Interim

Cao 108 over motief instroom is gepubliceerd

Cao 108 over de nieuwe regelingen rond tijdelijke arbeid en uitzendarbeid is verschenen in het Staatsblad van 10 februari. De overeenkomst legt de voorwaarden vast om een uitzendkracht uit te testen met het oog op aanwerving, evenals de modaliteiten van opeenvolgende dagcontracten.

Opzegvergoeding voor uitzendkracht

Een werkgever moet aan een uitzendkracht een opzegvergoeding betalen, omdat hij aan de vakbondsafvaardiging niet had gevraagd een beroep te mogen doen op tijdelijke arbeid wegens tijdelijke vermeerdering van werk. In een dergelijk geval doet het ontbreken van een schriftelijke vakbondstoestemming een contract van onbepaalde duur ontstaan tussen de gebruiker en de uitzendkracht.

Erkenning groeit voor tijdelijk werk

Tijdelijk werk wordt steeds vaker gezien als een volwaardige broodwinning en een win-win tussen werknemers en werkgevers. Dat blijkt uit een studie door Page Personnel; het rapport kan u downloaden. Federgon stelt tevreden vast dat ook de Internationale Arbeidsorganisatie met meer waardering spreekt over tijdelijke arbeidscontracten.

Interim is nu officieel een instroomkanaal

Vanaf 1 september gelden nieuwe regels voor de uitzendarbeid. Eén ervan is dat u nu officieel uitzendkrachten aan het werk mag zetten om na te gaan of ze geschikt zijn voor een vacante functie. De randvoorwaarden zijn wel tamelijk strikt.

Werkgever betaalt voor fout in interimcontract

Omdat de vermeerdering van werk niet afdoende was bewezen en er geen akkoord was gevraagd aan de vakbondsdelegatie, oordeelde het Arbeidshof dat een uitzendkracht in werkelijkheid een contract van onbepaalde duur had vanaf de eerste dag van haar interimopdracht.

Ongunstige signalen voor de arbeidsmarkt

Jaar op jaar is de uitzendactiviteit in juli 11,6% achteruitgegaan, zo meldt Federgon. Vrijwel zeker betekent dit dat de bedrijven in de komende maanden weinig aanwervingen zullen doen. Volgens Graydon zijn dit jaar door faillissementen al 12% meer jobs verloren gegaan dan in 2011.

U moet vacatures melden aan uw uitzendkrachten

Voortaan moet u ook uw uitzendkrachten informeren over de vacatures in uw onderneming. Dat volgt uit een zopas goedgekeurde wijziging aan de Uitzendarbeidswet. Het volstaat dat u op een geschikte plaats in het bedrijf een bericht uithangt.

Interim mag officieel als stap naar vast werk

Met ingang van 1 juli mag u eindelijk officieel een uitzendkracht aan het werk zetten om te evalueren of de persoon in aanmerking komt voor een vaste aanwerving. Dit zgn. 'vierde motief' is na jaren onderhandelen in de Nationale Arbeidsraad ook door de vakbonden aanvaard. Sectorfederatie Federgon is tevreden.

Tellen interims mee voor sociale verkiezingen?

De sociale verkiezingen komen eraan. Moet u uw uitzendkrachten meetellen om te weten of u een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet laten verkiezen (vanaf 50 werknemers), of een ondernemingsraad (vanaf 100 werknemers)? Soms wel, soms niet.

Doe mee aan de nieuwe Interimbarometer

De korte vragen voor de nieuwe Interimbarometer van Limafin en Federgon staan online. Door te antwoorden, helpt u voorspellen hoe de economische conjunctuur zal evolueren, een gegeven dat van belang is voor iedereen die onderneemt. Ook deze keer is er een actualiteitsvraag.

Onze partners