RSZ

Wat als ex-werknemer bijkomende vergoeding eist?

Het gebeurt dat een ex-medewerker een bijkomende ontslagvergoeding eist. Indien twaalf maanden verstreken zijn sinds de beëindiging van de overeenkomst is er verjaring en hoeft de werkgever niet te betalen. In het andere geval liggen de zaken wat ingewikkelder. Is de eis terecht? Zo ja, wat moet er dan gebeuren en wanneer? Toelichting bij Securex.

Forfait voor thuiskantoor verhoogd tot 122 euro

De RSZ aanvaardt voortaan dat u werknemers per maand een forfait betaalt van 122,01 euro voor hun thuiskantoor. Tot het voorgaande kwartaal was dat 119,61 euro. Dat is de meest in het oog springende wijziging aan de tabel van de forfaitaire kosten eigen aan de werkgever; u kunt de tabel downloaden. 

Wat u zeker moet weten over carpoolen

Juist toegepast, kan carpoolen naar het werk erg interessant zijn. Wordt een privéwagen gebruikt, dan mag u zowel de chauffeur als zijn passagier(s) een vergoeding betalen; de vergoeding is belastingvrij zolang zij niet hoger is dan de prijs van een treinticket in eerste klasse. Organiseert u zelf carpooling met een bedrijfsauto, dan wordt die auto een vrijgesteld sociaal voordeel.

Schandaal met sjoemelsoftware bij transporteurs

In 6 van 17 gecontroleerde camions is een verborgen toestelletje ontdekt dat draadloos inwerkt op de digitale tachograaf om rijtijd om te zetten in rusttijd. Zo kunnen de chauffeurs langer rijden dan toegestaan. De speuractie vond plaats in twee provincies; waarschijnlijk wordt zij uitgebreid naar de rest van het land.

Wanneer werken "in onroerende staat" aangeven?

Een gazon laten aanleggen, of het bedrijfsgebouw voorzien van nieuwe rolluiken of verlichting? Net als voor alle andere werken "in onroerende staat" vanaf 5000 euro of 30.000 euro (naargelang het geval) moet u daarvan aangifte doen én checken of uw aannemer en zijn eventuele onderaannemer(s) vrij zijn van schulden bij de RSZ of de fiscus. Uitleg bij Securex.

Op boetes van werknemers betaalt u 33% RSZ

Vakbonden betalen soms de verkeersboetes die hun leden oplopen tijdens hun werk. Dat leidde recent tot controverse, maar ook werkgevers betalen soms boetes (terug), merkt prof. Willy Van Eeckhoutte op. Het gaat dan wel degelijk om loon, waarop evenwel enkel een forfaitaire RSZ-bijdrage van 33% van toepassing is. Uitleg op WikiSoc.

6000 meldingen via kliklijn sociale fraude

In nog geen jaar zijn vanuit het publiek bijna 6000 meldingen binnengelopen over sociale fraude. Meestal over zwartwerk of domiciliefraude. Twee derden van de meldingen bleken serieus genoeg voor verder onderzoek. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een succes.

Wallonië schaft bijdragenkorting mentors af

Per 1 september 2016, over 2 weken dus, komt voor de Waalse werkgevers een einde aan de doelgroepvermindering voor mentors. Begin augustus verscheen in het Staatsblad een decreet dat de huidige regeling afschaft. Er komt geen nieuwe regeling in de plaats.

Ook Milquet-boetes voor 2011 terugbetaald

De RSZ zal ook de boetes voor onvoldoende opleidingsinspanningen van het jaar 2011 terugbetalen. Eerder was die beslissing al gevallen voor 2008, 2009 en 2010. Daarmee is dit ongelukkige verhaal helemaal en definitief van de baan. De boete trof àlle werkgevers - ook als ze zelf niet in fout waren - uit vele tientallen sectoren die globaal te weinig investeerden in opleiding.

Voedingsnijverheid vrijgesteld van startbanen

Werkgevers met 50 of meer personeelsleden moeten jongeren in dienst nemen. Deze startbaanverplichting geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 niet voor de  ondernemingen uit de voedingsnijverheid, dus vallend onder paritair comité 118 voor hun arbeiders en PC 220 voor hun bedienden. Zij worden volledig vrijgesteld.

Onze partners