnen oudere werknemers met een lange loopbaan nu toch op SWT. De werknemers krijgen ook recht op een landingsbaan mét uitkeringen vanaf 55 jaar (vermindering van prestaties met 1/5) of 57 jaar (vermindering tot halftijds). Een model van toetredingsakte staat in de respectievelijke cao's van de NAR. Deze cao's zijn overigens even onleesbaar als anders, en de 4 betrokken bedrijfstakken worden niet eens opgesomd.

Cao nr. 144 en nr. 145 (SWT, pdf)

Cao nr. 146 (landingsbaan, pdf)

Tot 10.000 euro als je interne werkbaarheid onderzoekt

Andermaal is de aanvraagtermijn voor de Vlaamse werkbaarheidscheques verlengd, deze keer tot eind 2020. Bedrijven die hun interne werkbaarheid in kaart brengen en daar een actieplan aan koppelen, kunnen tot 10.000 euro subsidie bekomen.  

Aanvraagtermijn werkbaarheidscheques verlengd tot 31 december 2020 (Liantis)

Lees ook: Forse Vlaamse subsidie om werkbaarheid te verbeteren (HR Alert, 7 mei 2019)

Tariefstijging NMBS spaart veel werkgevers

10/01/2020

Op 1 februari 2020 maakt de NMBS haar woon-werkabonnementen 2,87% duurder. Voor werkgevers die NAR-cao nr. 19 octies volgen, verandert er niets. Het zijn de werknemers die de tariefstijging betalen. Hun persoonlijke bijdrage zal dan 32% van de abonnementsprijs dekken in plaats van 30%. Voor andere werkgevers is er vaak wel een impact op hun tussenkomst in de verplaatsingskosten.

Tarieven openbaar vervoer verhogen (Liantis)

Inspecties Welzijn op het Werk in 2020

Op nationaal niveau focust de Arbeidsinspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk in 2020 op de bouwsector (torenkranen en afbraakwerken), de dienstencheques en de horeca. Regionaal en provinciaal voeren de inspecteurs gerichte campagnes op telkens andere sectoren. Als een werkgever niet in orde is, volgen er consequenties. Wolters Kluwer brengt de details en nuttige toelichting.

Geplande campagnes van de Arbeidsinspectie in 2020 (Wolters Kluwer)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.