Index

Koopkrachtverlies reëel vanaf 2500 euro bruto

Vanaf 2500 euro bruto zullen de regeringsmaatregelen per saldo een verlies aan koopkracht opleveren. Twee op de drie werknemers verkeren in dat geval. Wie minder verdient zal de indexsprong niet voelen, want dat verlies wordt volledig gecompenseerd door de lastenverlaging, zo zegt de nieuwe minister van Financiën. De Standaard publiceert de tabel van de minister.

Alweer 5 sectoren met negatieve indexering

Vijf bijkomende paritaire comités hebben in november een negatieve loonindexering toegepast. In totaal zijn sinds juli 36 PC's geconfronteerd met de kwestie van een neerwaartse aanpassing van de lonen. Vijftien onder hen hebben geopteerd voor een "neutralisatie", de 21 anderen hebben een loondaling doorgevoerd.

Waarom u de indexsprong wél zal voelen

Hoewel de inflatie quasi nul is, zal de indexsprong van de "Zweedse" coalitie alle werknemers treffen en aan de werkgevers in 2015 een besparing opleveren van naar schatting 2,5 miljard. De verklaring is dat de vele verschillende indexeringsmechanismen worden bevroren tot iedereen 2% koopkracht heeft verloren; dat moment verschilt per sector.

Loon van 400.000 bedienden zal dalen in januari

De kosten van het levensonderhoud zijn lager dan een jaar geleden. Voor de bedienden van het nationaal paritair comité 218 brengt dit mee dat hun salaris per 1 januari lichtjes omlaag zal gaan. Volgens SD Worx zal de daling wellicht beperkt blijven tot 0,07% - een habbekrats, maar toch een herinnering aan het feit dat loonindexeringen in twee richtingen kunnen werken.

15 sectoren passen negatieve indexering toe

De quasi-nulinflatie leidt hier en daar tot loonsverlagingen. Sinds juli hebben 15 paritaire comités beslist een negatieve indexering door te voeren. Group S heeft de lijst gemaakt. Een individuele werkgever mag ervoor kiezen de lonen niet naar beneden aan te passen, maar hij moet beseffen dat hij niet het recht heeft die gunst te verrekenen bij de volgende positieve indexering.

Negatieve index in vijf sectoren

De petroleumsector, de spaarbanken, de beursvennootschappen, de banken en de gas- en elektriciteitsbedrijven worden in juli geconfronteerd met een negatieve index, aldus Securex. Voor een aantal andere sectoren evolueren de prognoses ook in die richting. De vraag is hoe de sectoren of individuele werkgevers zullen reageren.

Loonaanpassingen kunnen weer berekend worden

De loonaanpassingen die eventueel per 1 februari hadden moeten plaatsvinden, kunnen definitief worden berekend, want de eerste indexcijfers op basis van de nieuwe indexkorf en berekend op het nieuwe basisjaar 2013 (= 100) zijn bekendgemaakt. De gezondheidsindex bedraagt voor januari 100,60 punten, een lichte stijging tegenover december. De inflatie is gestegen tot 1,14%.

Werkgever moet elk ontslag kunnen verantwoorden

De sociale partners hebben drie belangrijke overeenkomsten bereikt: over verplichte motivering van ontslag (met financiële sancties voor de werkgever die in gebreke blijft), de aanvullende pensioenen en de berekening van een nieuw indexcijfer. We zochten voor u de beste bronnen bij elkaar.

Loonindexeringen van februari uitgesteld

Automatische loonaanpassingen die normaal zouden hebben plaatsgevonden per 1 februari zijn uitgesteld, mogelijk tot volgende week. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad moeten de gezondheidsindex nog goedkeuren. Als de inflatie zo laag blijft, is in de nabije toekomst een loonaanpassing naar beneden toe niet helemaal uitgesloten.

Loonaanpassing voor bedienden op 1 januari

In het paritair comité 218, waaronder ongeveer 400.000 bedienden ressorteren, worden de lonen één keer per jaar aangepast aan de index, nl. op 1 januari. Door de uitzonderlijk lage inflatie zal de verhoging deze keer minder hoog zijn dan in het recente verleden. De prognose luidt 1,02%.

Onze partners