Real Time News
for Human Resources Governance

Verlaging brugpensioenleeftijd enkel mits activeringsplan

Een bedrijf herstructureren moet voortaan op een "activerende" manier. De maatregelen daartoe staan uitgelegd op de website van minister Frank Vandenbroucke in een persbericht over herstructureringen en faillissementen. Eén maatregel slaat op brugpensioen. Wanneer het bedrijf een verlaging van de brugpensioenleeftijd vraagt, moet het voortaan een begeleidingsplan voorleggen waaruit blijkt welke maatregelen worden gepland om te voorkomen dat mensen die hun werk verliezen omwille van de herstructurering in de werkloosheid terechtkomen.

Topmanagers duiken een week in de riolen

Insituform Technologies uit St.-Louis (VS) onderhoudt riolen in dertig landen en heeft daarvoor ruim honderd ploegen van arbeiders. Op een personeelsvergadering kreeg het management te horen dat het deze arbeiders waren die voor de winsten zorgden, door letterlijk de handen vuil te maken. Om te bewijzen dat hij niet te beroerd is om zelf de handen uit de mouwen te steken, organiseerde de ceo een wedstrijd. Het best presterende team zou een week betaald verlof krijgen, en hijzelf en zijn topmedewerkers zouden een week hun job overnemen. Zo gebeurde. De wedstrijd had voor gevolg dat de productiviteit van het hele bedrijf met 11 procent omhoogging.

Nederlandse bedrijven zullen toplonen moeten bekendmaken

In Nederland zullen de bedrijven met meer dan honderd werknemers de lonen en andere vergoedingen van de directieleden, de bestuurders en de toezichthouders moeten bekendmaken. De regering heeft een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd. De regering wil de forse stijging van de topinkomens intomen.

Meer officiële feestdagen is goed voor de economie

Feestdagen vergemakkelijken de sociale contacten omdat (bijna) iedereen dan vrij is. Meer feestdagen blijken het aantal sociale contacten op de andere dagen van het jaar te verhogen – na het werk gaan tennissen bijvoorbeeld. Sociale contacten versterken de sociale samenhang. Uit de economische literatuur blijkt dat meer sociale samenhang leidt tot meer economische groei, een betere volksgezondheid en lagere samenlevingskosten. Bijgevolg kan men argumenteren dat landen met weinig feestdagen er belang bij hebben een of twee extra feestdagen in te voeren. Dat leiden wetenschappers Joachim Merz en Lars Osberg af uit een analyse van data over de Duitse deelstaten, waar het aantal feestdagen uiteenloopt van 13 tot 17. België heeft 12 officiële feestdagen.

Zwak presterende ceo’s vliegen sneller de laan uit

42 procent van de Europese top-ceo’s die in 2005 hun onderneming verlieten, verloren hun job omwille van slechte prestaties. Volgens adviesfirma Booz Allen wordt dit hoge niveau van gedwongen vertrek voor ceo’s de nieuwe norm. De aandeelhouders zijn assertiever geworden, en corporate governance regels vinden meer ingang. Booz Allen stelt ook vast dat extern aangeworven chief executive officers aanvankelijk beter presteren dan intern gepromoveerden, maar op de iets langere termijn zijn het deze laatsten die de beste resultaten neerzetten. Een ceo laten opklimmen tot voorzitter van de bestuursraad is volgens Booz Allen geen opperbest idee, omdat zijn opvolger als ceo dan minder sterk blijkt te presteren.

Belgische werkgelegenheid zit in de lift

Het Planbureau verwacht dat door de loonmatiging en maatregelen zoals de dienstencheques de totale binnenlandse werkgelegenheid met 216.000 banen zal toenemen in de periode 2006-2011, en dit ondanks een verdere achteruitgang van het aantal arbeidsplaatsen in de industrie. Maar de werkloosheid zal slechts in geringe mate dalen, omdat de totale beroepsbevolking zal toenemen en meer mensen langer aan de slag zullen blijven. De loonkosten zullen trager stijgen dan de productiviteit.

Twee van de tien beste werkgevers in Europa zijn Belgisch

19/05/2006

Twee van de tien beste werkgevers in Europa dit jaar zijn Belgisch. Het gaat om managementadviseur Bain & Co en vastgoedbeheerder Cofinimmo. In de lijst van de top-100 staan zij in vetjes vermeld. In deze top-100, waarbinnen geen rangschikking wordt aangelegd, duiken nog vier Belgische werkgevers op: Schoenen Torfs (een keten van schoenwinkels), uitzendfirma Unique, schoonmaakbedrijf Care en biotechonderneming Genzyme. Bain & Co is een multinational; de Belgische vestiging was vijfde in de competitie voor Belgische Beste Werkgever, die te beschouwen is als een nationale preselectie. De wedstrijd wordt met EU-steun georganiseerd door het Britse Great Places to Work Institute en gepubliceerd door de Financial Times.

Waalse economie en HR-beleid

Het magazine Dynamisme Wallon, uitgegeven door de Union wallonne des Entreprises, besteedt een dossier aan thema's die in de nabije toekomst een impact zullen hebben op het leven van de ondernemingen: de verlaging van de loonlasten, de maatregelen van het Generatiepact, en het Waalse Marshallplan dat de tekorten op de arbeidsmarkt en inzake opleiding aanpakt.

Bedrijfscrisisplannen verwaarlozen personeelsaspecten

19/05/2006

83 procent van de ondervraagde managers in een Brits onderzoek geven toe dat zij geen schikkingen hebben getroffen om in crisissituaties - bijvoorbeeld een vogelgrieppandemie - een massale afwezigheid van werknemers op te vangen. De bestaande "business continuity" plannen focussen op technische kwesties, zoals het uitvallen van computers door een brand. Het Business Continuity Institute roept de Britse HR-managers op om ook aan het personeelsaspect van crisissituaties aandacht te besteden.

Meer geld voor oudere werknemers dan voor ouders

De Nederlandse werkgevers besteden gemiddeld 5,5 procent van de loonmassa aan "levensfasebeleid". Uit een onderzoek blijkt dat ei zo na 60 procent van dat geld besteed wordt aan maatregelen ten gunste van de oudere werknemers, veelal voor arbeidsduurvermindering en vervroegde uittreding. 36 procent van het levensfasebudget gaat naar opleidingen, en slechts 5 procent naar maatregelen die het combineren van gezinstaken met werk vergemakkelijken - maatregelen dus, die vooral in het voordeel zijn van werknemers met jonge kinderen. De Nederlandse Gezinsraad vindt die verhoudingen niet kloppen.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.