Wetgeving

Arbeidsrecht beschermt vastende moslims

De ramadan blijkt luidens een peiling van het NSZ te leiden tot wrijvingen op de werkvloer. Niet-vastende collega's klagen over de impact op hun werk. Werkgevers moeten de juiste middenweg betreden, legt een specialist arbeidsrecht uit. Inschikkelijk zijn tegenover gelovigen, moslims of andere, wordt binnen zekere grenzen immers opgelegd door diverse wetten.

Wet-Peeters (6): gepubliceerd in Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad publiceert in zijn editie van 15 maart de "wet van 5 maart betreffende het werkbaar en wendbaar werk". Wij bieden u de link naar de tekst. Voor de meeste thema's treedt de wet in werking met terugwerkende kracht tot 1 februari 2017. Details in het uitgebreide dossier van de FOD Werk.

Nieuwe loonwet is strenger dan de vorige

De loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden, gegroeid na 1996, is officieel weggewerkt. Toch heeft de Kamer gisteravond een wet goedgekeurd die, door het incalculeren van veiligheidsmarges, de loonvorming nog strenger in toom houdt dan de vorige wet. Werkgevers die de loonnorm overschrijden, riskeren zwaardere sancties. Te noteren: negatieve loonindexeringen zullen niet meer kunnen.

Wet-Peeters heeft voorlaatste horde genomen

Het ontwerp van de wet "Werkbaar en wendbaar Werk" is woensdag goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken. Alleen een ernstig politiek accident kan nu nog de goedkeuring in de plenaire vergadering tegenhouden. Wij houden u op de hoogte.

Download de Werkpocket en u weet alles

De nieuwe Werkpocket staat online bij Randstad en is ook beschikbaar voor gratis download - u hoeft niet eens persoonlijke gegevens in te vullen. In ruim 500 pagina's levert advocaat Filip Tilleman een vlot leesbaar en helder gestructureerd actueel overzicht van het arbeidsrecht. Als u maar één naslagwerk zou willen, laat het dan de Werkpocket zijn.

Ontwerp van wet-Peeters staat online

De tekst van het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk is te downloaden als pdf. De samenvatting in mensentaal beslaat 50 bladzijden, het volledige ontwerp telt er bijna 400. De bedoeling is dat deze mijlpaal in de arbeidswetgeving over twee weken van kracht wordt. Zodra de wet er is, zal HR Alert u de weg wijzen naar de beste analyses en overzichten over de 14 hervormingen.

Wet-Peeters waarschijnlijk tot 1 februari uitgesteld

De wet "werkbaar en wendbaar werk" zal niet op 1 januari in werking treden, maar wellicht op 1 februari 2017. Dat schrijft Group S. De reden is dat de Kamer eind december niet klaar zal zijn met de behandeling van het wetsontwerp. Zoals u intussen zeker en vast weet, zal de wet-Peeters een groot aantal hervormingen invoeren in het arbeidsrecht.

Weldra ook regels over occasioneel telewerk

Structureel telewerk is al geregeld. Nu komt er snel ook een arbeidsrechtelijk afsprakenkader voor occasioneel telewerk. Daaronder valt, bijvoorbeeld, de halve dag waarop de werknemer een loodgieter verwacht. Het is de werknemer die het verzoek doet. Mondelinge toezegging volstaat. Een weigering, daarentegen, moet de werkgever schriftelijk motiveren.

Facebookpagina checken: wat mag en wat niet?

De Facebookpagina van een sollicitant mag u bekijken en onthouden. Zodra u de informatie met de hand noteert, de pagina opslaat op een bedrijfsserver of een schermafdruk bewaart, riskeert u de grenzen van de privacywet te overschrijden. Zodra u bepaalde informatie gebruikt in een jobinterview, riskeert u de discriminatiewet te overtreden.

Extreme make-over voor Sociaal Strafwetboek

Niet minder dan 100 artikels telt de zopas verschenen wet die het Sociaal Strafwetboek actualiseert en die per 1 mei 2016 van kracht wordt. Nieuw is onder meer de gedetailleerde strafbaarstelling van de werkgever die het rookverbod niet toepast. Er is ook (opnieuw) een geldboete voor zwartwerkers.

Onze partners