RSZ

Jeugd- en seniorvakantie: RSZ wijzigt standpunt

Een werknemer die jeugd- of seniorvakantie opneemt, wordt betaald door de RVA. Wanneer u daar bovenop als werkgever een aanvulling betaalt, zal de RSZ voortaan dit bedrag als loon beschouwen en zal u daarop bijgevolg ook sociale bijdragen verschuldigd zijn. Deze interpretatie is nieuw; ze is opgenomen in de jongste instructies van de RSZ.

Snelle wetswijziging redt goedkope overuren

Horeca-werkgevers mogen in 2016 wel degelijk 300 goedkope overuren zonder inhaalrust laten presteren, of 360 als zij een witte kassa hebben. De onverwachte niet-verlenging van de sectorale cao had tot een juridisch probleem geleid, met grote onzekerheid tot gevolg. Daar is een mouw aan gepast. De bewuste wet wordt gewijzigd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

Welke loonbonus voor interims en deeltijders?

Uitzendkrachten en deeltijdse werknemers hebben ook recht op niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Verrassend: een deeltijder die gedurende de hele referteperiode in dienst was, ontvangt in euro's dezelfde loonbonus als zijn voltijdse collega. Toelichting over de juridische basis en over enkele specifieke modaliteiten vindt u op de website van HrWorld.

RSZ betaalt 3 jaar Milquet-boetes terug

Goed nieuws voor de vele duizenden werkgevers die indertijd de "Milquet-boete" voor onvoldoende opleidingspanningen hebben betaald. Hoewel de Raad van State enkel een arrest velde over 2009, heeft de RSZ beslist de verdere rechtsgang niet af te wachten en ook de betaalde boetes voor 2008 en 2010 spontaan terug te betalen. Wellicht gebeurt dat via kredietnota's. Dat meldt de UCM.

Welke patronale bijdragen op 1ste aanwerving?

De eerste aanwerving is voortaan vrijgesteld van patronale basisbijdragen, maar de "bijkomende" bijdragen blijven verschuldigd. In veel gevallen blijkt dit bedrag gelukkig erg beperkt te zijn. Wat de bijkomende bijdragen precies inhouden, vindt u in een downloadbaar document. Het eindresultaat kan u berekenen met een specifieke loonkostsimulator.

RSZ start onlinedienst "Werken in het buitenland"

De RSZ heeft vorige maand een nieuwe onlinedienst ter beschikking gesteld die de formaliteiten vergemakkelijkt voor werkgevers die personeel detacheren naar een ander EU-land. De applicatie heet eenvoudigweg "Werken in het buitenland" en was eerder al beschikbaar voor werkgevers die personeelsleden gelijktijdig in verscheidene landen aan het werk zetten.

Maandforfait voor thuiswerk mag 160 euro bedragen

Aan een medewerker die regelmatig van thuis uit werkt, en daartoe een huiskantoor heeft ingericht, mag u maandelijks een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding van 160 euro betalen ten titel van kosten eigen aan de werkgever. Dat volgt uit een recente "voorafgaande beslissing" (ruling) van de fiscus. Dat bedrag wordt ook aanvaard door de RSZ.

RSZ betaalt Milquet-boete terug

De bijdrage van 0,05% wegens onvoldoendde opleidingsinspanningen in de sector waartoe een werkgever behoort (de 'Milquet-boete') krijgt nu echt een begrafenis eerste klas. De RSZ legt zich neer bij de gerechtelijke uitspraken en zal alvast voor het jaar 2009 de betwiste bijdrage terugbetalen. Wanneer de RSZ dat zal doen, is niet meegedeeld.

Wegwijs in gevolgen van taxshift en regionalisering

Kan u er nog aan uit? De taxshift en de overheveling van delen van het arbeidsmarktbeleid naar de regio's hebben veel concrete gevolgen voor de ondernemingen en de zelfstandigen. Het VBO en de drie regionale werkgeversorganisaties hebben een vlot leesbare brochure samengesteld die al deze nieuwe zaken kort verklaart. U kan de brochure gratis downloaden.

Cumul maaltijdcheque en bedrijfsrestaurant

De RSZ heeft een nieuw standpunt over de cumul van een maaltijdcheque en een goedkope maaltijd in het bedrijfsrestaurant, vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De cumul wordt aanvaard op voorwaarde dat de werknemer tenminste één volledige maaltijdcheque moet aanwenden om de maaltijd te verwerven. Deze verduidelijking vanwege de RSZ gaat in vanaf het eerste kwartaal van dit jaar.

Onze partners