Index

Loondaling binnenkort mogelijk in 23 sectoren

Partena heeft 23 paritaire (sub-)comités geïdentificeerd waar de lonen begin volgend jaar kunnen dalen als hun indexeringsmechanisme onverkort wordt toegepast. In ongeveer de helft ervan zou de daling beperkt blijven tot 0,17 procent. Bij de andere zouden de lonen met ongeveer 0,35 procent omlaag gaan. Dit is het gevolg van de deflatie.

Ecocheques of niet in PC 218: knoop snel doorhakken

Werkgevers in paritair comité 218 die liever geen ecocheques geven aan hun bedienden, hebben slechts tot 30 oktober de tijd om een wisseloplossing te bedenken, bijv. omzetting in maaltijdcheques. Een schriftelijk akkoord met de vakbondsvertegenwoordiging volstaat; wanneer er geen vakbondsvertegenwoordiging is, kan de werkgever zelf beslissen.

HR-managers verwachten loonklim met 3% in 2010

Volgens een peiling door Towers Perrin verwachten de Belgische HR-managers dat de lonen in ons land volgend jaar met gemiddeld 3 procent zullen toenemen. Dat is minder dan in 2009 (4,5 %), maar duidelijk boven de verwachte stijging van de gezondheidsindex (1,2 %). In 3 procent van de bedrijven, aldus deze peiling, zullen de lonen onveranderd blijven.

De wettelijke feestdagen voor 2010 zijn vastgelegd

[Nvdr: gecorrigeerde tekst] Serviam meldt dat de 10 wettelijke feestdagen in 2010 als volgt zijn vastgelegd: 1 januari, 5 april (Paasmaandag), 1 mei, 13 mei (Hemelvaart), 24 mei (Pinkstermaandag), 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.

Denk aan de bijzondere bijdrage voor de groepsverzekering

Als u voor uw werknemers een groepsverzekering heeft afgesloten, bijv. ter vervanging van ecocheques in PC 218, mag u niet uit het oog verliezen dat de in principe sociaal en fiscaal vrijgestelde en aftrekbare premie toch onderworpen is aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86%.

CO2-taks op firmawagens daalt voor het eerst

Binnenkort gaat de CO2-taks op firmawagens lichtjes omlaag, zo meldt Attentia. Het is de eerste daling ooit, en ze is een gevolg van de negatieve inflatie in de recente periode. Voor een dieselwagen die 154 gram CO2 per kilometer uitstoot, zal vanaf 1 januari 2010 een bijdrage verschuldigd zijn van 72,15 euro per maand, dat is 46 cent minder dan dit jaar.

Geen bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters

Als u in het laatste kwartaal een schoolverlater aanwerft, zal u tot 31 december in principe geen bedrijfsvoorheffing hoeven in te houden. De jongere zal immers geen belasting verschuldigd zijn over 2009 omdat hij slechts enkele maanden een inkomen heeft gehad. Welke schoolverlaters in aanmerking komen, kunt u verifiëren via de onderstaande link NL of FR.

"Dubbele" bedrijfsvoorheffing: details over intrestbonificatie

Werkgevers die gebruik maakten van het tijdelijke uitstel van de betaling van bedrijfsvoorheffing, en daardoor vanaf oktober geconfronteerd worden met "dubbele" betalingen, kunnen zich genoodzaakt zien een lening aan te gaan. De Staat springt bij met een intrestbonificatie. Het tarief en andere modaliteiten van deze bonificatie zijn zopas verschenen in het Staatsblad.

Van loonstijging gaat soms drie kwart naar de Staat

Het deel van een salarisverhoging dat verdwijnt naar de Staat en de Sociale Zekerheid is nog groter dan men denkt. Het kan tot ongeveer 75 procent oplopen. De verklaring is dat de Staat nog een tweede keer langs de kassa passeert, wanneer men met het extra loon goederen of diensten aankoopt waarop indirecte belastingen worden geheven (BTW en accijnzen, bijv.).

Bouw verdubbelt duur van economische werkloosheid

In de bouwsector is de maximumduur van de periode van economische werkloosheid (volledige schorsing) verdubbeld tot acht weken. De regeling geldt tot en met 2 september 2010. Lopende periodes kunnen door een loutere kennisgeving verlengd worden.

Onze partners