Wetgeving

Langer werken: overheid verkoopt lucht

Geen wonder dat werken tot 65 onpopulair is. Vroeg stoppen kost loontrekkenden en ambtenaren amper een paar procenten van hun wettelijk pensioen, zo becijferde Aon-Hewitt. De overheidsmaatregelen om langer werken aan te moedigen, zijn dus retoriek waarvan bijna niemand de dupe is.

Pesterijen: handige samenvatting van de wet

Over de MACtac-zaak is het laatste woord uiteraard nog lang niet gezegd. Ze zal er wel toe leiden dat werkgevers en HR-managers zullen checken of zij voorbereid zijn om volgens de juiste procedures te handelen, mocht zich op hun werkvloer een geval voordoen van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. De wetgeving is behoorlijk ingewikkeld.

Wateroverlast: geen uitkering voor afwezige werknemers

Als uw bedrijf stilligt wegens waterschade, zal de RVA uw aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zonder problemen goedkeuren. Anders dan ten tijde van de IJslandse vulkaanuitbarsting, zullen werknemers die gewettigd afwezig blijven als gevolg van de overstromingen geen uitkering krijgen van de RVA. Om loonverlies te voorkomen, moeten ze vakantiedagen opnemen.

Loongrenzen voor 2011 in het Staatsblad

Het Staatsblad publiceert de loongrenzen die in 2011 zullen gelden voor opzegging en tegenopzegging, en in concurrentiebedingen, proefperiodes, scholing en arbitrage. Details via NL.

VBO: marge voor loonsverhogingen is nul

Met hoeveel zullen de lonen in 2011 en 2012 alles bij elkaar mogen stijgen, bovenop de wettelijke indexaanpassingen? Volgens de Centrale Raad van het Bedrijfsleven luidt het antwoord 1,1%. Maar de inkt van het “Verslag over de maximale beschikbare marges voor de loonkostontwikkeling” was nog niet droog, of de CRB liet zelf al weten dat daar een foutmarge op zit van... 1,1%.

Pleegouderverlof gelijkgesteld met werkdagen

Werknemers die pleegouder zijn, mogen hiervoor zes dagen per jaar afwezig blijven. Zij krijgen dan geen loon maar een RVA-uitkering. Deze pleegzorgverlofdagen zijn voortaan gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Maan uw personeel aan hun vakantie op te nemen

Als werkgever bent u verplicht uw mensen de gelegenheid te bieden hun wettelijke vakantie op te nemen, anders riskeert u strafrechtelijke sancties. Easypay Group adviseert een mededeling te verspreiden onder het personeel om te zeggen dat iedereen het saldo van zijn vakantiedagen dient op te nemen tegen het einde van het jaar.

Ook man heeft recht op borstvoedingsverlof

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat een man recht heeft op borstvoedingsverlof indien zijn vrouw daar recht op heeft. De redenering luidt dat dit type van verlof deel uitmaakt van de zorg voor het kind en dient om gezin en beroepsleven beter te kunnen combineren. Er mag op dat vlak geen verschil bestaan tussen mannen en vrouwen.

UCM: Thematisch verlof loopt helemaal uit de hand

Er wordt veel te vaak een beroep gedaan op thematisch verlof. Dat zegt de Union des Classes moyennes. De federatie van Waalse KMO-werkgevers publiceert opvallende statistieken (ouderschapsverlof +34% in drie jaar tijd, bijv.).

Arbeidsduur van medisch personeel begrensd

Er komt spoedig een wet die een maximum arbeidsduur bepaalt voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, die in dienstverband werken.

Onze partners