Real Time News
for Human Resources Governance

Brits virus snijdt versoepeling de pas af

Het opduiken in België van de erg besmettelijke Britse variant van het coronavirus verkleint aanzienlijk de kans op spoedige versoepelingen van de semi-lockdown. Het stilleggen van het sociaal leven is immers de basisvoorwaarde om de verspreiding tegen te gaan. De landsgrens gaat (wellicht) niet dicht, maar beperkingen van de reismogelijkheden liggen op de tafel.

Britse variant houdt ons veel langer op slot (De Tijd)

Vlaanderen verlengt werkbaarheidscheque

De Vlaamse werkbaarheidscheque (tot 10.000 euro) wordt verlengd. In afwijking van de normale regels mogen de cheques in 2021 ook dienen om verbeteracties te bekostigen. Denk aan het invoeren van een telewerkbeleid, aanpassingen van de arbeidsorganisatie, de versterking van competenties, het verhogen van het psychisch welbevinden... Ook de verhoging van de KMO-portefeuille met 5000 euro wordt verlengd.

Verlenging maatregelen ter bevordering van werkbaar werk in 2021 (Ella / SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Verlenging van het dubbele overbruggingsrecht in februari 2021 (Partena Professional): dit verdubbeld bedrag mag gecumuleerd worden met activiteiten van take away en click and collect

Lees ook: Tweede coronagolf: ruim 70% minder aanvragen voor overbruggingsrecht in vergelijking met eerste golf (Acerta)

Woning en energie op kosten van de werkgever? Zoveel wordt er belast in 2021 (Securex)

20% meer middelang ziekteverzuim (tussen 1 maand en 1 jaar) in een corona jaar (SD Worx): thuis werken doet het kort ziekteverzuim dalen. SD Worx pleit voor de verdere promotie van (gedeeltelijk) telewerken en ziet daarin 3 voordelen: focus, flexibiliteit en productiviteit

Burn-out aanpakken? Fedris breidt haar ondersteuning uit (Fedris, pdf, rechtstreekse download)

Procedure ATP niet meer toegepast vanaf 1/2/2021 (Prebes): FFP2 en FFP3 mondmaskers moeten binnenkort opnieuw volledig voldoen aan het Europese testprotocol

Kunnen ongepaste berichten op sociale netwerken een ontslag om dringende redenen rechtvaardigen? (Partena Professional)

Hoogspanning rond loonmarge van 0,4%

De maximale loonmarge in de hele periode 2021-2022 bedraagt volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 0,4% bovenop de verwachte inflatie van 2,8%. De werkgevers zijn niet blij. Volgens hen is er gewoonweg geen ruimte voor salarisverhogingen, zeker niet in sectoren die getroffen zijn door de corona-crisis. De vakbonden, van hun kant, zijn misnoegd over deze "aalmoes". Volgens hen bestaat er juist méér marge, met name in de sectoren die geen last hebben van de crisis of er zelfs door floreren.

Maximale loonmarge voor komende twee jaar is 0,4 procent (De Standaard)

Beperkte loonmarge dreigt De Croo kopbrekens te bezorgen (De Tijd)

Technisch verslag 2020 over de maximaal beschikbare marge (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, tweetalige pdf, 68 blz., rechtstreekse download - opgelet, dit verslag is wel zéér technisch...)

Kan werkgever kledij te sexy vinden?

Onder meer vanwege haar pikante kledij werd een bekende zelfstandige psychologe en seksuologe tot de orde geroepen door de tuchtinstantie van haar beroepsgroep. Waar liggen de grenzen voor werknemers? Kan de werkgever regels opleggen? Yves Stox, managing consultant bij Partena Professional, geeft genuanceerde tekst en uitleg. "Gelden in jouw onderneming kledingvoorschriften? Leg ze dan vast in het arbeidsreglement of een bedrijfspolicy."

Kan een werkgever zijn werknemers een dresscode opleggen? (Partena Professional)

Lees ook: Hoe sexy is de waardigheid van het beroep? Afschaffen die handel? (Jubel.be): een spraakmakende advocaat buigt zich over de zaak-Kaat Bollen

Al heel vroeg maken mannen vaker promotie

15/01/2021

Vrouwen zijn beter opgeleid dan mannen. Toch maakt in de eerste jaren van de carrière, als er nog geen kinderen zijn, slechts 14% van de vrouwen promotie, terwijl dat bij de mannen 25% is. Een groot verschil. Eén van de mogelijke verklaringen: "Het is niet uit te sluiten dat een aantal jonge vrouwen reeds vroeg anticiperen op een latere gemengde rol van huishouden en betaald werk."

