Real Time News
for Human Resources Governance

Naar een moderner human resources management

In zijn nummer van 20 oktober besteedt het weekblad Trends Tendances aandacht aan de Social Management Governance Day op 15 november ek. De bijeenkomst zal de stand van zaken bekijken over het nieuwe thema van het deugdelijk HR management. Op zijn website biedt het weekblad ook hyperlinks naar artikels over "de affaire Carly Fiorina", de CEO van computergigant HP die moest opstappen. Naar Fiorina's komst op de SMG Day wordt uiteraard uitgekeken.

Werkgelegenheid creëren in tijden van zwakke groei

Economische groei op zichzelf volstaat niet om arbeidsplaatsen tot stand te zien komen, zo blijkt uit het jaarlijkse verslag over de tewerkstelling in Europa. Om de tewerkstellingsgraad te verhogen is een goed samenspel nodig tussen enerzijds het tewerkstellingsbeleid en anderzijds actieve maatregelen inzake arbeidsmarktbeleid. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op, onder andere, onderwijs, opleiding, competentieverhoging en individuele coaching.

Versterk uw HR-beleid met poweHR reporting!

Hoe hoog liggen uw loonkosten? Hoe hoog ligt het absenteïsme in uw onderneming? Welke extralegale voordelen bieden uw concurrenten? Dankzij poweHR reporting krijgt u een volledig overzicht op al uw HR-data.Leg verbanden tussen uw personeelsgegevens en vergelijk ze met gelijkaardige bedrijven. Zo krijgt u nieuwe, objectieve inzichten om uw personeelsbeleid te optimaliseren.
Advertorial

Meeneembaarheid van pensioenen verbeteren

24/11/2005

De Europese Commissie pakt uit met een ontwerprichtlijn over de meeneembaarheid van pensioenen. De bedoeling is ervoor te zorgen dat men makkelijker kan veranderen van werk en van lidstaat zonder de opgebouwde professionele pensioenrechten kwijt te spelen. In de EU van de 15 verandert per vijf jaar één loontrekkende op drie van job; 9 procent wisselt gemiddeld elk jaar van werkgever.

Europese Week 2005: Weg met die herrie

Uiterlijk op 15 februari 2006 dienen de lidstaten de Europese richtlijn 2003/10/CE in nationaal recht te hebben omgezet. De richtlijn gaat over de blootstelling van werkenden aan lawaai. De zesde Europese Week voor de veiligheid en de gezondheid op het werk vestigt hierom de aandacht op de gevaren van geluidsoverlast op de werkplek. De week loopt van 24 tot 28 oktober in de lidstaten van de Europese Unie, in de kandidaat-lidstaten en in de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Aantal moorden op vakbondsmilitanten toegenomen

In 2004 zijn wereldwijd 145 mensen omgebracht omwille van hun syndicale activiteiten. Dat is 16 meer dan het jaar voordien. Daarnaast zijn ook meer dan 700 agressies met geweld en bijna 500 gevallen van doodsbedreigingen genoteerd. De cijfers staan in een jaarrapport van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, te lezen op http://www.icftu.org/survey. Het Franse dagblad Libération wijdde er een artikel aan.

Aardbeving vernietigt 1,1 miljoen arbeidsplaatsen

24/11/2005

Het Internationaal Bureau van de Arbeid (ILO) schat dat de verwoestende aardbeving van eerder deze maand in Pakistan ruim 1,1 miljoen arbeidsplaatsen heeft doen verloren gaan. De instelling pleit voor het snel opstarten van jobcreatieprogramma's.

PERSONALIA: Nieuwe directeur bij EU-stichting

24/11/2005

De Fin Jorma Karppinen is benoemd tot directeur van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-instelling die gevestigd is in Dublin.

Social Management Governance Day in de pers

24/11/2005

HRUpdate, de nieuwsbrief van HRMagazine, gaat in op de SMG Day die plaatsvindt op 15 november 2005. Bij de thema's op de agenda horen o.m. maatschappelijke verantwoordelijkheid, structuur, rewarding en metrix.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.