Real Time News
for Human Resources Governance

Let op valkuilen in corona-uitlening van werknemers

Uitzonderlijk en tijdelijk mag een werkgever via een lichtjes versoepelde procedure zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van organisaties in de zorg, het onderwijs en de contactopsporing. Maar de concrete voorwaarden maken deze corona-maatregel hachelijk voor de uitlenende werkgever. Zijn werknemer kan in een "best of both worlds" scenario terechtkomen.

Terbeschikkingstelling van werknemers in corona-tijden (Ella / SD Worx)

Wie geen vast werk heeft, sterft jonger

Uitzendkrachten, seizoenarbeiders, mensen met een contract van bepaalde duur of in tewerkstellingsprogramma's sterven merkelijk vroeger dan werknemers met een vast contract. Dat blijkt uit de doctoraatsstudie van Rebekah Balogh (VUB). "Zelfs een kortstondige periode van werkloosheid of onzeker werk kan blijvende gevolgen hebben voor de welvaart en de gezondheid."

VUB-onderzoek naar tijdelijk werk en mortaliteit bij Belgische werknemers (VUB, persbericht)

Balogh, R., Gadeyne, S., & Vanroelen, C. (2020). Non-standard employment and mortality in Belgian workers: A census-based investigation. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (volledig artikel, pdf, 10 blz., rechtstreekse download)

Werkbaarheidsrapporten staan online

In 2019 had de helft van de werknemers en van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen een werkbare baan. Maar de verschillen zijn groot naargelang de bedrijfstak. De banken scoren het hoogst, de dienstenchequebedrijven duidelijk het laagst. Ook de scores van de zelfstandigen variëren naargelang de beroepsgroep. Verstrekkers van intellectuele diensten staan er het beste voor.

Alle sectorrapporten werkbaarheidsmonitor 2019 beschikbaar (Stichting Innovatie en Arbeid)

Sneltests: regeling in de maak

20/11/2020

Er komen volgende week protocollen om het gebruik van sneltests door bedrijven te regelen. Dat schrijft de krant De Tijd. Sneltests kunnen helpen corona-uitbraken op de werkvloer in de kiem te smoren en dus het aantal werknemers te beperken dat in quarantaine moet. De krant schrijft ook dat er een KB komt dat de bedrijfsartsen meer bevoegdheden geeft in de strijd tegen Covid-19.

Bedrijven krijgen handleiding voor inzetten sneltests (De Tijd)

Ander nieuws van de dag

Wet met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (De Kamer, pdf, 11 blz., rechtstreekse download): De Kamer heeft de wet gestemd die mogelijk maakt dat sommige werkgevers uitstel van betaling kunnen krijgen van hun RSZ-bijdragen voor het derde en voor het vierde kwartaal van 2020, die de verdubbeling van het overbruggingsrecht regelt en die RSZ in staat stelt de horeca bij te springen voor de eindejaarspremies

Coronavirus: Vlaams Beschermingsmechanisme TER (Partena Professional)

Waalse premies voor sectoren in crisis nu ook officieel (Securex)

Telewerk in tijden van COVID-19 (Vocap, pdf, 3 blz., rechtstreekse download): de wetenschappelijke stand van zaken over thuiswerken, samengevat door arbeidspsychologen en academici, en afgerond met 10 aanbevelingen

Een voordelig eindejaarsgeschenk voor uw werknemers (Securex)

Uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage van 2020 (Partena Professional)

2021 wordt jaar van telewerk en van afstandsleiden

Attentia heeft 7 trends opgelijst die in 2021 hun stempel zullen drukken op het personeels- en welzijnsbeleid. Op 1 staat de meer structurele aanpak van telewerk. Citaat: "We zien dat de productiviteit van mensen thuis wel toeneemt, maar de creativiteit en de focus op innovatie gaan achteruit. Voor ons mentale welzijn is het belangrijk dat teams elkaar regelmatig zien. Bovendien is het bewezen dat continue online werken veel meer energie vergt. We zorgen dus best voor hubs, op kantoor of andere locaties, die als ontmoetingsplaatsen dienen en connectie tussen mensen stimuleren." Op plaats 2 staat de opkomst van het leidinggeven op afstand (remote leadership).

HR- en Well-being trends in 2021: remote leadership en een grotere rol voor welzijn (Peoplesphere - tekst bij schrijven van dit bericht nog niet op attentia.be)

Sociale verkiezingen: vergeet attest voor thuiswerkers niet

Mogen medewerkers die verplicht thuiswerken zich verplaatsen naar de bedrijfslokalen om hun stem uit te brengen in de sociale verkiezingen? Ja. Maar als werkgever moet je hen een attest bezorgen waaruit blijkt dat hun aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is.

Fysieke stemming sociale verkiezingen? Bezorg uw werknemers een attest noodzakelijke aanwezigheid op de werkvloer! (EasyPay Group)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.