Ook jonge vrouwen maken minder promotie dan mannen (Randstad)

Lees ook: The Partner Pay Gap (Vanessa Gash, Anke C Plagnol, in het tijdschrift Work, Employment and Society, volledig verslag in diverse bestandsformaten): sociologische studie over het effect van ongelijk loon binnen een huishouden met implicaties voor het streven naar gendergelijkheid

Ander nieuws van de dag

Salarisgids 2021 van Robert Half (downloadlink naar pdf, 35 blz.): met de voornaamste trends in retentie en verloning, de voornaamste nieuwe voordelen als gevolg van de pandemie en de top-3 van nieuwe voordelen in 2021

Drie op de tien Belgen willen fiets leasen via werkgever (Acerta)

Nieuwe wet moederschapsverlof kan postnataal verlof verlengen (Mensura): in bepaalde situaties kan een vrouw na de bevalling 14 weken verlof opnemen

2 op 3 Belgen zeggen dat hun werkgever het goed doet op vlak van diversiteit – 7 op 10 onderging al discriminatie op het werk (StepStone)

Dit betekent de Brexit-deal voor de HR-wereld (Ella / SD Worx)

Lees ook: Brexit en transport: impact voor arbeidsduur en rij- en rusttijden (Ella / SD Worx)

Nieuwe covid-19 regels voor werkgevers

Een plots uit de lucht gevallen ministerieel besluit legt nieuwe corona-spelregels vast voor de werkgevers. Enkele punten daaruit:

  • de telewerkplicht wordt verlengd tot 1 maart 2021
  • de inspectiediensten mogen de naleving van de quarantaineplicht verifiëren
  • alle betrokkenen moeten een negatief testverslag kunnen voorleggen
  • sinds dinsdag 12 januari is het bijhouden van een register verplicht voor alle werkgevers en gebruikers die werknemers of zelfstandigen tewerkstellen die in het buitenland wonen of verblijven en die tijdelijk in België worden tewerkgesteld
  • de werknemer of zelfstandige uit het buitenland moet een negatieve covid-test voorleggen die minder dan 72u voor de aanvang van zijn werkzaamheden in België is afgenomen.

Wijziging MB van 28 oktober 2020: verplichtingen voor tijdelijke tewerkstelling van werknemers (of zelfstandigen) die in het buitenland wonen of verblijven (FOD Werk)

12 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (Belgisch Staatsblad)

"Uber moet chauffeurs in dienst nemen"

Volgens de FOD Sociale Zekerheid zijn de Uber-chauffeurs geen zelfstandigen. Dat leren we uit een persbericht van het ACV. Het is Uber dat de dienstverlening organiseert, de tarieven en de regels bepaalt, de chauffeurs controleert en bijstuurt. Bijgevolg moeten de chauffeurs als werknemers in loondienst behandeld worden, zo vat ACV het standpunt van de FOD samen.

'UBER-chauffeurs zijn geen zelfstandigen' (ACV)

Ander nieuws van de dag

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: Wat in 2021? (Partena Professional) : een gedetailleerde stand van zaken, met inbegrip van de bedragen

Sneltesten moeten essentiële bedrijven draaiende houden (De Tijd): om cruciale werknemers aan de slag te houden tijdens een corona-uitbraak, liggen voor bedrijven uit essentiële sectoren sneltesten klaar die aangekocht zijn door het Vlaams gewest

Verlenging van de vermindering eerste aanwervingen: het is officieel (Group S): een KB van 5 januari verlengt voor onbeaalde duur de volledige vrijstelling van patronale basisbijdragen voor de eerste werknemer

Hoeveel fiscaalvriendelijke overuren zijn er in 2021? (EasyPay Group)

Vervoerskosten: werkgeverstussenkomst vanaf 1 februari 2021 (Ella / SD Worx): op 1 februari passen de NMBS, De Lijn en de TEC hun tarieven aan. Dat heeft uiteenlopende gevolgen in veel sectoren

Single permit: bedragen voor 2021 (Group S): de gewestelijke loongrenzen zijn geïndexeerd

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.