Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe Werkpocket staat online

De 20ste editie van de befaamde en kosteloos te raadplegen Randstad Werkpocket staat online. Er is al rekening gehouden met de corona-regelgeving. Interessant: op zijn site signaleert advocaat Filip Tilleman, de auteur, wat volgens hem in de komende jaren de voornaamste uitdagingen zijn in het arbeidsrecht.

Randstad Werkpocket 20ste editie: ruim miljoen online lezers voor de bijbel van het arbeidsrecht (Tilleman Van Hoogenbemt)

Werkpocket

Thuiswerk: de factuur is voor de baas

Van zodra telewerk structureel wordt, bijvoorbeeld 2 dagen per week, ben je als werkgever wettelijk verplicht te zorgen voor een ergonomische werkplek. De Beroepsvereniging voor Ergonomie heeft opgelijst wat dat inhoudt. De vereniging geeft interessante tips om de factuur binnen de perken te houden. Ook handig: je kan een model downloaden van schriftelijke bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Hoog tijd voor een telewerkbeleid (VerV)

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst (model, VerV, pdf, 1 blz., rechtstreekse download)

Lees ook:

Kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk (Partena Professional)

Werkgever: wettelijk kader (telewerken.be): dinsdag 22 september 2020 organiseren Vias en de FOD Werk de tweede Nationale Telewerkdag. Alle nuttige info over telewerken hebben zij bijeengebracht op een specifieke website

Geen contract en toch recht op dop

Corona blijft grenzen verleggen in de sociale zekerheid. Werkloosheidsuitkeringen zijn nu soms mogelijk voor wie werkt op basis van mondelinge dagcontracten, voor "de dagen waarop hij/zij zou gewerkt hebben". De maatregel is van toepassing op quarantaineplichtige gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw. Voor die inactiviteitsdagen wegens quarantaine heeft de RSZ een nieuw type dimona ontwikkeld.

Extra’s in land- en tuinbouw: uitkeringen bij quarantaine (Partena Professional)

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine - gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw - coronamaatregel (socialsecurity.be, tussentijdse instructies)

"Vrijwillig ontslag kan goedkoper zijn"

Collectieve ontslagrondes zijn duur, slepen lang aan en zijn niet goed voor het imago. Daarom proberen werkgevers in België steeds vaker medewerkers te overhalen zelf weg te gaan door hen een ontslagpremie aan te bieden. De coronacrisis heeft deze trend nog aangewakkerd. Dat zegt hr-dienstverlener LHH. "Zelfs met een hoge premie voor de vrijwillige vertrekker, kan het bedrijf 10.000 euro uitsparen." De Standaard heeft bedenkingen.

Steeds meer bedrijven kiezen voor vrijwillig ontslagvoorstel (LHH)

De mythe van het vrijwillige ontslag (De Standaard)

Telewerkvergoeding voortaan belastingvrij

De forfaitaire bureauvergoeding van momenteel 129,48 euro per maand voor telethuiswerkers is voortaan automatisch vrij van belastingen, dus zonder dat je eerst een deal moet sluiten met de fiscus. Dat blijkt uit een zopas gepubliceerde circulaire. Er zijn wel voorwaarden. Eén ervan is dat de werknemer structureel minstens 5 werkdagen per maand thuis werkt. De onkostenvergoeding was al vrij van sociale bijdragen.

Forfaitaire vergoeding bij structureel thuiswerk: fiscus maakt spelregels bekend (Ella / SD Worx)

Vakantie in risicogebied kan loon kosten

Wie zijn vakantie doorbrengt in een risicogebied moet de gevolgen dragen. Als een werknemer door een corona-lockdown vastzit in zijn vakantiegebied, maar tijdig zijn werkgever heeft verwittigd, is er sprake van een gerechtvaardigde afwezigheid. De medewerker verliest dan wel het recht op zijn loon. Als hij na zijn thuiskomst in quarantaine moet en niet kan telewerken, dient de arbeidsovereenkomst verplicht opgeschort te worden. Meer uitleg bij Acerta.

Werkgevers: wat kan je doen wanneer je werknemer besluit om naar een risicogebied te reizen? (Acerta)

Corona: ander nieuws van de dag

Tijdelijke vermindering van de arbeidsduur in het kader van de COVID-19 pandemie (FOD Werk): hoe een bedrijf dat het lastig heeft in deze crisis, de loonkost kan verminderen zonder tot ontslagen over te gaan

Infoblad E33 voor werkgevers over het corona-tijdskrediet en T24 over de corona-landingsbaan zijn nu reeds beschikbaar op de website van de RVA, net zoals de formulieren C61 corona-tijdskrediet en C61 coronalandingsbaan

Tijdelijke afstemming ZIV-uitkering op uitkering tijdelijke werkloosheid (Ella / SD Worx): de uitkering van zieke werknemers wordt verhoogd tot het bedrag dat zij zouden ontvangen als zij corona-werkloze zouden zijn

Zes keer minder zelfstandigen doen beroep op overbruggingsrecht na de lockdown (Acerta): het aantal corona-werklozen is geslonken van 1,2 miljoen tot 200.000, en nu blijkt een gelijkaardige vermindering met een factor 6 zich ook voor te doen bij het aantal zelfstandigen in hoofdberoep dat aangewezen was op het overbruggingskrediet

Corona: ander nieuws van de dag

Van corona-werkloosheid naar versoepelde economische werkloosheid (Ella / SD Worx): het besluit over de opvolger van de corona-werkloosheid is verschenen, maar het laat belangrijke vragen nog onbeantwoord

70% van de bedienden herbekijkt loopbaan na COVID-19 (Robert Half): velen bezinnen zich over de balans tussen hun werk en hun privéleven. Nog een enquêteresultaat: 67% wil geen handen meer schudden en 74% zal voortaan minder fysieke vergaderingen houden

Afgestudeerde jongeren laten laatste lange vakantie voor wat het is: “Er is een grote angst om geen job te vinden” (Het Nieuwsblad): uit een enquête van Accent Jobs blijkt dat de jongeren vrezen door de corona-crisis geen werk te zullen vinden

Aanwervingsintenties bij kmo’s stijgen (maar nog niet op hetzelfde niveau) (SD Worx): 18% van de kmo's verwacht tegen eind december een inkrimping van het personeelsbestand, dat is het meest pessimistische percentage in 10 jaar

Update: Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (FOD Werk): de FOD analyseert het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gedateerd 30 juni

Coronafonds van 1 miljoen euro (Socrowd): het sociale crowdfundingplatform Socrowd lanceert een Coronafonds van 1 miljoen Euro om renteloze leningen toe te kennen aan organisaties in Vlaanderen en Brussel die door de corona-crisis een cashprobleem hebben of die geld zoeken om een corona-gerelateerde opportuniteit aan te grijpen

Europa verbiedt massa studentenjobs

De EU klasseert het SARS-CoV-2 virus bij de biologische reagentia van Groep 3. Aan die stoffen mogen jongeren - inbegrepen alle studenten - niet worden blootgesteld, tenzij zij geneeskunde of verpleegkunde studeren. Dit zal op korte termijn het einde betekenen van studentenarbeid die contact met het publiek meebrengt. Denk aan de horeca en de retail.

Mag u straks nog jobstudenten aannemen? (WoltersKluwer)

Lees ook: Ikea Belgique engage près de 1.000 intérimaires et étudiants pour cet été (La Libre)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.