Gender

Lang verzuim bij vrouwen pijlsnel omhoog

Eind vorig jaar telde het Riziv 228.000 langdurig zieke werkneemsters, een toename met bijna 11,7% in twee jaar. Oorzaken: langere loopbanen, hun dubbele job (ook het huishouden) en het grote aantal vrouwen in sectoren met veel menselijk contact en dus stress. Bij de mannen steeg het aantal langdurig zieken in die twee jaar met "slechts" 6,3% tot 177.000.

Zwanger! Vertel ik het aan de baas?

Discriminatie op basis van geslacht is het sterkst voelbaar op de werkvloer, zo blijkt uit een peiling in het Franstalige landsgedeelte door Listen.eu voor het weekblad Moustique. Het meest opvallende cijfer: 1 vrouw op 2 vindt een zwangerschap melden aan de baas nog steeds een probleem. Aan de plus-zijde: voor de grote meerderheid maakt het niet uit of hun chef een man of een vrouw is.

Carrièrekloof hardnekkiger dan loonkloof

Wanneer een man en een vrouw dezelfde functie uitoefenen bij hetzelfde bedrijf in België, is de loonkloof 1,4 %. In kaderfuncties loopt dat op tot 4,1%. "Toch verdienen vrouwen globaal bekeken 22% minder", noteert Sonja Brouwers van Korn Ferry Hay Group. "Omdat zij ondervertegenwoordigd zijn in de betere functies: een loopbaankloof, dus. En die blijkt hardnekkig."

Zorg dat vrouwen vaker aan het woord komen

Veel vrouwen voelen zich niet op hun gemak als ze het woord moeten nemen in werkvergaderingen. Zij laten alfamannetjes de aandacht naar zich toe trekken, aldus Brits onderzoek. Zo verliest het bedrijf een aantal voordelen van genderdiversiteit. Terwijl er eenvoudige technieken bestaan om dat op te lossen. "Werkgevers hebben er belang bij, ervoor te zorgen dat ieders stem wordt gehoord."

Onze partners