Interim

Interim is nu officieel een instroomkanaal

Vanaf 1 september gelden nieuwe regels voor de uitzendarbeid. Eén ervan is dat u nu officieel uitzendkrachten aan het werk mag zetten om na te gaan of ze geschikt zijn voor een vacante functie. De randvoorwaarden zijn wel tamelijk strikt.

Werkgever betaalt voor fout in interimcontract

Omdat de vermeerdering van werk niet afdoende was bewezen en er geen akkoord was gevraagd aan de vakbondsdelegatie, oordeelde het Arbeidshof dat een uitzendkracht in werkelijkheid een contract van onbepaalde duur had vanaf de eerste dag van haar interimopdracht.

Ongunstige signalen voor de arbeidsmarkt

Jaar op jaar is de uitzendactiviteit in juli 11,6% achteruitgegaan, zo meldt Federgon. Vrijwel zeker betekent dit dat de bedrijven in de komende maanden weinig aanwervingen zullen doen. Volgens Graydon zijn dit jaar door faillissementen al 12% meer jobs verloren gegaan dan in 2011.

U moet vacatures melden aan uw uitzendkrachten

Voortaan moet u ook uw uitzendkrachten informeren over de vacatures in uw onderneming. Dat volgt uit een zopas goedgekeurde wijziging aan de Uitzendarbeidswet. Het volstaat dat u op een geschikte plaats in het bedrijf een bericht uithangt.

Interim mag officieel als stap naar vast werk

Met ingang van 1 juli mag u eindelijk officieel een uitzendkracht aan het werk zetten om te evalueren of de persoon in aanmerking komt voor een vaste aanwerving. Dit zgn. 'vierde motief' is na jaren onderhandelen in de Nationale Arbeidsraad ook door de vakbonden aanvaard. Sectorfederatie Federgon is tevreden.

Tellen interims mee voor sociale verkiezingen?

De sociale verkiezingen komen eraan. Moet u uw uitzendkrachten meetellen om te weten of u een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet laten verkiezen (vanaf 50 werknemers), of een ondernemingsraad (vanaf 100 werknemers)? Soms wel, soms niet.

Doe mee aan de nieuwe Interimbarometer

De korte vragen voor de nieuwe Interimbarometer van Limafin en Federgon staan online. Door te antwoorden, helpt u voorspellen hoe de economische conjunctuur zal evolueren, een gegeven dat van belang is voor iedereen die onderneemt. Ook deze keer is er een actualiteitsvraag.

Interimbarometer voorspelt toename in Q3

31% van de ondernemingen zal in het huidige kwartaal meer uitzendkrachten gebruiken dan in het voorbije kwartaal. Dat is het dubbele van het aantal bedrijven dat verwacht minder uitzendkrachten aan het werk te zetten dan in de lente. De helft van de werkgevers verwacht geen verandering. Dit blijkt uit de Interimbarometer van juni. Per saldo staat de barometer dus op “groei”.

Neem sneller maatregelen dankzij de Interimbarometer

In overleg met Federgon heeft LimaFin de Interimbarometer gecreëerd. Hij toont in welke mate de Belgische werkgevers van plan zijn uitzendkrachten aan te werven. Dit is kostbare informatie voor elke onderneming die goed wil inschatten welke richting de economie uitgaat.

Outplacementverplichting wordt fors uitgebreid

De Herstelwet breidt de verplichting tot outplacementbegeleiding uit. Voorheen hadden 45-plussers er recht op, als ze hun werk verloren in het kader van een herstructurering in een bedrijf met meer dan 20 werknemers dat een beroep deed op vervroegd brugpensioen. Dat recht wordt nu uitgebreid tot alle leeftijden en alle ondernemingen.

Onze partners