Real Time News
for Human Resources Governance

Corona: ander nieuws van de dag

Opzegtermijn op dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona vanaf vandaag 22 juni geschorst (Securex): het is zover, de wet is gepubliceerd

Coronavirus en studentenarbeid: beperkte impact (Ella / SD Worx):  de nieuwe coronarichtlijn van de EU zal enkel de studentenjobs in gevaar brengen die gepaard gaan met een "verhoogd risico op blootstelling", vergeleken bij een "normaal" risico in de publieke ruimte. In een kantooromgeving, maar ook in retail of horeca zou er weinig of geen impact zijn. Dat vernam SD Worx. De FOD Werk zal binnenkort communiceren. Lees ook: Europa verbiedt massa studentenjobs (HR Alert, 16 juni 2020)

Kamer keurt reeks coronamaatregelen goed (Het Belang van Limburg): wie tijdens deze crisis arbeidsongeschikt wordt, gaat er op vooruit want hij ontvangt een uitkering die gelijkgeschakeld wordt met die voor tijdelijk werklozen, d.w.z. 70% van het begrensde loon. Zelfstandigen en bedrijven kunnen hun verliezen van 2020 in mindering brengen in hun aangifte over de inkomsten van 2019, wat een aanzienlijk voordeel kan betekenen

1 op 3 bedienden kreeg in mei al dubbel vakantiegeld (Acerta): de uitbetaling van vakantiegeld  verloopt nog steeds vlot, ondanks corona

Een derde van de vooraf gezonde Brusselse kmo’s zit nu in de ernstige gevarenzone (1819.brussels): 20.000 Brusselse kmo’s die voor corona nog in goede gezondheid verkeerden, kunnen de crisis niet op eigen kracht overleven. Nog eens ruim 10.000 andere zullen het erg moeilijk krijgen

Uitstel betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor het jaar 2020 (Group S): omwille van de coronacrisis moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage pas eind oktober 2020 worden betaald

Corona: ander nieuws van de dag

15% minder ontslagen in volle coronatijd / Verlenging tijdelijke werkloosheid geeft bedrijven extra ademruimte (Acerta): er is nog geen spoor van de verwachte golf van ontslagen als gevolg van de coronacrisis, integendeel

Corona-ouderschapsverlof verlengd en uitgebreid (Ella /SD Worx): dit bijzondere ouderschapsverlof loopt tot eind deze maand. De regering wil het verlengen tot eind september 2020 en de toepassing uitbreiden; officiële teksten zijn er nog niet

Vergoeding ter ondersteuning van de heropstart zelfstandigen (Partena Professional): er komt een tijdelijke steunmaatregel voor sommige zelfstandigen die hun activiteit moesten onderbreken of beperken omwille van de coronacrisis en die nu hun activiteit hervatten

Vrijstelling en betalingsuitstel sociale bijdragen: uitgebreid naar het derde en vierde kwartaal 2020 (Liantis): zelfstandigen krijgen extra respijt. Wie eerder al een uitstel van betalingen van sociale bijdragen vroeg, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen

Ontslagen wegens kinderwens: werkgever veroordeeld

Het Arbeidshof van Luik bevestigde een vonnis in eerste aanleg waarbij een schadevergoeding van 6 maanden brutoloon was toegewezen aan een werkneemster die de laan was uitgestuurd omdat zij na een miskraam twee weken afwezig was wegens ziekteverlof. Het Hof herinnert eraan dat het hier ging om een directe discriminatie op grond van geslacht. De werkgever had al lang van tevoren geprobeerd de vrouw van haar kinderwens te doen afzien.

Tekst van het arrest (pdf, 22 blz., in het Frans, rechtstreekse download)

Corona schorst opzeg, maar niet retroactief

16/06/2020

De Kamer heeft gestemd. Corona-werkloosheid, voorlopig tot 31 augustus 2020 mogelijk, schorst de opzeggingstermijnen die beginnen te lopen vanaf de datum van de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Reeds lopende termijnen die een aanvang namen op of na 1 maart 2020 worden geschorst, maar slechts te rekenen vanaf de datum van publicatie van de wet. Er is dus geen sprake van terugwerkende kracht. Er verandert niets ingeval de termijn al was beginnen lopen in februari of vroeger.

Opschorting opzeggingstermijn tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid (Lydian)

Gepubliceerd?

Met deze link kan je nagaan of de wet gepubliceerd is: Belgisch Staatsblad - Moniteur belge.

Gebruik zoektermen die voorkomen in "opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis".

Ontslag wegens medische overmacht: vonnis legt uit wat je best niet doet

Hier is iets wat een werkgever best vermijdt: de aanvraag tot re-integratie van een werknemer in burn-out onzorgvuldig behandelen en dan te vroeg besluiten tot ontbinding van de overeenkomst wegens medische overmacht. Het kan een veroordeling opleveren wegens onregelmatige beëindiging van de overeenkomst, plus ook nog eens wegens onredelijk ontslag. Uiteraard met alle kosten van dien.

De nieuwsbrief over arbeidsrecht van de KU Leuven analyseert in detail een vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent in dit artikel

Volledige tekst van het vonnis Arbrb. Gent 26 maart 2020, AR 19/358/A  (pdf, 24 blz.)

Meeste werkgevers verwachten personeelskrimp

6 op 10 werkgevers verwachten het jaar 2020 te beëindigen met minder personeel. Het verlies aan arbeidsplaatsen zou uitkomen op 180.000, of 7% van het totaal in de private sector. Daar komen wellicht nog 10% van de zelfstandigen bij. Deze nieuwe cijfers bevestigen wat de Economic Risk Management Group 3 weken geleden ook al voorspelde.

De omzet van de ondernemingen begint zich te herstellen, maar de vooruitzichten voor de Belgische economie blijven slecht (Nationale Bank, Economic Risk Management Group)

Lees ook: Zonder maatregelen is ontslaggolf onafwendbaar (HR Alert, 12 mei 2020)

Werknemers volgen met argusogen hoe baas met de crisis omgaat

39% van de werknemers ziet een terugkeer naar de werkvloer nog niet zitten. De helft van deze groep geniet gewoon van thuiswerken. Maar ook de vrees voor een besmetting met het coronavirus weegt door. 22% is zo ontevreden over de manier waarop hun werkgever omgaat met de Covid-19 crisis, dat zij overwegen hun ontslag te geven. 1 op 3 vreest voor langdurige financiële en mentale problemen als gevolg van de pandemie.

1 op de 3 Belgen wil nog niet terug naar de werkplek – 22% overweegt ontslag te nemen door corona-aanpak van werkgever (StepStone)

Bestaan van "afdeling" niet aantonen kost werkgever 126.000 euro

De werkgever kan het opdoeken van een afdeling inroepen om een personeelsvertegenwoordiger te ontslaan. Het is niet uitgesloten dat die afdeling bestaat uit één persoon, aldus het Arbeidshof van Brussel. Maar er is méér nodig dan een simpele bewering van de werkgever om rechters te doen aanvaarden dat die ene persoon een afdeling vormde. De werkgever in dit geding moet een beschermingsvergoeding betalen van 126.000 euro.

Analyse van het proces in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KULeuven

De volledige tekst van het arrest Arbh. Brussel 5 november 2019, AR 2018/AB/400 (pdf, 9 blz.)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.