Real Time News
for Human Resources Governance

Corona: ander nieuws van de dag

15% minder ontslagen in volle coronatijd / Verlenging tijdelijke werkloosheid geeft bedrijven extra ademruimte (Acerta): er is nog geen spoor van de verwachte golf van ontslagen als gevolg van de coronacrisis, integendeel

Corona-ouderschapsverlof verlengd en uitgebreid (Ella /SD Worx): dit bijzondere ouderschapsverlof loopt tot eind deze maand. De regering wil het verlengen tot eind september 2020 en de toepassing uitbreiden; officiële teksten zijn er nog niet

Vergoeding ter ondersteuning van de heropstart zelfstandigen (Partena Professional): er komt een tijdelijke steunmaatregel voor sommige zelfstandigen die hun activiteit moesten onderbreken of beperken omwille van de coronacrisis en die nu hun activiteit hervatten

Vrijstelling en betalingsuitstel sociale bijdragen: uitgebreid naar het derde en vierde kwartaal 2020 (Liantis): zelfstandigen krijgen extra respijt. Wie eerder al een uitstel van betalingen van sociale bijdragen vroeg, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen

Ontslagen wegens kinderwens: werkgever veroordeeld

Het Arbeidshof van Luik bevestigde een vonnis in eerste aanleg waarbij een schadevergoeding van 6 maanden brutoloon was toegewezen aan een werkneemster die de laan was uitgestuurd omdat zij na een miskraam twee weken afwezig was wegens ziekteverlof. Het Hof herinnert eraan dat het hier ging om een directe discriminatie op grond van geslacht. De werkgever had al lang van tevoren geprobeerd de vrouw van haar kinderwens te doen afzien.

Tekst van het arrest (pdf, 22 blz., in het Frans, rechtstreekse download)

De Employee Experience: de kers in de taart

Meer dan de kers op de taart, is de Employee Experience het essentiële ingrediënt. Maar de werknemer centraal stellen, is voor veel ondernemingen een nogal ingrijpende verandering. Maar wat is het ‘basisrecept’ voor Employee Experience? Download de whitepaper
Advertorial

Corona-werkloosheid knipt in premies en voordelen

Veel werknemers die in corona-werkloosheid terechtkwamen, zullen hun sectorale voordelen zien dalen. Een voorbeeld: een bediende van PC nr. 200 die tijdelijk werkloos was als gevolg van de pandemie, zal eind deze maand een lagere jaarlijkse premie ontvangen. Ook in zijn dertiende maand zal worden geknipt, net zoals in het bedrag van de maaltijdcheques en de ecocheque waarop hij recht heeft. De situatie verschilt sterk naargelang de paritaire comités. Toelichting bij Partena Professional.

Coronavirus: COVID-19 en sectorvoordelen (algemeen) (Partena Professional)

PC 200: COVID-19 en de eindejaars- en jaarlijkse premie (Partena Professional)

Cumul van pensioen en corona-dopgeld

18/06/2020

In afwijking van de normale regels mogen 65-plussers bovenop hun pensioen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangen als het gaat om corona-werkloosheid. De wet, die zopas werd gepubliceerd, bakent de toepassingsperiode af van 1 februari 2020 tot wanneer de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ophoudt te bestaan.

65-plussers krijgen toch recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid (Acerta)

Corona: ander nieuws van de dag

Tewerkstellingsmaatregelen in de vitale sectoren verlengd (Securex)

Corona: uitstel van betaling aan RSZ tot 15 december 2020 - enkele verduidelijkingen (Ella / SD Worx): in het kader van de corona-crisis kunnen bepaalde groepen van werkgevers 'bijzonder' uitstel van betaling krijgen voor bedragen verschuldigd aan RSZ. Een KB verduidelijkt deze regeling

Dringend op zoek naar (hooggeschoold) personeel voor een tijdelijk project? (Agoria): Agoria-leden die door de corona-crisis tijdelijk ingenieurs en andere hooggekwalificeerde profielen op overschot hebben, kunnen die uitlenen aan bedrijven die extra kenniswerkers kunnen gebruiken

Scherp uw focus en elimineer afleiding: 10 tips (Partena Professional)

De coronacrisis heeft een aanzienlijke negatieve impact op de inkomens van bepaalde gezinnen (Nationale Bank van België, persbericht, pdf, 6 blz., rechtstreekse download): de lockdown komt zeer hard aan in de gezinnen met lage inkomens, vooral wanneer de kostwinner een zelfstandige of een werknemer is die tijdelijk werkloos werd

Europa verbiedt massa studentenjobs

De EU klasseert het SARS-CoV-2 virus bij de biologische reagentia van Groep 3. Aan die stoffen mogen jongeren - inbegrepen alle studenten - niet worden blootgesteld, tenzij zij geneeskunde of verpleegkunde studeren. Dit zal op korte termijn het einde betekenen van studentenarbeid die contact met het publiek meebrengt. Denk aan de horeca en de retail.

