Wetgeving

Lesbische partner krijgt 10 dagen meeouderverlof

De levensgezellin van een biologische moeder zal recht hebben op 10 dagen meeouderverlof volgens dezelfde regeling als het vaderschapsverlof. De Kamer heeft de wet goedgekeurd.

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag in 2011

Het KB is verschenen dat bepaalt in welke mate schuldeisers in 2011 een beslag kunnen leggen op het loon van uw werknemers. Boven 1300 euro netto per maand is alles vatbaar voor beslag en overdracht. Per "correct bewezen" kind ten laste is 62 euro per maand beschermd tegen beslag. Acerta geeft de details, klik op NL.

Rechter geeft HR-"arbeiders" het statuut van bediende

In een tussenvonnis heeft de arbeidsrechtbank van Tongeren gezegd dat twee arbeiders van Ford Genk het statuut van bediende hadden moeten hebben. Ze werken al jaren op de personeelsdienst. De twee hebben bij hun werkgever een schadeclaim ingediend van resp. 600.000 en 450.000 euro.

Jobstudent in Kerstperiode? Toch opletten

Als u in de Kerstvakantie een jobstudent aanwerft, vraagt u best een verklaring op eer waarin de student neerschrijft hoeveel dagen hij sinds 1 januari al bij andere werkgevers aan de slag is geweest. Het jaar is immers bijna om. Bij overschrijding van de wettelijke jaarmaxima, zelfs met één dag, zal u het volle SZ-tarief moeten betalen op zijn volledige tewerkstellingsperiode bij u.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord.

Vanaf wanneer is het wettelijk te koud om te werken?

De winter is nog lang en het is best mogelijk dat we nog nieuwe koudegolven zullen meemaken. Mag u een werknemer verplichten te werken in de vrieskou? De vzw Prevent zet op zijn website de wettelijke regels uiteen. Die verschillen naargelang de plaats van de arbeid en de aard van het werk. Klik op NL voor de bijzonderheden.

Alles over de elektronische maaltijdcheque

Vanaf 1 januari 2011 zullen maaltijdcheques zowel op papier als elektronisch kunnen bestaan. Acerta vat de regelgeving samen in een uitgebreid artikel, klik hiervoor op NL. Ook Securex buigt zich over het thema, o.m.

Nog niet zwanger, maar toch al beschermd

De ontslagbescherming voor zwangeren geldt ook in de periode waarin een werkneemster probeert zwanger te worden door middel van in vitro fertilisatie (IVF), ook als er nog geen bevruchting heeft plaatsgevonden. Dit zou zeker in de wet van 1971 hebben gestaan, als er van IVF toen al sprake was geweest.

Langer werken: overheid verkoopt lucht

Geen wonder dat werken tot 65 onpopulair is. Vroeg stoppen kost loontrekkenden en ambtenaren amper een paar procenten van hun wettelijk pensioen, zo becijferde Aon-Hewitt. De overheidsmaatregelen om langer werken aan te moedigen, zijn dus retoriek waarvan bijna niemand de dupe is.

Pesterijen: handige samenvatting van de wet

Over de MACtac-zaak is het laatste woord uiteraard nog lang niet gezegd. Ze zal er wel toe leiden dat werkgevers en HR-managers zullen checken of zij voorbereid zijn om volgens de juiste procedures te handelen, mocht zich op hun werkvloer een geval voordoen van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. De wetgeving is behoorlijk ingewikkeld.

Onze partners