Index

Hele resem nieuwe maatregelen op komst

Zet u schrap voor de gebruikelijke eindejaars-stortvloed aan wetten en KB's.

Monovolume-firmawagens knabbelen aan loon

De nieuwe fiscale regels over de bedrijfswagens die ook privé worden gebruikt, zullen er o.m. toe leiden dat gebruikers van enkele populaire monovolume-modellen netto meer uit eigen zak zullen betalen dan voorheen. De gebruikers van sommige CO2-vriendelijke wagens, daarentegen, zullen een hoger nettoloon overhouden. Dat extra nettoloon kan oplopen tot ruim 30 euro per maand.

Helft verdient nu meer dan 2700 euro bruto

Het mediaanloon bedroeg in oktober 2007 2485 euro, dit wil zeggen dat 50 procent van de voltijdsen méér verdienden en de andere 50 procent minder dan dit bedrag. Dat blijkt uit een studie door de FOD Economie. Periodieke premies, zoals voor nacht- of weekendwerk, zijn meegerekend.

Loondaling binnenkort mogelijk in 23 sectoren

Partena heeft 23 paritaire (sub-)comités geïdentificeerd waar de lonen begin volgend jaar kunnen dalen als hun indexeringsmechanisme onverkort wordt toegepast. In ongeveer de helft ervan zou de daling beperkt blijven tot 0,17 procent. Bij de andere zouden de lonen met ongeveer 0,35 procent omlaag gaan. Dit is het gevolg van de deflatie.

Ecocheques of niet in PC 218: knoop snel doorhakken

Werkgevers in paritair comité 218 die liever geen ecocheques geven aan hun bedienden, hebben slechts tot 30 oktober de tijd om een wisseloplossing te bedenken, bijv. omzetting in maaltijdcheques. Een schriftelijk akkoord met de vakbondsvertegenwoordiging volstaat; wanneer er geen vakbondsvertegenwoordiging is, kan de werkgever zelf beslissen.

HR-managers verwachten loonklim met 3% in 2010

Volgens een peiling door Towers Perrin verwachten de Belgische HR-managers dat de lonen in ons land volgend jaar met gemiddeld 3 procent zullen toenemen. Dat is minder dan in 2009 (4,5 %), maar duidelijk boven de verwachte stijging van de gezondheidsindex (1,2 %). In 3 procent van de bedrijven, aldus deze peiling, zullen de lonen onveranderd blijven.

De wettelijke feestdagen voor 2010 zijn vastgelegd

[Nvdr: gecorrigeerde tekst] Serviam meldt dat de 10 wettelijke feestdagen in 2010 als volgt zijn vastgelegd: 1 januari, 5 april (Paasmaandag), 1 mei, 13 mei (Hemelvaart), 24 mei (Pinkstermaandag), 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.

Denk aan de bijzondere bijdrage voor de groepsverzekering

Als u voor uw werknemers een groepsverzekering heeft afgesloten, bijv. ter vervanging van ecocheques in PC 218, mag u niet uit het oog verliezen dat de in principe sociaal en fiscaal vrijgestelde en aftrekbare premie toch onderworpen is aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86%.

CO2-taks op firmawagens daalt voor het eerst

Binnenkort gaat de CO2-taks op firmawagens lichtjes omlaag, zo meldt Attentia. Het is de eerste daling ooit, en ze is een gevolg van de negatieve inflatie in de recente periode. Voor een dieselwagen die 154 gram CO2 per kilometer uitstoot, zal vanaf 1 januari 2010 een bijdrage verschuldigd zijn van 72,15 euro per maand, dat is 46 cent minder dan dit jaar.

Geen bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters

Als u in het laatste kwartaal een schoolverlater aanwerft, zal u tot 31 december in principe geen bedrijfsvoorheffing hoeven in te houden. De jongere zal immers geen belasting verschuldigd zijn over 2009 omdat hij slechts enkele maanden een inkomen heeft gehad. Welke schoolverlaters in aanmerking komen, kunt u verifiëren via de onderstaande link NL of FR.

Onze partners