Real Time News
for Human Resources Governance

Twee procedures voor overmacht-werkloosheid

17/08/2020

Wordt jouw bedrijf geteisterd door een gebeurtenis die los staat van de coronacrisis maar die wel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wettigt, zoals een bedrijfsbrand of een stroompanne? Dan zal je vanaf 1 september anders moeten handelen naargelang jouw bedrijf al dan niet hard getroffen is door de coronacrisis.

Coronavirus: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht om een andere reden dan de coronacrisis vanaf 1 september – welke formaliteiten ? (Group S)

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid na de corona-epidemie – overgangsmaatregelen van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 (RVA)

Aanvraagformulier corona-maatregelen

Wil je gebruik maken van tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet en/of Corona-landingsbanen, download dan het standaard aanvraagformulier dat de FOD Werk ter beschikking stelt. Het is een Word-document van 5 bladzijden. Erf staat ook uitgelegd hoe je dit moet combineren met een verlaging van de minimumleeftijd voor brugpensioen.

Aanvraagformulier voor tijdelijke coronamaatregelen (FOD Werk, MS Work document, 5 blz., rechtstreekse download)

HR Mobility Day

De nieuwe mobiliteitsoplossingen brengen belangrijke HR-doelen binnen bereik. Hoog tijd om ze beter te leren kennen. Welke zijn deze nieuwe oplossingen? Hoe kan je ze toepassen binnen jouw onderneming, zowel praktisch als arbeidsrechtelijk? Wat betekenen zij voor HR? Welke voordelen bieden ze aan de medewerkers? Om de antwoorden op deze vragen te weten, neem deel aan het webinar op donderdag 24/09/2020 om 9.00 uurSchrijf u hier in.
Advertorial

Corona: ander nieuws van de dag

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing omwille van COVID-19-pandemie (Circulaire op Fisconet+): alle details voor deze steunmaatregel bedoeld voor werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart en 31 mei, beide data inbegrepen, gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid

Je werknemer keert terug uit rode of oranje zone: wat te doen? (SD Worx blog)

Deelplatform voor werknemers (Acerta): met dit project, dat Bridge gedoopt wordt, wil Acerta ondernemingen alternatieven bieden voor tijdelijke werkloosheid en collectieve ontslagrondes als gevolg van de coronacrisis

De plus en plus de désinfectants et gels hydroalcooliques illégaux en Belgique (Le Soir) : er zijn vele illegale corona-alcoholgels in omloop; of de gels die in jouw bedrijf OK zijn, kan je checken op Biocide.be

Tijdsregistratie kan ook zonder prikklok

Betekent het voor ophef zorgende arrest van het Arbeidshof van Brussel dat vanaf nu èlke onderneming een prikklok moet plaatsen? Niet noodzakelijk. Je kan discussies en betwistingen over prestaties ook voorkomen door in het arbeidsreglement enkele principes vast te leggen, en daar de hand aan te houden. Laurence Philippe, legal expert bij Partena Professional, schetst enkele pistes.

Tijdregistratie: het net sluit zich (Partena Professional)

Lees ook: Geen tijdsregistratie? Dan hoeft werknemer overuren niet te bewijzen (HR Alert, 2 juli 2020)

Gewerkte dagen bijna op normaal niveau

De Belgische economische motor draait alweer bijna op kruissnelheid: in juni bereikte het aantal gewerkte dagen 76%, nagenoeg het niveau van 12 maanden voordien. De relance is merkbaar in alle gewesten en provincies. Sommige intussen welbekende sectoren blijven achter, zoals de luchtvaart (en grondafhandeling), de horeca, de evenementen en ook de ijzernijverheid.

Relance van de tewerkstelling in België: aantal gewerkte dagen nagenoeg op hetzelfde niveau als in juni 2019 (SD Worx)

Antwoorden op 3 actuele vragen

17/07/2020

De Covid-19 pandemie en de overheidsmaatregelen om ze te bestrijden blijven werkgevers haast dagelijks met nieuwe vragen confronteren. Attentia bespreekt 3 daarvan. Zij gaan over de vrijstelling om een mondmasker te dragen, over het recht om een mogelijk besmette werknemer de toegang tot het bedrijf te ontzeggen en over hoe je moet reageren als een werknemer terugkeert uit een oranje gebied.

