Real Time News
for Human Resources Governance

Succes dienstencheques verlaagt Vlaamse werkloosheid

Voor het eerst in vier jaar is de werkloosheid in Vlaanderen niet meer toegenomen. De trendbreuk is voor een stuk het gevolg van het succes van de dienstencheques. Tot vandaag haalt dat systeem vooral vrouwen weg uit het zwarte circuit. In een interview met De Standaard laat VDAB-topman Fons Leroy verstaan dat er ook Vlaamse dienstencheques gaan komen die specifiek gericht zijn op andere groepen, o.m. de oudere werklozen.

MVO: Business & Society publiceert conferentiepapers

24/11/2005

Business & Society België publiceert op zijn website de presentaties die gegeven werden op zijn conferentie van 25 oktober jl. over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk. Het was de tweede conferentie van die aard die Business & Society organiseerde in twee jaar. Het doel washet concept MVO verder uit te diepen, en dit door het accent te leggen op acties en programma’s die bij Belgische bedrijven werden gerealiseerd.

2000 bedrijven betaalden smeergeld aan Saddam

Smeergeld was voor buitenlandse bedrijven het glijmiddel om van het regime van Saddam Hussein contracten los te peuteren in het kader van het Food for Oil programma van de Verenigde Naties. Alter Business News gaat in op het verslag van de speciale VN-commissie die een onderzoek voerde naar dit omkoopsysteem. Meer dan tweeduizend niet-Iraakse ondernemingen betaalden alles bijeen ruim 1,8 miljard dollar - niet bepaald een praktijk die strookt met de principes van deugdelijk bestuur.

Mannen werken beter met vrouwen in de buurt

Mannelijke werknemers presteren beter wanneer er vrouwen in hun team of afdeling aan de slag zijn. Vrouwen, daarentegen, leveren beter werk af als ze uitsluitend met vrouwelijke collega's samenwerken. Zo blijkt uit een wetenschappelijk opgezette proef door twee onderzoekers van de Berlijnse Humboldt Universiteit.

PUBLICATIE: Software voor personeelsplanning

24/11/2005

Bij HRM Net is een nieuw HRM Report verschenen. Het document belicht de software voor personeelsplanning en registratie en beheer van tijd, aanwezigheid, toegang en verzuim. Twintig leveranciers passeren de revue. De volledige tekst is gereserveerd voor de leden van HRM Net; de website bevat ook een samenvatting en die door iedereen kan worden gelezen.

Onderzoek naar dringende reden hoeft niet met spoed

Ontslag om dringende reden dient te worden gegeven binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten. Het Hof van Cassatie bepaalde dat het voorafgaand onderzoek niet zonder verwijl en met spoed moet gebeuren, de werkgever kan hiervoor zijn tijd nemen. Het Arbeidshof van Luik voegde er aan toe dat de ontslagen werknemer niet kan aanvoeren dat de werkgever eerder op de hoogte had kunnen zijn van de mistoestand die tot het ontslag leidde.

Beïnvloedt Brusselse fiscaliteit de inplanting van ondernemingen?

De Brusselse minister-president Charles Picqué heeft een studie voorgesteld, waarvan de conclusie luidt dat lokale fiscale regels geen betekenisvolle invloed hebben op het vestigingsbeleid van ondernemingen. Agoria Brussel laat een ander geluid horen. Op basis van wat Brusselse bedrijfsleiders verklaren, en in weerwil van wat universitaire onderzoekers beweren, is volgens Agoria Brussel de belastingdruk van doorslaggevend belang, in het bijzonder voor dienstenleveranciers.

Unizo start project leeftijdsbewust personeelsbeleid

Ondernemingen die hun oudere werknemers optimaal inzetten, hebben een competitief voordeel, zegt de unie van zelfstandige ondernemers Unizo. In partnerschap met T-Groep / Ascento lanceert Unizo het project KEEP, letterwoord voor Keep your Excellent Experienced People at work. Het project omvat o.m. vormingssessies over leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De Chinezen komen

Het bedrijfsleven is zich niet bewust van de sterke groei van de Chinese investeringen in Europa. Zo leest men in de nieuwsbrief KMO PME. In juli 2005 heeft het advocatenkantoor Loyens meegewerkt aan een onderzoek bij senior managers van 80 grote Chinese ondernemingen, zowel uit de privésector als van de overheid. Daaruit blijkt dat de helft van de Chinese groeiondernemingen vestigingen willen openen in de Verenigde Staten of in Europa.

Stakingsrecht onder de loep

24/11/2005

De vereniging Business and Law maakt een stand van zaken over een wel erg actuele kwestie: het stakingsrecht en de grenzen ervan.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.