Wetgeving

Facebookpagina checken: wat mag en wat niet?

De Facebookpagina van een sollicitant mag u bekijken en onthouden. Zodra u de informatie met de hand noteert, de pagina opslaat op een bedrijfsserver of een schermafdruk bewaart, riskeert u de grenzen van de privacywet te overschrijden. Zodra u bepaalde informatie gebruikt in een jobinterview, riskeert u de discriminatiewet te overtreden.

Extreme make-over voor Sociaal Strafwetboek

Niet minder dan 100 artikels telt de zopas verschenen wet die het Sociaal Strafwetboek actualiseert en die per 1 mei 2016 van kracht wordt. Nieuw is onder meer de gedetailleerde strafbaarstelling van de werkgever die het rookverbod niet toepast. Er is ook (opnieuw) een geldboete voor zwartwerkers.

Regeerakkoord: wat staat ons nog te wachten?

De federale regering heeft een ambitieus sociaal-economisch routeplan. De indexsprong, de loonmatiging en de pensioenhervorming zijn gerealiseerd. Wat zit er nog allemaal aan te komen, en hoe ver staat het daarmee? Uit een analyse blijkt dat vooral voor de modernisering van de arbeidsmarkt nog weinig is gedaan.

Het is zover: pensioenleeftijd is nu officieel 67

De wet van 10 augustus is gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is de kogel definitief door de kerk: de leeftijd voor het wettelijke pensioen stijgt van 65 naar 67 jaar. Securex biedt een handig overzicht in tabelvorm van de nieuwe situatie, van de strengere voorwaarden voor vervroegde uittrede en van de overgangsmaatregelen.

Handige Werkpocket gratis te downloaden

De nieuwste Werkpocket van Randstad staat online (een papieren versie bestaat niet meer). U kan het handige en toegankelijke vademecum over arbeidsovereenkomsten downloaden in pdf (500 blz), of als een e-book op uw smartphone of tablet; wie zijn e-mailadres opgeeft, krijgt updates. Auteur is ook nu weer advocaat Filip Tilleman.

Werken tot 67: wet is goedgekeurd

De pensioenhervorming van de federale regering is ongewijzigd goedgekeurd in de Kamercommissie. De wettelijke pensioenleeftijd schuift op naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030; ook voor vroeger stoppen en voor het overlevingspensioen gelden nieuwe minima. Wij vonden voor u een overzichtsartikel met alle belangrijke details.

Gids in de wetgeving over arbeidsovereenkomsten

Dit is er een voor uw bookmarks. De FOD Werk heeft het onderdeel Arbeidsovereenkomsten op zijn website grondig herwerkt. Acht uitgebreide hoofdstukken geven de essentie weer van de wetgeving over het sluiten, uitvoeren, schorsen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst, en over outplacement, bijzondere overeenkomsten, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling.

Grondige aanpassing pestwet

Vanaf 1 september 2014 wordt een nieuwe wetgeving rond pesten op het werk van kracht. Daarin ligt meer nadruk op de preventie van alle psychosociale risico's, waar geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag integraal deel van uitmaken.

Nieuwe wetten over psychosociale risico's

Twee zopas gepubliceerde wetten en een KB creëren een nieuwe regelgeving inzake de psychosociale risico's op het werk. Deze belangrijke hervorming gaat in op 1 september 2014. Ze vervangt de huidige regels en procedures rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer en wijzigt het statuut van de vertrouwenspersoon.

Misbruik van Sluitingsfonds wordt moeilijker

Voor een met sluiting bedreigde onderneming wordt het moeilijker om via een slimme constructie het Sluitingsfonds te laten opdraaien voor de betaling van de bedrijfstoeslag aan de getroffen 55-plussers. Dat is het gevolg van een KB dat zopas in het Staatsblad is verschenen.

Onze partners