Real Time News
for Human Resources Governance

Langer geboorteverlof is een feit

05/01/2021

Op Nieuwjaar is in de privé-sector het geboorteverlof voor vaders en meeouders opgetrokken naar 15 dagen. De eerste 3 dagen betaalt de werkgever het volledige loon, de 12 volgende dagen springt het ziekenfonds bij met een uitkering gelijk aan 82% van het gederfde brutoloon. Het geboorteverlof bestaat ook voor contractueel overheidspersoneel. Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten vallen nog steeds uit de boot.

Geboorteverlof (FOD Werk)

Nie pleuje.*

18/12/2020

Zonder de Staat hadden we het in 2020 niet gered. In 2021 moeten we het opnieuw zelf doen. Opleiden, upskillen, welzijn en de ontwikkeling van een nieuwe managementstijl horen aan de top van de bedrijfsagenda. Daar moet HR voor zorgen. En tussendoor mag HR niet vergeten de eigen processen te digitaliseren. De ellende is niet voorbij, maar samen krijgen we het virus klein.

Wij nemen een adempauze tot begin januari. Wij wensen jou en jouw meest dierbaren een fijne eindejaarsperiode.

Het team van HR Alert

* voor de niet-Gentenaars en niet-Kempenaars onder ons: niet plooien

Hoe productief zijn voltijdse thuiswerkers?

Haast de helft van de werkgevers zegt dat het verplicht voltijds thuiswerken de productiviteit schaadt. Dat blijkt uit de jongste enquête van de Economic Risk Management Group. Of het gaat om bedrijven die nog een lange digitale weg moeten afleggen, zegt de enquête niet. Een andere kleine helft van de werkgevers merkt geen verschil. Eén bedrijfsleider op 10 ziet een toename van de productiviteit.

Zowel de huidige omzet als de vooruitzichten van de Belgische ondernemingen verbeteren in december (Nationale Bank van België, Economic Risk Management Group, zie het onderdeel "Het huidige telewerk vermindert de productiviteit volgens de Belgische ondernemingen")

Lees ook: Nearly 70% of organizations believe the productivity gains of remote working are sustainable beyond the pandemic (Capgemini): een pleidooi voor een hybride arbeidsorganisatie

Opleiden weldra fiscaal beloond

Er zit een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aan te komen. Ze is bedoeld voor werkgevers die hun werknemers niet-verplichte opleidingen laten volgen. De vrijstelling bedraagt 11,75% van het toepasbare belastbaar loon, geplafonneerd op 3500 euro. Group S geeft de details van het wetsontwerp. Als er geen parlementaire kink in de kabel komt, gaat deze nieuwe lastenverlaging van start op 1 januari 2021.

Nieuwe lastenvermindering voor opleidingen middels een gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing (Group S)

Opleiden staat voorop in Vlaams relanceplan

De Vlaamse regering, vakbonden en werkgevers hebben een ambitieus sociaal akkoord gesloten om de corona-crisis te overwinnen. Centraal staan levenslang leren en het aanmoedigen van opleidingen, de digitalisering van de Vlaamse economie en het aanpakken van de digitale ongeletterdheid, en het duurzamer maken van werk. "Alle hens aan dek", zo heet het akkoord, mag de Vlaamse overheid 190 miljoen euro kosten.

VESOC Akkoord 14 december 2020 (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

'Reken niet op Pasen maar op Kerstmis voor normaal leven' (De Tijd): Bruno Holthof, de grote baas van de Oxford University Hospitals, zet ons met de voeten op de grond - ja, hij heeft het over kerstmis 2021

1 op 20 voltijdse werknemers moet in december nog 15 dagen wettelijk verlof opnemen (Securex)

55% van de werkgevers met tijdelijke werkloosheid hebben werknemers die nog dit jaar wettelijke vakantie moeten opnemen (Acerta)

Kan een werkgever u ontslaan wegens een lockdownfeestje? (De Tijd / Netto)

Loon wordt belangrijkste drijfveer voor geluk op het werk (Acerta): de coronacrisis doet de Belg nog meer dan anders beseffen hoe belangrijk het loon is dat elke maand op zijn of haar rekening wordt gestort

Aanvullend pensioen is gekaapt door de grootverdieners

In de praktijk is het aanvullend pensioen een systeem dat de grootverdieners rijker maakt ten koste van de belastingen en de sociale zekerheid. Voor het gros van de rechthebbende werknemers en zelfstandigen blijft dit toemaatje op het wettelijk pensioen beperkt tot een habbekrats - vaak een handvol euro's per pensioenmaand. Het overheidsbeleid faalt. Het stelsel vergroot de inkomensongelijkheid en leidt tot een onbillijke situatie. Aan het woord is geen marginaal actiegroepje, maar het Rekenhof.

Aanvullende pensioenen – Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen (Rekenhof)

Lees ook: Oplossing voor aanvullend pensioen bedrijfsleiders getroffen door corona (De Tijd / Netto)

Salarisauto gaat meer kosten

Veel gebruikers van een salariswagen zullen over 2021 meer belasting betalen omdat hun Voordeel Alle Aard omhooggaat. De verklaring en alle details via onderstaande link. Twee voorbeelden, berekend door expertfirma Mobilitas, allebei met betrekking op een auto met een fiscale catalogusprijs van 30.000 euro, met tankkaart. Van een benzine-auto (130 gr CO2) stijgt het VAA van 1903 naar 2134 euro. Van een diesel (120 gr CO2) neemt het VAA toe van 2160 naar 2340 euro.

Belangrijke stijging voordeel van alle aard 2021 doordat de referentie CO2-uitstoot fors daalt (Link2Fleet)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.