Mag u straks nog jobstudenten aannemen? (WoltersKluwer)

Lees ook: Ikea Belgique engage près de 1.000 intérimaires et étudiants pour cet été (La Libre)

Na corona willen werkgevers ander woon-werkverkeer

In het post-coronatijdperk willen de werkgevers flexibele en gezonde oplossingen voor het woon-werkverkeer. Zij zien hun mensen liever niet opeengepakt in bussen, trams of treinen. Veel bedrijven gaan onder meer het gebruik van de fiets aanmoedigen. Thuiswerken zal een blijver zijn. Dat zijn enkele resultaten uit een survey die de all-in-one professionele mobiliteitsdienst Skipr onlangs organiseerde bij een kleine 400 bedrijven.

Back 2 Work Survey results (Skipr, presentatie, 15 slides)

Corona schorst opzeg, maar niet retroactief

16/06/2020

De Kamer heeft gestemd. Corona-werkloosheid, voorlopig tot 31 augustus 2020 mogelijk, schorst de opzeggingstermijnen die beginnen te lopen vanaf de datum van de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Reeds lopende termijnen die een aanvang namen op of na 1 maart 2020 worden geschorst, maar slechts te rekenen vanaf de datum van publicatie van de wet. Er is dus geen sprake van terugwerkende kracht. Er verandert niets ingeval de termijn al was beginnen lopen in februari of vroeger.

Opschorting opzeggingstermijn tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid (Lydian)

Gepubliceerd?

Met deze link kan je nagaan of de wet gepubliceerd is: Belgisch Staatsblad - Moniteur belge.

Gebruik zoektermen die voorkomen in "opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis".

In een notendop: de jongste maatregelen

De recentste - en voorlopig laatste - superkern heeft onder meer de volgende steunmaatregelen genomen.

  • Corona-werkloosheid "aangepast": tijdens dit nieuwe overgangsregime moet de corona-werkloze elke maand 2 dagen opleiding volgen; hij behoudt 70% van zijn loon
  • Meer mogelijkheden om ontslagen te vermijden door een vermindering van de arbeidsduur voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden
  • Terug naar tijdskrediet eindeloopbaan mét uitkering vanaf 55 jaar (i.p.v. 57), althans voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden
  • Uitbreiding van de toegang tot het corona-ouderschapsverlof
  • Door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed

Nieuwe coronamaatregelen: van investeringsaftrek tot landingsbaan op 55 (De Tijd)

Corona: ander nieuws van de dag

Telewerk doet ziektecijfers bedienden afnemen (SD Worx)

Wie op kantoor wil werken moet dit voortaan aanvragen (Protime)

Hebzuchtige CEO’s ondermijnen de veerkracht van hun organisatie (Tilburg University): bedrijven met overbetaalde ceo's zullen zich minder gemakkelijk herstellen van de coronacrisis

IT-beveiliging - tweetalige checklist  (pdf, 7 blz.): handig voor organisaties die geen eigen specialist in IT-beveiliging aan boord hebben. Voka stelt een checklist ter beschikking die onder meer nuttig zal zijn in gesprekken met externe dienstverleners

Corona heeft impact op loonbeslag

De coronacrisis verandert tijdelijk de regels inzake loonbeslag. In de periode van 30 mei tot 17 juni 2020 kan geen nieuw bewarend of uitvoerend beslag onder derden worden gelegd op het loon van een werknemer. Als vanaf 30 mei 2020 een nieuw loonbeslag aan de werkgever wordt betekend, dan moet dit onmiddellijk worden opgeschort tot 17 juni 2020. Een wetsvoorstel voorziet in de verlenging van deze opschorting tot 17 juli 2020. Er zijn wel uitzonderingen.

Coronavirus: tijdelijke inperking van loonbeslagen (Group S)

Jong talent helpt bij digitalisering

Wie zijn bedrijfsprocessen niet digitaliseert, geraakt achterop. Dat heeft de pandemie duidelijk gemaakt. Om de transformatie van jouw bedrijf te versnellen, kan je vanaf nu een beroep doen op "digitizers". Dat zijn jonge en veelbelovende hoogopgeleiden die speciaal gecoached werden om als Ormit-stagiair de digitalisering van bedrijfsprocessen op gang te trekken en te begeleiden.

DigitalScaler en ORMIT leiden pas afgestudeerden op tot Digitizers (persbericht)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.