Wat met attesten vrijstelling mondmaskers?
 
Wat met het recht voor de werkgever om een werknemer thuis te zetten bij een vermoeden van besmetting?

Wat kan/moet je doen als werkgever wanneer je werknemer terugkomt uit een "oranje zone"?

Geen uitkering voor corona-werkloze die buiten België op vakantie gaat

Wie tijdelijk werkloos is wegens overmacht, verliest zijn uitkering als hij naar het buitenland reist. Dat meldt de RVA in de jongste update van zijn FAQ - Corona, een ware "bijbel" die intussen 63 bladzijden telt.

FAQ - Corona (RVA, pdf, 63 bladzijden, rechtstreekse download). De updates zijn geel gemarkeerd. Zie de vraag "Ik vertrek als volledig of tijdelijk werkloze naar het buitenland. Kan ik werkloosheidsuitkeringen krijgen?"

Telewerkvergoeding voortaan belastingvrij

De forfaitaire bureauvergoeding van momenteel 129,48 euro per maand voor telethuiswerkers is voortaan automatisch vrij van belastingen, dus zonder dat je eerst een deal moet sluiten met de fiscus. Dat blijkt uit een zopas gepubliceerde circulaire. Er zijn wel voorwaarden. Eén ervan is dat de werknemer structureel minstens 5 werkdagen per maand thuis werkt. De onkostenvergoeding was al vrij van sociale bijdragen.

Forfaitaire vergoeding bij structureel thuiswerk: fiscus maakt spelregels bekend (Ella / SD Worx)

Mobiliteit: alles komt terug, behalve (misschien) de files

De doorbraak van het telewerken kan het aantal woon-werk verplaatsingen doen dalen met 8%. Dat zou een "niet te onderschatten impact" hebben op het spitsuurverkeer. Voor de rest zal in het post-coronatijdperk waarschijnlijk weinig veranderen aan de verplaatsingsgewoonten van de Belgen. Zelfs of men vaker naar het werk zal fietsen, lijkt nog verre van zeker. Tot die conclusies komt een onderzoek door de FOD Mobiliteit.

BeMob: Impact van Covid-19 op de mobiliteitsgewoontes van de Belgen (FOD Mobiliteit)

Lees ook: Belgen ontdekken telewerk: 75% wil ook na coronacrisis vaker van thuis uit blijven werken (Hays Belgium)

Voorzichtigheid troef: nieuwe contracten vaak van bepaalde duur

De snelheid waarmee de aanwervingen opnieuw op gang komen is opmerkelijk, zegt Securex, maar we zijn nog lang niet op het peil van vorig jaar. Bovendien zijn de werkgevers voorzichtiger. Vaker dan vroeger heeft het contract een bepaalde duur. Zij sturen voorlopig ook weinig mensen de laan uit. "De echte test voor de bedrijven zal er pas komen in september."

Belgische arbeidsmarkt trekt weer aan met het einde van de lockdown (Securex)

Lees ook: Een goed HR-beleid vertrekt vooral van een doordachte visie (Partena Professional): waarom zou je niet pogen een ontslagronde te vermijden door aan een aantal medewerkers te vragen of zij tijdelijk minder willen werken?

Vakantie in risicogebied kan loon kosten

Wie zijn vakantie doorbrengt in een risicogebied moet de gevolgen dragen. Als een werknemer door een corona-lockdown vastzit in zijn vakantiegebied, maar tijdig zijn werkgever heeft verwittigd, is er sprake van een gerechtvaardigde afwezigheid. De medewerker verliest dan wel het recht op zijn loon. Als hij na zijn thuiskomst in quarantaine moet en niet kan telewerken, dient de arbeidsovereenkomst verplicht opgeschort te worden. Meer uitleg bij Acerta.

Werkgevers: wat kan je doen wanneer je werknemer besluit om naar een risicogebied te reizen? (Acerta)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.