Real Time News
for Human Resources Governance

Helft twijfelt aan objectiviteit van promotiebeleid

08/05/2006

Slechts 48 procent van de Belgische wernemers zijn van oordeel dat promoties in hun bedrijf gebaseerd zijn op competenties. Zes op tien nemen de tijd om na te denken over hun eigen professionele toekomst. Amper vier op tien vinden dat zij vanwege hun werkgever voldoende loopbaanadvies krijgen. 61 procent meent zijn carrière verder tot ontplooiing te kunnen brengen binnen hun huidige bedrijf.
Zo luiden de voornaamste besluiten van een studie in opdracht van Securex ZebraZone bij 1677 werknemers. De studie "Loopbanen in België. Wat denken werknemers over hun carrière" benadert de loopbaan als een factor die essentieel is voor de medewerkerstevredenheid. De vier aspecten van carrière die aan bod komen zijn objectiviteit, carrière-exploratie, loopbaanadvies en professionele vooruitgang.

Helft van Belgen wil loon van baas kennen

De helft van de Belgen vindt dat alle medewerkers binnen een bedrijf het recht hebben te weten hoeveel hun topman verdient. Dat blijkt uit een enquête van de Vlerick Leuven Gent Management School en Vacature onder 8250 Belgen. Ruim zes op tien ondervraagden verklaren dat ze een onethische opdracht zouden weigeren, ook als dit hen een promotie zou kunnen kosten. Een even groot aantal heeft er begrip voor dat een leidinggevende in drukke periodes verlofaanvragen weigert. Deeltijds werken, daarentegen, moet volgens een ruime meerderheid worden toegestaan aan wie daar om vraagt.

Uitnodiging: voorstelling ‘Fulltime gepassioneerd’ – 8 oktober

Het welzijn van je medewerkers is belangrijker dan ooit. Maar hoe stel je een welzijnsbeleid op dat écht werk? Schrijf je in op de boekvoorstelling van Fulltime gepassioneerd, het eerste boek van Linda Cappelle, general manager bij Bright Plus. Nadat het bedrijf 8 jaar op rij werd gekroond tot een Great Place to Work, pende Linda haar bevindingen neer in een boek met visie en toepasbaar advies. Want succes begint bij een gelukkig team.
Advertorial

Dure en productieve Belgen krijgen weinig opleidingen

Belgische werknemers krijgen veel minder opleidingen dan het Europese gemiddelde. Hun productiviteit ligt hoog, maar hun loonkosten ook. Wanneer een bedrijf delocaliseert, is dat meestal het gevolg van een beslissing die buiten België werd genomen. Zo luiden enkele van de conclusies van een onderzoek in opdracht van PricewaterhouseCoopers bij 15.000 bedrijven in de Verenigde Staten en Europa, waaronder 400 in België.
Per voltijdequivalent (VTE) geniet de Belgische werknemer per jaar van 16,5 uren opleiding. Het Europese gemiddelde bedraagt 23,9 uren. Gemiddeld besteedt een Belgisch bedrijf per VTE en per jaar 570 euro aan opleiding, 134 euro minder dan het Europese gemiddelde. Opleidingen zijn in België overigens per uur 25 procent duurder. Een Belgische voltijdse werknemer genereert een omzet die ruim 48 procent hoger ligt dan het Europese gemiddelde, maar zijn totale loonkost ligt ook 32 procent hoger.

In 12% van Britse bedrijven werken "nieuwe Europeanen"

In de jongste twaalf maanden hebben 12 procent van de Britse ondernemingen een beroep gedaan op arbeidskrachten die afkomstig waren uit de tien nieuwe lidstaten van de EU. Dat is een bijna-verdubbeling ten opzichte van de twaalf maanden voordien. Dit blijkt uit een enquête van Manpower. De "nieuwe Europeanen" duiken op in alle sectoren, maar het meest in de horeca, de bouw, de financiële wereld, de diensten aan bedrijven, de landbouw en de verwerkende industrie. Groot-Bittannië heeft van bij het begin zijn grenzen opengesteld voor de arbeidsmigranten uit de landen die op 1 mei 2004 toetraden tot de Unie.

Dienstencheques creëren 28.000 "witte" jobs

Eind 2005 waren er 29.000 mensen tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques; dat is een verdubbeling ten opzichte van 2004. Het overgrote deel daarvan bestaat uit nieuwe tewerkstelling én het gaat meestal om duurzame jobs, zegt minister Vanvelthoven. Hij becijfert de netto creatie van arbeidsplaatsen op 27.949. De minister van Werk beklemtoont dat het vooral langdurig werklozen, laaggeschoolden en allochtonen zijn die via de dienstencheques in het reguliere arbeidscircuit kunnen stappen. Bovendien zet het stelsel van de dienstencheques in belangrijke mate zwartwerk om in reguliere arbeid.

