Index

Fiscale vrijstelling voor te laat betaalde ecocheques

Door de crisis kregen werknemers uit bepaalde sectoren de ecocheques voor 2009 pas dit jaar, waardoor ze alle cheques - goed voor 375 euro - in 2010 krijgen. Dat is meer dan het fiscaal vrijgestelde maximum. Normaal moeten deze werknemers dus belasting betalen op dit volledige bedrag. Dat zal niet gebeuren. De minister van Financiën heeft een eenmalige afwijking afgekondigd. Meer via NL.

Forfaits voor dienstreizen in België worden geïndexeerd

Op 1 oktober worden volgens Randstad de forfaitaire vergoedingen wegens dienstreizen in België, die door de fiscus worden aanvaard als aftrekbare kosten voor de werkgever, geïndexeerd. Het gaat om de kosten van maaltijden, dranken, overnachtingen en kleine kosten. De bedragen blijven klein. Aan een arbeider die bijv.

Werkgever betaalt hogere vergoeding op brugpensioen

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex stijgt ook de brugpensioenvergoeding die de ex-werkgever moet betalen. Uiteraard gaat ook de bijdrage op het halftijds brugpensioen omhoog. Attentia geeft details (klik op NL), evenals Securex.

Werkbonus sinds 1 september verhoogd in privé-sector

De indexsprong van eind augustus brengt ook een aanpassing mee van de werkbonus, d.w.z. de vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor de werknemers met een laag loon. De indexering van de werkbonus is op 1 september ingegaan voor de privé-sector en voor dat deel van de openbare sector dat onder de RSZ valt. Partena geeft de berekeningsformules, klik op NL voor de details.

Hospitalisatieverzekering voor gezin van bouwvakkers

De arbeiders in de bouw genieten van een gratis hospitalisatieverzekering. Vanaf 1 januari 2011 kunnen zij ook hun gezinsleden en kinderen tot deze verzekering laten toetreden. Voor zijn of haar partner betaalt de arbeider jaarlijks 135 euro, voor een kind is de bijdrage per jaar 67,78 euro. Alle details staan op een speciale website. Klik hiervoor op NL.

Leervergoedingen worden deze maand geïndexeerd

In veel sectoren gaat deze maand de leervergoeding omhoog. Dit is het loon van jongeren die werken onder een industrieel leercontract (werknemers-leerovereenkomst). Alle bedragen staan in een overzicht van het bevoegde federale ministerie. Klik op NL voor toelichting.

In september stijgen veel minimumlonen met 2%

De spilindex is overschreden in augustus. Daaruit volgt een stijging met 2% van het minimumloon in sectoren die geen loonbarema hebben. Ook de sectoren die het algemene indexeringsmechanisme toepassen, zoals de rusthuizen en privé-ziekenhuizen, verkeren in dit geval. Op 1 oktober volgt het overheidspersoneel. Meer via NL.

Na crisistijdskrediet naadloos terug naar gewoon tijdskrediet

Een werknemer die oorspronkelijk in een stelsel van 1/5 gewoon tijdskrediet zat, vervolgens overschakelde naar een 1/5 crisistijdskrediet en na afloop daarvan opnieuw wil overstappen naar een gewoon 1/5 tijdskrediet, zal niet eerst opnieuw gedurende twaalf maanden voltijds moeten gewerkt hebben om opnieuw recht te hebben op gewoon tijdskrediet. Bijzonderheden via NL.

Vlaanderen stopt subsidiëring hobbycursussen

Sinds 1 augustus jl. mogen Vlaamse opleidingscheques nog enkel dienen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. Deze geruisloos ingevoerde hervorming brengt mee dat werknemers niet langer zomaar eender welke hobbycursus - kookcursus, gitaarlessen... - kunnen gaan volgen waar zij zin in hebben en de kost daarvan laten subsidiëren door de belastingbetaler.

Overschrijding spilindex al in september?

Volgens het Planbureau zal de gezondheidsindex al in september 2010 de spilindex overschrijden. Dit zou tot gevolg hebben dat de sociale uitkeringen in oktober 2010 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2010 met 2% zouden stijgen.

Onze partners