Index

Werkbonus sinds 1 september verhoogd in privé-sector

De indexsprong van eind augustus brengt ook een aanpassing mee van de werkbonus, d.w.z. de vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor de werknemers met een laag loon. De indexering van de werkbonus is op 1 september ingegaan voor de privé-sector en voor dat deel van de openbare sector dat onder de RSZ valt. Partena geeft de berekeningsformules, klik op NL voor de details.

Hospitalisatieverzekering voor gezin van bouwvakkers

De arbeiders in de bouw genieten van een gratis hospitalisatieverzekering. Vanaf 1 januari 2011 kunnen zij ook hun gezinsleden en kinderen tot deze verzekering laten toetreden. Voor zijn of haar partner betaalt de arbeider jaarlijks 135 euro, voor een kind is de bijdrage per jaar 67,78 euro. Alle details staan op een speciale website. Klik hiervoor op NL.

Leervergoedingen worden deze maand geïndexeerd

In veel sectoren gaat deze maand de leervergoeding omhoog. Dit is het loon van jongeren die werken onder een industrieel leercontract (werknemers-leerovereenkomst). Alle bedragen staan in een overzicht van het bevoegde federale ministerie. Klik op NL voor toelichting.

In september stijgen veel minimumlonen met 2%

De spilindex is overschreden in augustus. Daaruit volgt een stijging met 2% van het minimumloon in sectoren die geen loonbarema hebben. Ook de sectoren die het algemene indexeringsmechanisme toepassen, zoals de rusthuizen en privé-ziekenhuizen, verkeren in dit geval. Op 1 oktober volgt het overheidspersoneel. Meer via NL.

Na crisistijdskrediet naadloos terug naar gewoon tijdskrediet

Een werknemer die oorspronkelijk in een stelsel van 1/5 gewoon tijdskrediet zat, vervolgens overschakelde naar een 1/5 crisistijdskrediet en na afloop daarvan opnieuw wil overstappen naar een gewoon 1/5 tijdskrediet, zal niet eerst opnieuw gedurende twaalf maanden voltijds moeten gewerkt hebben om opnieuw recht te hebben op gewoon tijdskrediet. Bijzonderheden via NL.

Vlaanderen stopt subsidiëring hobbycursussen

Sinds 1 augustus jl. mogen Vlaamse opleidingscheques nog enkel dienen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. Deze geruisloos ingevoerde hervorming brengt mee dat werknemers niet langer zomaar eender welke hobbycursus - kookcursus, gitaarlessen... - kunnen gaan volgen waar zij zin in hebben en de kost daarvan laten subsidiëren door de belastingbetaler.

Overschrijding spilindex al in september?

Volgens het Planbureau zal de gezondheidsindex al in september 2010 de spilindex overschrijden. Dit zou tot gevolg hebben dat de sociale uitkeringen in oktober 2010 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2010 met 2% zouden stijgen.

Tarieven van de verkeersbelasting gepubliceerd

Voor iedereen die bedrijfswagens beheert: het Staatsblad heeft de bedragen gepubliceerd van de verkeersbelasting in de periode van 1 juli 2010 tot 30 juni 2010. Lexalert publiceert de tabel, klik op NL voor de details.

Velen kunnen 4/5 werken met minimaal loonverlies

Wie bruto 2500 euro per maand verdient, of minder, heeft er bijna geen financieel belang bij voltijds te werken. Hij of zij kan de bestaande verlofregelingen gebruiken om vier dagen per week te presteren en toch netto bijna evenveel te verdienen. Dat blijkt uit de nieuwste editie van het Statistisch Zakboekje van het VBO. Het document is gratis te downloaden. Klik op NL.

Lonen mogen niet zo snel stijgen als de productiviteit

Van elk procent productiviteitsverbetering mag hoogstens ongeveer een kwart worden omgezet in hogere lonen, anders gaan arbeidsplaatsen verloren. Dat becijferden de KU Leuven-professoren Joep Konings en Filip Abraham.

Onze partners