Real Time News
for Human Resources Governance

Vergrijzing bedreigt Vlaanderen sterker dan Wallonië en Brussel

De verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet-werkenden zal in Vlaanderen ongunstiger evolueren dan in Wallonië en Brussel. Dat komt doordat de veroudering van de bevolking niet volgens hetzelfde patroon verloopt in de drie gewesten.Nationale gemiddelden maskeren vaak regionale verschillen. Dat geldt ook wat de effecten betreft van de vergrijzing, zo blijkt uit een studie van de Administratie voor Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap. Als de Vlamingen gemiddeld blijven stoppen met werken op hun 58ste, zoals thans, zullen er al in 2010 in Vlaanderen vijftigduizend mensen minder aan het werk zijn dan vandaag. Alleen een zeer snelle en spectaculaire verhoging van de werkzaamheidsgraad van de 55-plussers zou dat kunnen beletten, maar daar gelooft niemand nog in. Op langere termijn ziet het er nog slechter uit. Tegen 2030, het jaar waarin de baby's van vandaag de arbeidsmarkt betreden, zullen in Vlaanderen 300.000 actieven minder dan vandaag moeten instaan voor 200.000 niet-actieven meer dan vandaag. Wallonië en Brussel kunnen nog een hele poos blijven rekenen op een beter evenwicht tussen de uitstroom van oudere werkenden en de instroom van jongeren.

Vakbondsacties van vrijdag: VBO opent helpdesk

Staan er stakingspiketten aan uw bedrijfspoort? Versperren actievoerders de toegang? Dient u het loon te betalen van werkwilligen die verhinderd werden te werken? Wat met werknemers die te laat op het werk toekomen als gevolg van vakbondsacties? In het vooruitzicht van de stakingen en acties van deze week vrijdag 28 oktober, heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen een helpdesk in het leven geroepen.

Naar een moderner human resources management

In zijn nummer van 20 oktober besteedt het weekblad Trends Tendances aandacht aan de Social Management Governance Day op 15 november ek. De bijeenkomst zal de stand van zaken bekijken over het nieuwe thema van het deugdelijk HR management. Op zijn website biedt het weekblad ook hyperlinks naar artikels over "de affaire Carly Fiorina", de CEO van computergigant HP die moest opstappen. Naar Fiorina's komst op de SMG Day wordt uiteraard uitgekeken.

Werkgelegenheid creëren in tijden van zwakke groei

Economische groei op zichzelf volstaat niet om arbeidsplaatsen tot stand te zien komen, zo blijkt uit het jaarlijkse verslag over de tewerkstelling in Europa. Om de tewerkstellingsgraad te verhogen is een goed samenspel nodig tussen enerzijds het tewerkstellingsbeleid en anderzijds actieve maatregelen inzake arbeidsmarktbeleid. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op, onder andere, onderwijs, opleiding, competentieverhoging en individuele coaching.

Meeneembaarheid van pensioenen verbeteren

24/11/2005

De Europese Commissie pakt uit met een ontwerprichtlijn over de meeneembaarheid van pensioenen. De bedoeling is ervoor te zorgen dat men makkelijker kan veranderen van werk en van lidstaat zonder de opgebouwde professionele pensioenrechten kwijt te spelen. In de EU van de 15 verandert per vijf jaar één loontrekkende op drie van job; 9 procent wisselt gemiddeld elk jaar van werkgever.

Europese Week 2005: Weg met die herrie

Uiterlijk op 15 februari 2006 dienen de lidstaten de Europese richtlijn 2003/10/CE in nationaal recht te hebben omgezet. De richtlijn gaat over de blootstelling van werkenden aan lawaai. De zesde Europese Week voor de veiligheid en de gezondheid op het werk vestigt hierom de aandacht op de gevaren van geluidsoverlast op de werkplek. De week loopt van 24 tot 28 oktober in de lidstaten van de Europese Unie, in de kandidaat-lidstaten en in de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Aantal moorden op vakbondsmilitanten toegenomen

In 2004 zijn wereldwijd 145 mensen omgebracht omwille van hun syndicale activiteiten. Dat is 16 meer dan het jaar voordien. Daarnaast zijn ook meer dan 700 agressies met geweld en bijna 500 gevallen van doodsbedreigingen genoteerd. De cijfers staan in een jaarrapport van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, te lezen op http://www.icftu.org/survey. Het Franse dagblad Libération wijdde er een artikel aan.

Aardbeving vernietigt 1,1 miljoen arbeidsplaatsen

24/11/2005

Het Internationaal Bureau van de Arbeid (ILO) schat dat de verwoestende aardbeving van eerder deze maand in Pakistan ruim 1,1 miljoen arbeidsplaatsen heeft doen verloren gaan. De instelling pleit voor het snel opstarten van jobcreatieprogramma's.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.