Real Time News
for Human Resources Governance

Verlaging vennootschapsbelasting kan 50.000 jobs creëren

Wat zou het effect zijn van een verlaging van de Belgische vennootschapsbelasting (33,9 procent) tot op het gemiddelde Europese niveau (25 procent)? Economisten van de Université catholique de Louvain deden de oefening. In een voorzichtig scenario komen zij aan 40.000 extra jobs: 10.000 uit bijkomende buitenlandse investeringen, 25.000 door extra aanwervingen van Belgische ondernemingen en 5000 jobs die niet naar het buitenland zouden verhuizen. Een meer optimistisch scenario leidt tot 50.000 jobs. Vooral Vlaanderen zou die bijkomende arbeidsplaatsen zien ontstaan.

"Loon" omvat naast brutowedde ook voordelen

Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld in een dispuut over de berekening van de schadevergoeding bij schending van de vastheid van betrekking in de verzekeringssector. Het Hof bepaalde dat het begrip "loon" niet enkel het maandloon omvat, maar ook de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. De advocaten van Claeys & Engels verschaffen toelichting in HRSquare.

Unizo wijst op probleem van nepsollicitaties

Volgens een enquête in opdracht van Unizo heeft vorig jaar de helft van de KMO's die vacatures hadden uitgeschreven, nepsollicitanten over de vloer gekregen. Die komen alleen om een attest te pakken te krijgen waar uit blijkt dat ze actief werk zoeken, omdat ze zonder zo'n attest riskeren hun dopgeld kwijt te spelen. 27 procent van de ondervraagde KMO's zegt regelmatig nepsollicitanten over de vloer te krijgen. Volgens dagblad De Tijd trekken zowel ACV als ABVV de methode van het onderzoek in twijfel, en merken ze op dat er ook nepvacatures bestaan.

Topman van Forem wint Federgon Prijs 2006

Jean-Pierre Méan, de administrateur-generaal van de Forem, krijgt de Federgon Prijs 2006. Met deze prijs vestigt de beroepsvereniging de aandacht op iemand die door zijn visie en engagement een grote bijdrage heeft geleverd tot de goede werking van de arbeidsmarkt. Méan leidt de Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, sedert 1989 en heeft er een organisatie van gemaakt die snel inspeelt op de aanwervingsnoden van de bedrijven.
Federgon heeft ook zijn jaarverslag over 2005 gepubliceerd. De vereniging vraagt dat drie politieke voornemens ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het gaat om het betrekken van de outplacementbureaus bij de werking van de Tewerkstellingscellen (Generatiepact-maatregel), een wetsaanpassing die het bedrijven gemakkelijker maakt een uitzendkracht een vast contract aan te bieden, en de invoering van een papierloos systeem voor de maaltijdcheques.

Manpower rekruteringsbarometer staat op mooi weer

De Manpower Barometer van de Tewerkstellingsvooruitzichten staat voor het derde kwartaal van 2006 hoger dan ooit het geval is geweest sinds de introductie van dit meetinstrument in België in 2003. Het optimisme bij de werkgevers groeit, en 15 procent onder hen zijn van plan extra personeel aan te werven, terwijl slechts 2 procent verwachten dat zij eind september minder mensen op hun loonlijst zullen hebben dan vandaag. De Netto Tewerkstellingsprognose bedraagt dus +13 procent, een peil dat nog niet eerder was geregistreerd.
De sterkste rekruteringsactiviteit wordt verwacht in de financiële diensten en de diensten aan bedrijven. De regionale prognoses zijn +17 procent voor Brussel, +13 procent voor Vlaanderen en +3 procent voor Wallonië.

WK voetbal goed voor de arbeidsprestaties

Het Britse HR-dienstenbedrijf Hudson betwist dat het wereldkampioenschap voetbal schadelijk is voor de arbeidsproductiviteit, een vrees die bijv.leeft in het Nederlandse bedrijfsleven. Integendeel, zegt Hudson, ons onderzoek bij 2000 Britse werknemers wijst erop dat het absenteïsme laag zal blijven en dat de productiviteit zal toenemen. Het tournooi biedt gespreksstof. Dat verbetert de teamgeest en bevordert het opbouwen van werkrelaties met collega's en externe business contacten. Als de nationale ploeg het goed doet in het WK, is dat ook goed voor het moreel van het personeel en dus voor de productiviteit.

Salary split: nieuwe richtlijnen van de fiscus

In een recente circulaire onderstreept de fiscus dat inkomsten van buitenlandse oorsprong niet noodzakelijk vrijgesteld zijn van belastingen in België. Voor wie in België woont en van een salary split geniet, is het van belang de belastingaangifte in te vullen volgens de nieuwe richtlijnen die de administratie onlangs heeft uitgevaardigd.

Ingezonden cv's: aantal daalt, kwaliteit stijgt

Bijna een kwart van de Belgische human resources managers rapporteren dit jaar een daling van het aantal ontvangen cv's in vergelijking met 2005. Voor bijna zes HR managers op tien is er wat het aantal betreft geen verschil met vorig jaar. Zo luiden enkele vaststellingen in de jongste Recruitment Trends studie van online rekruteringsspecialist StepStone. Anderzijds stijgt de kwaliteit van de ingezonden cv's lichtjes. Het aantal kandidaturen dat "slecht" of "zeer slecht" beantwoordt aan het gezochte profiel bedraagt dit jaar 34 procent, vorig jaar was dat 41 procent.

HR-beleid bepaalt maatschappelijke reputatie van een bedrijf

12/06/2006

Het eigen personeel correct behandelen is belangrijker voor het maatschappelijke imago van een onderneming dan meedoen aan acties voor goede doelen of ten voordele van een beter leefmilieu. Dat is het resultaat van een publieksenquête in de Verenigde Staten over "corporate social responsibility".

Kwart van bedrijven gaat financiële staf uitbreiden

Voor de vierde keer op rij geeft de zesmaandelijkse Financiële Rekruteringsindex van Robert Half een stijgende trend te zien. 24 procent van de Belgische bedrijven zijn van plan bijkomende aanwervingen van financiële profielen te doen. 65 procent hebben geen plannen om de omvang van hun financiële equipes te wijzigen, en vijf procent zijn zinnens hun financiële departement af te slanken.
De meeste ondernemingen die zeggen extra financiële krachten te willen aanwerven, doen dit om de stijgende werklast op te vangen (34%), om in te spelen op veranderingen (24%) of om te anticiperen op groei (20%). Tot de meest gezochte profielen behoren de boekhouders, de interne auditors, de controllers, de fiscale adviseurs of experts, de financiële directeurs, de loonbeheerders en de credit controllers.
De sterkste aanwervingsactiviteit wordt verwacht in Tsjechië en Italië, gevolgd door Groot-Brittannië, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, België en Duitsland. Nederland is hekkensluiter, maar stond vorige keer bovenaan en heeft dus waarschijnlijk intussen tal van aanwervingen van financiële profielen gedaan.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.