Real Time News
for Human Resources Governance

Dubbel crisis-overbruggingsrecht verlengd

Ook voor de zelfstandigen bevat het tot 30 juni geldende federale steunpakket een reeks maatregelen. Dit zijn de voornaamste.

  • Dubbel crisis-overbruggingsrecht: verlengd
  • Vennotschapsbijdrage: extra uitstel van betaling
  • Uitkering voor arbeidsongeschiktheid betaald door de mutualiteit: wordt aangevuld zodat die op het niveau van het overbruggingsrecht komt
  • Het klassieke overbruggingsrecht: wordt tijdelijk uitgebreid zodat ook starters ervan profiteren en de pensioenopbouw verzekerd blijft.

Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit (bericht van de Eerste minister)

Klok tikt voor gelijkschakeling bedrijfspensioenen

Een financiële kater dreigt voor de werkgevers die te laat beginnen aan de wettelijk verplichte harmonisering van hun aanvullende pensioenen. Wie bij de pakken blijft zitten, zal wellicht aan zijn arbeiders het bedrijfspensioen van de bedienden moeten toekennen. Dat schrijft HR-groep Mercer, specialist in de materie. "Best van al start je met een functieclassificatie die alle werknemers omvat. Volg ook van nabij de sectoronderhandelingen."

Verplichte gelijkschakeling pensioenplan arbeiders-bedienden kan bedrijven jaarlijks 1 miljard euro kosten (Mercer)

Betaald uitbollen: voor altijd pas vanaf 60?

Sinds 1 januari 2021 kan een werknemer die met landingsbaan gaat, uitsluitend een uitkering krijgen als hij/zij bij de start 60 jaar is. Tot twee weken geleden was dat 57, 55 of zelfs 50 jaar naargelang de situatie. Wat nu? De sociale secretariaten analyseren de situatie in detail. Eén van de toekomstscenario's is dat er geen uitzonderingen meer komen op die minimumleeftijd.

Uitkeringen voor een tijdskrediet "landingsbaan" vóór de leeftijd van 60 jaar: (voorlopig ?) afgelopen! (Partena Professional)

Tijdskrediet eindeloopbaan: in 2021 uitkeringen voor iedereen vanaf 60 jaar? (Group S)

Landingsbaan: uitkering (voorlopig) altijd vanaf 60 jaar (Acerta)

Graag méér werken om vroeger te stoppen

7 op de 10 werknemers willen graag via loopbaansparen sneller op pensioen. Ze willen daarvoor overuren kloppen en conventionele vrije dagen dagen niet opnemen. Het systeem is geactiveerd in enkele privé-sectoren, waaronder paritair comité nr. 200. Maar het bestaat niet in de zorgsector, waar loopbaansparen de vele opgestapelde corona-overuren zou kunnen absorberen.

Drie op vier Belgen willen vakantiedagen opsparen voor later (Acerta)

Aanvullend pensioen is gekaapt door de grootverdieners

In de praktijk is het aanvullend pensioen een systeem dat de grootverdieners rijker maakt ten koste van de belastingen en de sociale zekerheid. Voor het gros van de rechthebbende werknemers en zelfstandigen blijft dit toemaatje op het wettelijk pensioen beperkt tot een habbekrats - vaak een handvol euro's per pensioenmaand. Het overheidsbeleid faalt. Het stelsel vergroot de inkomensongelijkheid en leidt tot een onbillijke situatie. Aan het woord is geen marginaal actiegroepje, maar het Rekenhof.

Aanvullende pensioenen – Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen (Rekenhof)

Lees ook: Oplossing voor aanvullend pensioen bedrijfsleiders getroffen door corona (De Tijd / Netto)

Ander nieuws van de dag

Viroloog Peter Piot: 'Dit is ‘the big one’. En ik vrees dat er nog gaan komen' (De Tijd, podcast, ook te beluisteren via deze link)

COVID-19: compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 (RSZ)

Vanaf volgende week anonieme coronacontroleurs (De Standaard): 40 ambtenaren van de FOD Volksgezondheid zullen met politiebevoegdheid de naleving van de coronaregels controleren en boetes uitschrijven, 750 euro voor de overtredende handelaar en 250 euro voor zijn klant

