Wetgeving

Voor jonge jobstudenten gelden strikte regels

Goed om weten als u jobstudenten van nog geen 18 jaar aanwerft: de regels inzake arbeidsduur, rustpauzes, overuren enzovoort zijn heel specifiek. Zij mogen bijv. nooit werken op zondag. Bovendien moeten zij ook ofwel zaterdag ofwel maandag vrij zijn van arbeid.

Werknemer is in totaal 10 jaar niet op het werk

Gemiddeld heeft een gepensioneerde werknemer met een loopbaan van 40 jaar slechts 30 jaar effectief gewerkt. Hoog tijd om het stelsel van de "gelijkgestelde periodes" fundamenteel te hervormen, zeggen Partena en de UWE.

Lacune in sociale balans leidt voortaan tot boete

Een werkgever die in zijn sociale balans vergeet te vermelden welke opleidingen zijn medewerkers hebben gevolgd, riskeert voortaan een strafrechterlijke of een administratieve boete. Dat bepaalt het Sociaal Strafwetboek dat op 1 juli van kracht wordt.

Belangrijke hervormingen verschenen in Staatsblad

De belangrijke wet van 12 april is in het Staatsblad verschenen. Vanaf volgend jaar gelden nieuwe ontslagregels, ontvangen afgedankte arbeiders een ontslaguitkering van de RVA en ontstaat de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden.

Zwartwerk-boete vanaf deze week van kracht

Er is een nieuwe administratieve geldboete van 500 tot 2000 euro in voege. Ze bestraft wie naast zijn hoofdactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar ‘wetens en willens’ arbeid uitoefent waarvoor de werkgever zijn Dimona-verplichtingen niet nagekomen is. Ook tegen de werkgever moet een proces-verbaal opgesteld worden.

Lesbische partner krijgt 10 dagen meeouderverlof

De levensgezellin van een biologische moeder zal recht hebben op 10 dagen meeouderverlof volgens dezelfde regeling als het vaderschapsverlof. De Kamer heeft de wet goedgekeurd.

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag in 2011

Het KB is verschenen dat bepaalt in welke mate schuldeisers in 2011 een beslag kunnen leggen op het loon van uw werknemers. Boven 1300 euro netto per maand is alles vatbaar voor beslag en overdracht. Per "correct bewezen" kind ten laste is 62 euro per maand beschermd tegen beslag. Acerta geeft de details, klik op NL.

Rechter geeft HR-"arbeiders" het statuut van bediende

In een tussenvonnis heeft de arbeidsrechtbank van Tongeren gezegd dat twee arbeiders van Ford Genk het statuut van bediende hadden moeten hebben. Ze werken al jaren op de personeelsdienst. De twee hebben bij hun werkgever een schadeclaim ingediend van resp. 600.000 en 450.000 euro.

Jobstudent in Kerstperiode? Toch opletten

Als u in de Kerstvakantie een jobstudent aanwerft, vraagt u best een verklaring op eer waarin de student neerschrijft hoeveel dagen hij sinds 1 januari al bij andere werkgevers aan de slag is geweest. Het jaar is immers bijna om. Bij overschrijding van de wettelijke jaarmaxima, zelfs met één dag, zal u het volle SZ-tarief moeten betalen op zijn volledige tewerkstellingsperiode bij u.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord.

Onze partners