RSZ

Wallonië schaft bijdragenkorting mentors af

Per 1 september 2016, over 2 weken dus, komt voor de Waalse werkgevers een einde aan de doelgroepvermindering voor mentors. Begin augustus verscheen in het Staatsblad een decreet dat de huidige regeling afschaft. Er komt geen nieuwe regeling in de plaats.

Ook Milquet-boetes voor 2011 terugbetaald

De RSZ zal ook de boetes voor onvoldoende opleidingsinspanningen van het jaar 2011 terugbetalen. Eerder was die beslissing al gevallen voor 2008, 2009 en 2010. Daarmee is dit ongelukkige verhaal helemaal en definitief van de baan. De boete trof àlle werkgevers - ook als ze zelf niet in fout waren - uit vele tientallen sectoren die globaal te weinig investeerden in opleiding.

Voedingsnijverheid vrijgesteld van startbanen

Werkgevers met 50 of meer personeelsleden moeten jongeren in dienst nemen. Deze startbaanverplichting geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 niet voor de  ondernemingen uit de voedingsnijverheid, dus vallend onder paritair comité 118 voor hun arbeiders en PC 220 voor hun bedienden. Zij worden volledig vrijgesteld.

Mobiliteitsbudget: begin er gewoon zelf aan

De regelgeving over het mobiliteitsbudget laat op zich wachten. Dat hoeft u niet tegen te houden om zelf ideeën in de praktijk om te zetten. Securex schetst de mogelijkheden, zowel voor wie beschikt over een bedrijfswagen als voor wie er geen heeft. Eén van de denkpistes voor deze laatste groep: de extralegale eindejaarspremie omzetten in mobiliteitsoplossingen.

Kwart meer zelfstandigen wordt werkgever

De goedkope eerste aanwerving, gecreëerd door de taxshift, heeft tot dusver, vergeleken met vorig jaar, geleid tot een toename van 25% van het aantal zelfstandigen dat de stap zet naar het werkgeverschap. Dat meldt SD Worx. Wat dit betekent in absolute cijfers wordt er niet bij gezegd, zodat de impact van de maatregel op de werkgelegenheid onduidelijk blijft.

Amper 13% van doelgroep kent taxshift-kortingen

Van de zelfstandigen en de ondernemers met 1 tot 5 werknemers - de doelgroep van de maatregel - weet amper 13% wat de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen inhouden, zo blijkt uit een Securex-studie. Eén op vier weet er helemaal niets over, de anderen hebben een vage kennis. Al zes maanden zijn de patronale basisbijdragen volledig afgeschaft voor de eerste aanwerving.

Opgelet: snelle e-bike is voor fiscus geen fiets

Voor de fiscus en de sociale zekerheid is een "gewone" elektrische tweewieler een fiets. De allerlei voordelen die daaraan verbonden zijn, tellen echter niet wanneer de e-bike die uw werknemer gebruikt, er een is die tot 45 km/u kan halen - een zogenaamde  Speed Pedelec. Want die wordt gelijkgesteld met een bromfiets.

Nieuwe RSZ-kortingen op 1 juli van start in Vlaanderen

Per 1 juli 2016 gaat het nieuwe doelgroepenbeleid in Vlaanderen van start. Het kluwen van 36 stelsels is teruggebracht tot drie tijdelijke kortingen op de RSZ-bijdragen, nl. bij de aanwerving van jongeren, 55-plussers en arbeidsgehandicapten. De bedragen van die kortingen zijn zopas vastgelegd.

Schijnzelfstandige kan uw advocaat veel werk geven

De failliete bank Optima werkte naar verluidt met schijnzelfstandigen. Advocaat en hoogleraar arbeidsrecht Willy van Eeckhoutte besteedt op zijn blog een zeer grondige post aan de gevolgen van een herkwalificatie tot werknemer. Moraal van het verhaal: een loon "optimaliseren" door een bediende te laten factureren als zelfstandige, daar denkt u best meer dan twee keer over na.

Overgebruik werkloosheid arbeiders anders berekend

Wie zijn arbeiders op jaarbasis meer dan 110 dagen op economische werkloosheid zet, moet een bijdrage betalen. Voortaan berekent de RSZ deze bijdrage per kwartaal in plaats van per jaar. Bovendien wordt het bedrag, dat hoog kan oplopen, anders berekend. Uitleg en cijfervoorbeelden bij Securex. De hervorming zal effect hebben vanaf het eerste kwartaal van 2017.

Onze partners