Real Time News
for Human Resources Governance

"Uber moet chauffeurs in dienst nemen"

Volgens de FOD Sociale Zekerheid zijn de Uber-chauffeurs geen zelfstandigen. Dat leren we uit een persbericht van het ACV. Het is Uber dat de dienstverlening organiseert, de tarieven en de regels bepaalt, de chauffeurs controleert en bijstuurt. Bijgevolg moeten de chauffeurs als werknemers in loondienst behandeld worden, zo vat ACV het standpunt van de FOD samen.

'UBER-chauffeurs zijn geen zelfstandigen' (ACV)

Ingrepen in arbeidsrecht verlengd tot 31 maart

Een wet verlengt tijdelijk een aantal arbeidsrechtelijke corona-maatregelen uit de eerste golf. Het gaat over opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, terbeschikkingstelling, tijdelijke tewerkstelling, vrijwillige overuren, buitenlandse onderdanen, studenten, quarantaineverlof en bijzondere preventiemaatregelen.

Nieuwe coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht (FOD Werk)

Lees ook: Corona - publicatie steunmaatregelen (Ella / SD Worx):  een KB bevestigt aangekondigde maatregelen i.v.m. land- en tuinbouw, vrijwillige overuren en consumptiecheques

Loopbaanonderbreking schorsen: bij welke werkgevers?

Werknemers uit de zorg, het onderwijs en de contactopsporing mogen hun lopende tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om bij een andere werkgever in deze sectoren tegen betaling van een loon bij te dragen tot de strijd tegen Covid-19. Partena Professional publiceert de lijst van de paritaire comités waartoe de tijdelijke werkgever moet behoren als hij actief is in de private sector.

Nieuwe tijdelijke maatregelen voor loopbaanonderbreking (Partena Professional)

Volledig inkomensverlies mogelijk na vakantie in rode zone

Een werknemer die na een verblijf van meer dan 48 uren terugkeert uit een rode zone kan geen aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA. Wat als hij tijdens zijn verplichte quarantaine niet kan telewerken, en evenmin vakantie of inhaalrust kan opnemen? Dan wordt de uitvoering van zijn overeenkomst geschorst in de vorm van een toegestane afwezigheid zonder loon.

Geen tijdelijke werkloosheid corona voor werknemers in quarantaine die terugkeerden uit een rode zone (Partena Professional)

Betaal creatievelingen met auteursrechten

Ben je op zoek naar IT'ers of andere felbegeerde profielen die ook creatieve prestaties leveren? Denk dan aan auteursrechten. Die vergoeding is fiscaal interessant voor beide partijen. Maak eerst afspraken op papier. De lijst met beroepen die auteursrechtelijk beschermd werk kunnen leveren is langer dan je wellicht denkt.

Moet je als werkgever een vergoeding voor auteursrechten toekennen? (Acerta)

Lees ook: Digibarometer legt achterstand in ICT-kennis bloot (De Tijd): werkgevers vonden vorig jaar nog lastiger IT-jobkandidaten dan voorheen

Check of je laagste lonen moet regulariseren

Heb je laagbetaalde werknemers, dan zal je moeten nagaan of zij in 2020 een loon ontvingen dat minstens gelijk is aan de som van de 12 bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen die golden sinds januari van dit jaar. Is dat niet het geval, dan ben je verplicht te regulariseren in december. Group S publiceert de tabel van de GMMI-bedragen.

Gemiddeld minimummaandinkomen van de NAR: jaaroverzicht 2020 (Group S)

Corona-werkloosheid: hoe de RVA fictieve tewerkstelling opspoort

Je kan niet zomaar iemand aanwerven en hem/haar morgen tijdelijk werkloos stellen. Sinds wanneer iemand in dienst moet zijn, en onder welke voorwaarden, staat uitgelegd op blz. 10 en 11 van de corona-faq van de RVA. Alles wat nieuw is, en dat is behoorlijk wat, staat geel gemarkeerd in de jongste versie.

FAQ Corona Tijdelijke Werkloosheid (RVA, pdf, 86 blz., rechtstreekse download)

Let op valkuilen in corona-uitlening van werknemers

Uitzonderlijk en tijdelijk mag een werkgever via een lichtjes versoepelde procedure zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van organisaties in de zorg, het onderwijs en de contactopsporing. Maar de concrete voorwaarden maken deze corona-maatregel hachelijk voor de uitlenende werkgever. Zijn werknemer kan in een "best of both worlds" scenario terechtkomen.

Terbeschikkingstelling van werknemers in corona-tijden (Ella / SD Worx)

Wie geen vast werk heeft, sterft jonger

Uitzendkrachten, seizoenarbeiders, mensen met een contract van bepaalde duur of in tewerkstellingsprogramma's sterven merkelijk vroeger dan werknemers met een vast contract. Dat blijkt uit de doctoraatsstudie van Rebekah Balogh (VUB). "Zelfs een kortstondige periode van werkloosheid of onzeker werk kan blijvende gevolgen hebben voor de welvaart en de gezondheid."

VUB-onderzoek naar tijdelijk werk en mortaliteit bij Belgische werknemers (VUB, persbericht)

Balogh, R., Gadeyne, S., & Vanroelen, C. (2020). Non-standard employment and mortality in Belgian workers: A census-based investigation. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (volledig artikel, pdf, 10 blz., rechtstreekse download)

Onzekerheid verantwoordt geen opeenvolgende contracten van bepaalde duur

Het arbeidsvolume kan op en neer gaan. Dat is evenwel geen wettige reden om te werken met opeenvolgende contracten van bepaalde duur, want dat zou er op neerkomen dat je een bedrijfsrisico verplaatst naar het niveau van de werknemer. Op basis van deze overweging heeft het arbeidshof een gemeente veroordeeld tot het betalen van een opzegvergoeding, berekend op een anciënniteit die aanving op de eerste dag van het eerste contract voor bepaalde duur.

Contrats à durée déterminée successifs (L'Echo)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.