Gedeeltelijke lockdown: het is zinloos theaters en filmzalen te sluiten als ondernemingen elementaire sanitaire maatregelen met de voeten treden (ABVV): de vakbond eist dat "ambitieuzer, strenger en veeleisender wordt gereageerd op onverantwoord gedrag" 

Consensus sociale partners over omkadering alternatieve wijzen van stemming (Attentia)

Coronavirus: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht om een andere reden dan de coronacrisis vanaf 1 september – welke formaliteiten? (UPDATE) (Group S): voor de periode van 21 tot 30 oktober zal de sms die een werknemer krijgt van de contacttracing door de RVA aanvaard worden als voorlopig quarantaine-attest

Werknemers stellen zich de ‘post-covid’ wereld van werk voor (ManpowerGroup): een 8-landenonderzoek legt bloot wat de werknemers willen in het post-coronatijdperk: jobzekerheid, een hybride werkmodel, solidariteit en een vaardighedenrevolutie

Coronavirus : compensatie van werkgeversbijdragen voor bepaalde werkgevers (Horeca, evenementen en kermisattracties) (Partena Professional)

Laat uw aanvullend pensioen niet verstoren door corona (Netto / De Tijd): zelfstandigen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun sociale bijdragen later te betalen, kunnen na een beslissing van de regering deze week toch hun aanvullend pensioen blijven opbouwen. Voor de Individuele Pensioentoezegging wordt nog een oplossing gezocht

Geen pensioen voor zware beroepen, oplossing moet van werkgevers komen

Meer dan 1 werknemer op 3 vindt zijn job te zwaar om vol te houden tot 65 jaar - laat staan tot 67. Dat blijkt uit een nieuwe representatieve peiling. Maar de regering-De Croo veegt het idee van een gunstige pensioenregeling voor de zware beroepen van de tafel. Langere loopbanen haalbaar maken wordt bijgevolg het probleem van de werkgevers. "Investeer in jobgeluk en werkplezier."

Bijna helft werknemers vindt zijn job “zwaar beroep” (Tempo-Team)

Cumul van pensioen en corona-dopgeld

18/06/2020

In afwijking van de normale regels mogen 65-plussers bovenop hun pensioen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangen als het gaat om corona-werkloosheid. De wet, die zopas werd gepubliceerd, bakent de toepassingsperiode af van 1 februari 2020 tot wanneer de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ophoudt te bestaan.

65-plussers krijgen toch recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid (Acerta)

Corona: ander nieuws van de dag

Scherp uw focus en elimineer afleiding: 10 tips (Partena Professional)

Lees ook: Multitasking in the Workplace Can Lead to Negative Emotions (University of Houston): mails openen en behandelen tijdens de uitvoering van een andere taak veroorzaakt angstgevoelens

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen (Partena Professional): de uitkering is niet cumuleerbaar met de overbruggingspremie

Coronavirus: Mogelijkheid om tot 220 vrijwillige overuren te presteren in kritieke sectoren (UPDATE) (Group S)

Corona: geen bedrijfsvoorheffing voor extra uren studentenarbeid (Ella / SD Worx)

Corona: Fiscus aanvaardt extra inkomen voor studenten ten laste (Ella / SD Worx) : zo wordt voorkomen dat de student niet meer ten laste zou vallen van zijn ouders

Corona : verlaging bedrijfsvoorheffing wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid gestemd (Ella / SD Worx): tot eind dit jaar wordt slechts 15% BV ingehouden in plaats van 26,75%. Op de eventuele bijpassing door de werkgever blijft het standaardtarief van 26,75% van kracht

Wijziging pensioen en toegelaten arbeid corona (EasyPay Group)

Corona: na Frankrijk, Nederland en Duitsland, nu ook een fiscaal akkoord met Luxemburg (Ella / SD Worx)

Tijdelijke werkloosheid Corona : Wat is de impact op de aanvullende pensioenrechten en risicodekkingen? (Claeys & Engels)

Drie manieren om softskills te beoordelen tijdens een videosollicitatie (Robert Half)

Infrabel test slimme camera’s met AI voor social distancing (TechPulse)

Hoe coronaveilige afscherming plaatsen in een voertuig volgens instructies van overheid? (WoltersKluwer)

Ruim kwart ontslagen werknemers bereid terug te keren naar vorige werkgever (Het Nieuwsblad)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.