Real Time News
for Human Resources Governance

Groepsverzekeringen in gevaar

Verwacht je aan vragen van ongeruste werknemers over hun groepsverzekering. Volgens toezichthouder FSMA kan 67% van de onderzochte pensioenplannen "met vaste prestatie" het beloofde aanvullend pensioen niet meer betalen. De betrokken werkgevers zullen moeten bijpassen. De verzekerden zijn de klos als de betrokken werkgever failliet ging.

De studie dateert van begin dit jaar maar komt pas nu aan de oppervlakte. Het is wel stuff voor specialisten: Onderzoeksverslag - Financering van pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties via groepsverzekeringen (FSMA, pdf, 168 bladzijden, rechtstreekse download)

Tekort in twee op drie groepsverzekeringen (De Standaard, voor abonnees)

Lees ook: Aanvullende pensioenen worden duurder (HR Alert, 4 februari 2020)

Aanvullende pensioenen worden duurder

82% van de werkgevers biedt zijn werknemers een aanvullend pensioenplan aan via een TAK21-verzekering, aldus Mercer. De kosten rijzen uit de pan. De werkgevers moeten immers fors bijpassen. In cijfers: 28% méér dan 5 jaar geleden. Géén pensioenplan meer aanbieden dan maar? In deze tijden van war for talent is dat een moeilijke beslissing.

Laag rendement maakt aanvullend pensioenplan 28% duurder voor de werkgever (Mercer)

Gratis rekentool helpt zelfstandigen aan beter pensioen

26/11/2019

Het is nauwelijks te geloven. De helft van de zelfstandigen in hoofdberoep heeft geen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Wellicht zijn zij nog minder vertrouwd met andere mogelijkheden om een bijkomend pensioen aan te leggen, zoals onder meer IPT en POZ. Xerius stelt een gratis online tool ter beschikking. Deze "Pensioenbuddy" berekent de optimale mix van pensioenoplossingen.

Pensioenbuddy helpt zelfstandigen aan hoger pensioen (Xerius)

Vooral stress en werksfeer maken werken tot 65 moeilijk

21/11/2019

Niet een moeilijk evenwicht tussen werk en gezin of fysieke factoren zijn voor de Belgische werknemer de grootste obstakels om aan de slag te blijven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Maar wel de mentale belasting (stress, werktempo, werkintensiteit) en de emotionele omstandigheden (werksfeer, collega's, klanten, aangrijpende situaties en agressie). "Verplichten zal niet helpen. We moeten de jobs zelf aanpakken."

63% van de Belgische werknemers zegt niet te kunnen werken tot wettelijke pensioenleeftijd (Securex)

Lees ook: La majorité des salariés admis à la pension sont inactifs: un phénomène inquiétant qui n'est pas sans impact sur le montant des retraites (lalibre.be)

Proximus: de vervroegde uittreding die niet "brugpensioen" mag heten

Proximus communiceerde gisteren over zijn sociaal plan. Daaruit blijkt dat de telecomoperator net op tijd van de vakbonden groen licht had gekregen om 552 medewerkers van 58 jaar of ouder met "verlof voorafgaand aan pensioen" te sturen met behoud van ongeveer drie kwart van hun loon. Door die gelukkige timing zou het semi-staatsbedrijf ontsnappen aan de boete ("activeringsbijdrage") die herstructurerende werkgevers moeten betalen wanneer zij personeel met behoud van loon vrijstellen van prestaties.

Proximus laat 552 werknemers betaald thuisblijven (De Tijd)

Gedwongen ontslagen bij Proximus ondanks 'brugpensioen' vanaf 58 jaar (De Standaard)

Lees ook: De activeringsbijdrage: het Grondwettelijk Hof vernietigt de overgangsbepalingen (SoConsult)

"Pensioenplan is beter dan loonsverhoging"

In gesprekken over verloning zouden werkgevers hun medewerkers beter moeten informeren over de voordelen van een pensioenplan. Dat zegt sectorspecialist Mercer. Van 10.000 euro bonus in cash, bijvoorbeeld, blijft 4.300 netto over. Diezelfde 10.000 euro in een pensioenplan stoppen, levert een 30-jarige op het einde van de rit meer dan 18.000 euro op. Ook in interviews met jobkandidaten kan het nuttig zijn hier op te wijzen. "Mensen beseffen niet hoeveel geld zij letterlijk verliezen door kortzichtig voor cash te kiezen."

Werknemers lopen snel 20% extra budget mis door verkeerde keuzes (Mercer)

Alles over de "tijdelijke jaarpremie" in de koopkracht-cao voor bedienden

De jongste koopkracht-cao van het paritair comité nr. 200 roept een tijdelijke jaarpremie in het leven. Deze bijzondere regeling geldt voor de werkgevers van specifieke sectoren die op 1 september 2019 in dezelfde activiteit ook arbeiders in dienst hebben. Partena Professional legt in detail uit waarover het gaat en waarom werkgevers er belang bij hebben deze regeling toe te passen.

Memento van de werkgever (augustus 2019, Partena Professional, pdf, 16 blz., rechtstreekse download)

Toch pensioen voor zelfstandige die regularisatie niet kan betalen

29/08/2019

Een zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen betaalt, krijgt soms achteraf een regularisatiefactuur in de bus. Voortaan kan die zelfstandige een vrijstelling vragen die enkel slaat op deze regularisatie, en niet op de betaalde voorlopige bijdragen. Indien de vrijstelling wordt toegekend, blijft de zelfstandige in deze situatie toch volledige pensioenrechten opbouwen.

Toch pensioenrechten bij vrijstelling sociale bijdragen (Liantis)

 

WAP compliceert opslag voor bedienden

Op 1 september 2019 krijgen de bedienden die onder paritair comité nr 200 vallen een koopkrachtverhoging van 1,1%. Maar als hun werkgever in dezelfde bedrijfsactiviteit ook arbeiders in dienst heeft, wordt het soms plots een stuk ingewikkelder. Dat heeft te maken met de Wet op de Aanvullende Pensioenen. Partena Professional legt uit wat er gaande is.

Een loonsverhoging voor alle bedienden van het PC 200? (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.