RSZ

Tijd om het Trillium-overzicht bekend te maken

Omstreeks deze tijd, en uiterlijk op 10 maart, stuurt de RSZ het jaarlijkse overzicht van de voordelen die uw onderneming genoot door een beroep te doen op tewerkstellingsmaatregelen (Trillium). Hou uw e-Box dus in de gaten. Binnen de maand na ontvangst dient u de gegevens immers door te spelen naar (de vertegenwoordigers van) het personeel, op straffe van een boete van niveau 2.

Veel werkgevers betalen te veel aan RSZ

In een steekproef stelde SD Worx vast dat werkgevers vaak vergeten de RSZ-verminderingen voor doelgroepmedewerkers aan te vragen; het blijkt te gaan om gemiddeld 2200 euro per betrokken werknemer. Hebt u de afgelopen drie jaar laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers of werknemers uit een herstructurering in dienst genomen? Dan is het nu hoog tijd om te checken of u geld kan recupereren.

RSZ-afbetalingsplan kan proactief aangevraagd worden

Een manier om een dwangbevel vanwege de RSZ te voorkomen is het minnelijk afbetalingsplan. De regels zijn herzien. Een onderneming kan nu een afbetalingsplan (voortaan maximum 24 maanden) aanvragen nog vooraleer een RSZ-schuld vervallen is. Dat plan moet wel nodig zijn voor het voortbestaan van de onderneming.

Vrijgestelde fietsvergoeding is nu 23 cent/km

Aan werknemers die met de fiets pendelen mag u een forfaitaire vergoeding toekennen. Tot een bepaald bedrag is deze vergoeding vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en van RSZ-bijdragen. Sinds 1 januari 2017 is dit bedrag verhoogd tot 23 eurocent per kilometer. Dat is 1 eurocent meer dan vorig jaar.

Vervroegde uittreders kosten meer vanaf 1 januari

Voor nieuwe rechthebbenden stijgt per 1 januari 2017 de RSZ-bijdrage die werkgevers betalen op de bedrijfstoeslag die zij toekennen aan bruggepensioneerden (SWT), de zogenaamde Decava. Partena Professional legt in detail uit wat er verandert. Ook de werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding in het kader van het pseudo-brugpensioen of 'canada dry' (SWAV) gaat omhoog.

Goedkope jobstudent kan u vanaf nu reserveren

Sinds 1 december kan u studentenarbeid voor 2017 reserveren via de onlinedienst Dimona van de RSZ. Opgelet, de reglementering is strikter geworden. Eén van de veranderingen is dat het goedkoop statuut zal afhangen van een tijdige dimona. Tijd dus voor een overzicht, en dat kan u vinden bij Partena Professional.

Belastingvrije loonbonus stijgt tot 2830 euro

De fiscaalvriendelijke maximumgrens voor resultaatsgebonden bonussen die in 2017 worden uitbetaald, zal 2830 euro bedragen. De sociale maximumgrens komt uit op 3255 euro. Dat berekende SD Worx. De sleutelbedragen van de loonbonus worden elk jaar geïndexeerd. In 2016 zijn de maxima 2798 (fiscaal) en 3219 (sociaal).

Niet-verschuldigde supplementen vrij van RSZ

Sommige werknemers hebben strikt genomen geen recht op het supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen, dat de werkgever moet betalen in drie gevallen van tijdelijke werkloosheid. Om complicaties te vermijden, is het soms beter dat supplement dan toch maar te betalen. De RSZ zal daarop geen bijdragen vorderen, zo vernam Securex.

Alles wat u moet weten over de CO2-taks

Werkgevers zijn aan de RSZ een kwartaalbijdrage verschuldigd voor elke firmawagen die zij ook privé laten gebruiken. De indexeringscoëfficiënten van toepassing op 1 januari 2017 zijn bekendgemaakt. Link2Fleet vat samen in welke gevallen deze CO2-taks verschuldigd is en wanneer u eraan ontsnapt.

Hogere RSZ-kortingen derde tot zesde werknemer

De doelgroepvermindering eerste werknemers wordt uitgebreid. Een nieuwe aanwerving van een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer doet u best na Nieuwjaar. Had u in 2016 al eens een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer in dienst? Dan wacht u best vier volledige kwartalen om een nieuwe aanwerving te doen. De maatregel is nog niet officieel, maar alle details zijn al gekend.

Onze partners