Grote loonverschillen schaden teamprestaties

Volgens de auteurs van een studie worden de prestaties van een individu niet enkel beïnvloed door zijn absolute loonniveau, maar ook door hoe zijn loonniveau zich verhoudt tot dat van de andere leden in het team waarin hij functioneert. Grote verschillen leiden tot negatieve gevoelens, zoals jaloersheid, en daardoor tot minder goede prestaties van het team in zijn geheel. De conclusies zijn gebaseerd op een onderzoek van de Duitse profvoetballers. Volgens de auteurs zijn ze o.m. relevant voor HR-managers die variabele loonmechanismen moeten ontwerpen of beheren, bijv. binnen verkoopteams.

Planbureau becijfert kostprijs van administratieve lasten

Het kantoorwerk dat nodig is om te voldoen aan overheidsverplichtingen (fiscaliteit, tewerkstelling, milieuvoorschriften) verhoogt de totale loonkost met 3,13 euro per gepresteerd uur in de ondernemingen van minder dan tien werknemers, met 1,05 euro in de middelgrote ondernemingen (tot 249 werknemers) en met 0,62 euro in de grote ondernemingen. Deze bedragen omvatten het totaal van de interne kost en van de uitbestedingen aan externe dienstverleners. Op jaarbasis kosten de administratieve lasten aan een klein bedrijfje ongeveer 6000 euro per werknemer. Grotere ondernemingen profiteren van schaalvoordelen: ongeveer 2000 euro per werknemer in de middelgrote bedrijven en ongeveer 1100 euro in de grote. Deze cijfers staan in een nieuw rapport van het Planbureau. Globaal gezien hebben de meeste ondernemingen het gevoel dat de administratieve lasten eerder toenemen dan verminderen.

ILO-werelddag focust op impact van hiv en aids

Vandaag 28 april is het de elfde werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, een initiatief van de internationale arbeidsorganisatie (ILO). Dit jaar focust de ILO op hiv en aids. De ILO heeft over de impact van hiv en aids een rapport gepubliceerd. Volgens de organisatie zijn wereldwijd 26 miljoen werknemers tussen 15 en 49 jaar getroffen door hiv of aids. In België gaat het aantal hiv-infecties in snel stijgende lijn. Eind 2003 waren 17.000 dragers van het virus geteld. De ILO vraagt dat hiv- en aidslijders op de werkvloer niet zouden worden gediscrimineerd. In België publiceert de vzw Prevent een dossier.

Vanaf juni sport- en cultuurcheques voor werknemers

Vanaf juni 2006 kunnen alle werkgevers cultuur- en sportcheques aan hun werknemers overhandigen voor een maximale waarde van 100 euro per jaar. De federale regering is het daarover eens geworden; het ontwerp-KB moet wel nog naar de Gemeenschappen en naar de Raad van State voor advies.
De werkgever zal de cheques in juli en augustus kunnen aanbieden. Indien welbepaalde voorwaarden vervuld zijn, worden deze cheques niet beschouwd als loon en hoeven er geen socialezekerheidsbijdragen op betaald te worden.

Studie haalt sick building syndroom onderuit

25/04/2006

Een nieuwe Britse studie op basis van gedetailleerde metingen vindt geen bewijs voor het bestaan van een globaal "sick building syndroom", dit is de term die men gebruikt voor een gebouw dat door een combinatie van fysische kenmerken (slechte ventilatie, uitwasemingen van materialen en apparaten enz.) gezondheidsproblemen veroorzaakt bij diegenen die erin werken. De gezondheidsproblemen bij de ruim vierduizend bestudeerde kantoorwerkers bleken volgens de onderzoekers terug te voeren naar de combinatie van hoge werkbelasting en lage ondersteuning door de organisatie.

RECHTSPRAAK: Werkgever veroordeeld omdat er geroddeld werd

25/04/2006

Een werknemer van een ziekenfonds werd ontslagen nadat er geld verdwenen was uit de kas. Het Arbeidshof van Luik oordeelde dat het ontslag om dringende reden onterecht was geweest en dat de betrokkene recht had op een opzegvergoeding. De werknemer voerde ook aan dat hij een bijzondere morele schade had geleden doordat zijn ex-collega's bij klanten het gerucht hadden verspreid dat hij geld had achterovergedrukt. Omdat hij niets had gedaan om het verspreiden van geruchten door zijn aangestelden tegen te gaan, werd de werkgever veroordeeld tot het betalen van 1000 euro bijkomende schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht. Het verhaal staat in HRSquare.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.