Wetgeving

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord.

Vanaf wanneer is het wettelijk te koud om te werken?

De winter is nog lang en het is best mogelijk dat we nog nieuwe koudegolven zullen meemaken. Mag u een werknemer verplichten te werken in de vrieskou? De vzw Prevent zet op zijn website de wettelijke regels uiteen. Die verschillen naargelang de plaats van de arbeid en de aard van het werk. Klik op NL voor de bijzonderheden.

Alles over de elektronische maaltijdcheque

Vanaf 1 januari 2011 zullen maaltijdcheques zowel op papier als elektronisch kunnen bestaan. Acerta vat de regelgeving samen in een uitgebreid artikel, klik hiervoor op NL. Ook Securex buigt zich over het thema, o.m.

Nog niet zwanger, maar toch al beschermd

De ontslagbescherming voor zwangeren geldt ook in de periode waarin een werkneemster probeert zwanger te worden door middel van in vitro fertilisatie (IVF), ook als er nog geen bevruchting heeft plaatsgevonden. Dit zou zeker in de wet van 1971 hebben gestaan, als er van IVF toen al sprake was geweest.

Langer werken: overheid verkoopt lucht

Geen wonder dat werken tot 65 onpopulair is. Vroeg stoppen kost loontrekkenden en ambtenaren amper een paar procenten van hun wettelijk pensioen, zo becijferde Aon-Hewitt. De overheidsmaatregelen om langer werken aan te moedigen, zijn dus retoriek waarvan bijna niemand de dupe is.

Pesterijen: handige samenvatting van de wet

Over de MACtac-zaak is het laatste woord uiteraard nog lang niet gezegd. Ze zal er wel toe leiden dat werkgevers en HR-managers zullen checken of zij voorbereid zijn om volgens de juiste procedures te handelen, mocht zich op hun werkvloer een geval voordoen van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. De wetgeving is behoorlijk ingewikkeld.

Wateroverlast: geen uitkering voor afwezige werknemers

Als uw bedrijf stilligt wegens waterschade, zal de RVA uw aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zonder problemen goedkeuren. Anders dan ten tijde van de IJslandse vulkaanuitbarsting, zullen werknemers die gewettigd afwezig blijven als gevolg van de overstromingen geen uitkering krijgen van de RVA. Om loonverlies te voorkomen, moeten ze vakantiedagen opnemen.

Loongrenzen voor 2011 in het Staatsblad

Het Staatsblad publiceert de loongrenzen die in 2011 zullen gelden voor opzegging en tegenopzegging, en in concurrentiebedingen, proefperiodes, scholing en arbitrage. Details via NL.

VBO: marge voor loonsverhogingen is nul

Met hoeveel zullen de lonen in 2011 en 2012 alles bij elkaar mogen stijgen, bovenop de wettelijke indexaanpassingen? Volgens de Centrale Raad van het Bedrijfsleven luidt het antwoord 1,1%. Maar de inkt van het “Verslag over de maximale beschikbare marges voor de loonkostontwikkeling” was nog niet droog, of de CRB liet zelf al weten dat daar een foutmarge op zit van... 1,1%.

Pleegouderverlof gelijkgesteld met werkdagen

Werknemers die pleegouder zijn, mogen hiervoor zes dagen per jaar afwezig blijven. Zij krijgen dan geen loon maar een RVA-uitkering. Deze pleegzorgverlofdagen zijn voortaan gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Onze partners