Real Time News
for Human Resources Governance

Quarantaine-doktersbriefje is officieel

Naast het klassieke doktersbriefje voor arbeidsongeschiktheid bestaat vanaf nu het nieuwe getuigschrift Covid-19. Dit laatste attesteert dat de werknemer arbeidsgeschikt is maar in quarantaine moet blijven. Is telewerk mogelijk en blijft de medewerker op die manier aan de slag, dan zal hij zijn normale loon blijven ontvangen. Is telewerken niet mogelijk, dan kan de in afzondering geplaatste werknemer tijdelijk werkloos worden gemaakt en een uitkering ontvangen van de RVA.

Coronavirus: het ‘quarantainegetuigschrift’ is officieel (Partena Professional)

Medische getuigschriften: wat verandert er gedurende de COVID-19-periode (Riziv)

Wat doe je als werknemer thuis blijft uit schrik voor coronavirus

Stel dat jouw bedrijf op 4 mei opnieuw aan de slag is gegaan, maar wordt geconfronteerd met werknemers die niet opdagen uit vrees voor een besmetting met het coronavirus: wat zegt de arbeidswetgeving daarover? Zonder doktersbriefje is de afwezigheid ongerechtvaardigd. Maar er bestaat wel degelijk een recht tot werkweigering indien de werkgever niet de vereiste maatregelen heeft getroffen. Analyse bij Group S.

Geleidelijke opheffing van de lockdown: kan uw werknemer weigeren om te komen werken? (Group S)

Corona: ander nieuws van de dag

Tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht omwille van het Coronavirus: wie betaalt de feestdag van 1 mei? (Group S)

Verlenging van overbruggingsrecht voor zelfstandigen goedgekeurd (EasyPay Group)

Corona: versoepeling regels gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw gepubliceerd (Ella / SD Worx)

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids en sectorgidsen (FOD Werk) : sectorgidsen voor de textiel, metaal, garages, koetswerk, metaalhandel

Uitkering pleegzorgverlof aangepast (Besox): een verhoging plus een indexering tillen de uitkering pleegverlof naar meer dan 120 euro per dag, de RVA zal bijpassen voor wie sinds 1 januari al pleegzorgverlof had opgenomen

Praktische tips voor telethuiswerken en gezond blijven (BeSWIC)

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible (European Agency for Safety and Health at Work): kijk naar het gedeelte "Simple steps/activities that can be taken to reduce the risks related to sedentary work/prolonged sitting"

Corona zorgt voor ongekende piek in kortstondig ziekteverzuim: 5,8% van arbeidstijd in maart niet gepresteerd (Acerta)

Lockdown. Eindelijk tijd voor reflectie? (Partena Professional)

Acht op tien Belgen vinden het fijn om hard te werken (SD Worx, peiling)

Aan de vooravond van de exit verwachten werknemers van hun werkgever concrete informatie (Whyte, peiling)

Ontslagrondes op til (De Tijd): sociale secretariaten krijgen veel vragen van werkgevers over herstructurering

Belastingbonus op komst voor coronawerklozen (De Standaard)

Sociale QR-codes als oplossing om verspreiding coronavirus op werkvloer tegen te gaan met respect voor privacy (Attentia)

Recruiters Recruiting Recruiters: een opmerkelijk solidariteitsinitiatief in de wereld van de rekruteerders, geïnspireerd door de corona-crisis

Ook duur van ziekteverzuim stijgt dramatisch

Niet enkel het aantal zieke werknemers is toegenomen, maar ook de duur van hun afwezigheid. Dat blijkt uit een analyse door Partena Professional. Op basis van nog niet 100% volledige data bedraagt de stijging van het totale aantal ziektedagen in maart voor arbeiders 57% en voor bedienden 52%. Opvallend: de horeca telt minder zieken. De verklaring zou kunnen zijn dat dit de eerste sector was die zijn deuren volledig moest sluiten.

Bedrijven zien het aantal zieke werknemers met 20% stijgen (Partena Professional)

Nieuw probleem: werknemers stellen hun vakantie uit

Werknemers die hun afwezigheden zelf registreren in een app annuleren of wijzigen 10 keer meer reeds goedgekeurde vakantiedagen dan gewoonlijk. Dat stelt SD Worx vast. Daardoor dreigt een nieuw probleem. Als te veel medewerkers hun vakantie opsparen, kan dat de doorstart van de bedrijven bemoeilijken wanneer het ergste van de crisis voorbij zal zijn. Geert Vermeir van SD Worx legt uit welke houding de werkgever kan aannemen.

SD Worx ziet medewerkers geplande vakanties massaal intrekken (SD Worx)

Ziektecijfers plots fel omhoog

De sociale secretariaten constateren in maart een sterke toename van de afwezigheden wegens ziekte. In de week van 16 maart noteerde SD Worx 60% meer ziektedagen dan gewoonlijk en wellicht, zo luidt het, is dit om steekproefredenen nog een onderschatting. Securex zag in maart bij de arbeiders een stijging met 54%. Bij de bedienden ging het om 75% en zelfs 126% in de derde week.

Ziektecijfers stijgen in maart met helft tot drie vierde (De Standaard)

Lees ook:

Dringende oproep: crisisaanpak ziektebriefjes en gewaarborgd loon (Voka): het ziekteverzuim stijgt enorm, bedrijven die mogen werken kunnen dat soms niet meer, en de kost van het gewaarborgd loon wordt onhoudbaar

Coronavirus en het arbeidsrecht

Wegens het coronavirus komen nu heel wat ongebruikelijke vragen af op de werkgever. Acerta heeft op 8 daarvan het sociaal-juridische antwoord opgezocht. Dat gaat van "Mijn werknemer oogt ziek. Mag ik hem naar huis sturen?" tot "Kan de werknemer eisen om zijn vakantie nu op te nemen om een besmetting te vermijden?" Interessant.

Coronavirus: oplossingen voor werkgever en werknemer (Acerta)

Lees ook:

Coronavirus: tips van de WGO (HR Alert, 3 maart 2020)

Coronavirus: de gevolgen voor werkgevers (HR Alert, 27 februari 2020)

Coronavirus: tips van de WGO

Covid-19 komt dichterbij. Hoe kan je als werkgever jouw medewerkers en het bedrijf (denk aan verloren arbeidsdagen) beschermen tegen het coronavirus, dat de ziekte veroorzaakt? In 6 heldere bladzijden legt de Wereldgezondheidsorganisatie uit hoe je dat aanpakt.

Bereid je werkplek voor op COVID-19 (Wereldgezondheidsorganisatie, pdf, 6 blz.)

Lees ook: Coronavirus: de gevolgen voor werkgevers (HR Alert, 27 februari 2020)

Lang verzuim blijft stijgen

Het totale ziekteverzuim in België blijft toenemen en bereikte vorig jaar gemiddeld 13 dagen per werknemer, zo meldt SD Worx. De Securex-studie van september vorig jaar liet vermoeden dat de burn-out-epidemie haar piek had bereikt. Deze nieuwe cijfers drukken die hoop de kop in. Het langdurig verzuim is van 3,03% gestegen tot 3,09%.

Februari piekmaand qua ziekte - Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen (SD Worx)

Lees ook:

Lang verzuim stijgt niet meer (HR Alert, 26/9/2019)

Ziek en toch werken? We doen het steeds minder  (Securex)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.