Index

Tarieven van de verkeersbelasting gepubliceerd

Voor iedereen die bedrijfswagens beheert: het Staatsblad heeft de bedragen gepubliceerd van de verkeersbelasting in de periode van 1 juli 2010 tot 30 juni 2010. Lexalert publiceert de tabel, klik op NL voor de details.

Velen kunnen 4/5 werken met minimaal loonverlies

Wie bruto 2500 euro per maand verdient, of minder, heeft er bijna geen financieel belang bij voltijds te werken. Hij of zij kan de bestaande verlofregelingen gebruiken om vier dagen per week te presteren en toch netto bijna evenveel te verdienen. Dat blijkt uit de nieuwste editie van het Statistisch Zakboekje van het VBO. Het document is gratis te downloaden. Klik op NL.

Lonen mogen niet zo snel stijgen als de productiviteit

Van elk procent productiviteitsverbetering mag hoogstens ongeveer een kwart worden omgezet in hogere lonen, anders gaan arbeidsplaatsen verloren. Dat becijferden de KU Leuven-professoren Joep Konings en Filip Abraham.

Veranderen van internetprovider wordt makkelijker

Als uw bedrijf e-mailadressen en webruimte gebruikt waarin de naam van uw operator voorkomt (Skynet, Telenet enz.), dan zal dit nieuwtje u interesseren. Binnenkort wordt overstappen naar een andere internet-dienstverlener gemakkelijker, want u zal nog zes maanden toegang hebben tot de mails die toekomen op uw oude adres(sen) en tot uw oude webruimte.

Hoe een loon vermelden op aanvraag voor crisisuitkering?

Wat als uw behoorlijk verdienende bediende vraagt discreet te blijven over zijn loon, wanneer u een aanvraag doet voor de crisisuitkering in het kader van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden?

Indien het theoretisch gemiddeld brutoloon hoger ligt dan dit bedrag, mag u volgens Attentia gewoon invullen "loon hoger dan 2206,46 euro". Zie NL voor details.

Weldra geen schorsing van 8 weken meer in de bouw

De maximumperiode van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische reden (volledige schorsing) voor de bouwsector (PC 124) bedraagt op dit moment 8 weken. De vakbonden hebben een verlenging van deze crisismaatregel geweigerd. Vanaf 3 september is de maximumperiode dus opnieuw 4 weken. Bijzonderheden via NL hieronder.

Slechts 1 op 2 vindt dat zijn baas hem inspireert

Zeven op tien van de Belgische werknemers zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn baas leiding geeft. Dat blijkt uit een studie door Securex. Als men in detail gaat, zijn de cijfers evenwel minder rooskleurig. Slechts één op twee ziet zijn baas werkelijk als een voorbeeld. 52% voelt dat zijn baas hem inspireert, 54% ziet in zijn baas een coach.

Nieuw: boete als u bedrijfsvoorheffing te laat betaalt

Werkgevers die hun bedrijfsvoorheffing te laat betalen, riskeren voortaan een boete van 10% van het bedrag, zo weet Serviam+ te melden. De boete zal minimum 50 en maximum 1.250 euro bedragen per periode van bedrijfsvoorheffing, de eerste overtreding uitgezonderd. Naast deze nieuwe administratieve boete blijft de nalatigheidsinterest verschuldigd.

Niet iedereen mag crisiswerkloosheid verlengen

Opgelet: de verlenging van de crisiswerkloosheid voor bedienden tot 30 september 2010 verandert niets aan het feit dat er per bediende een maximum geldt voor het volledige kalenderjaar 2010. Met andere woorden, u zat misschien al aan de limiet. Klik op NL voor uitleg over de manier waarop u de berekening moet maken.

Inspectie bekijkt loonvoorschotten aan arbeiders

Volgens Serviam+ controleert de Arbeidsinspectie tegenwoordig of een werkgever wel degelijk halfweg de maand aan zijn arbeiders een voorschot uitbetaalt dat bij benadering overeenkomt met het nettoloon van de gewerkte periode. Dat is verplicht volgens de wet op de loonbescherming uit 1965.

Onze partners