Bedrijfswagens

Lichte vracht altijd vrij van CO2-bijdrage

De RSZ heeft verduidelijkt dat u geen CO2-bijdrage verschuldigd bent wanneer u een werknemer een utilitair voertuig ("lichte vracht", in de terminologie van de fiscus) ter beschikking stelt voor zijn woon-werkverkeer. Zelfs niet als het voertuig het hele jaar lang tijdens de werkuren gewoon op de bedrijfsparking staat.

Nieuwe firmawagen kost 44% meer dan vroeger

83% van de gebruikers van een bedrijfswagen betalen een hogere belasting op het voordeel van alle aard dan twee jaar geleden, zo becijferde LeasePlan. In het eerste gebruiksjaar, wanneer de auto gloednieuw is, stijgt het VAA zelfs met gemiddeld 44%. Vooral de lagere kaders en de bedienden met een buitenfunctie betalen verhoudingsgewijs meer.

Auto cadeau doen wordt toch belast

Een buitenstaander die met een bedrijfswagen rijdt (bijv. een familielid van de baas of van een werknemer), is in principe geen belasting op een voordeel van alle aard verschuldigd. Maar de fiscus geeft zich niet zo gemakkelijk gewonnen, blijkt nu. Als andere manieren om een belasting te innen falen, zal de vennootschap belast worden op een zogenaamd abnormaal of goedgunstig voordeel.

Privé-gebruik firmawagen wordt iets duurder

Als u met dezelfde bedrijfswagen rijdt als vorig jaar, zal u in 2014 iets zwaarder belast worden op het privé-gebruik. Dit komt doordat de maatstaf voor de CO2-uitstoot strenger is geworden: 93 g/km voor diesels en 112 g/km voor auto's op benzine of gas. Het minimale VAA is vastgesteld op 1250 euro/jaar.

Nieuwe fiscale bedragen zijn officieel

Financiën heeft in het Staatsblad een lange lijst gepubliceerd van geïndexeerde bedragen. Twee voorbeelden: het minimumvoordeel voor het privé-gebruik van een firmawagen en het vrijgesteld bedrag van bezoldigingen en vergoedingen bij ontslag.

Bedrijfsauto na ontslag: opletten geblazen

Als u een werknemer na zijn ontslag met verbrekingsvergoeding nog een tijd 'zijn' firmawagen laat gebruiken, neemt u best enkele schriftelijke voorzorgen, aldus Liesbeth Overmeire van Partena - HDP. Wat als de auto beschadigd wordt? Als de ex-werknemer hem niet komt inleveren?

Auto voor vrouw van de baas: wie betaalt?

Stel dat uw vennootschap een bedrijfsauto ter beschikking stelt van iemand die niet voor de onderneming werkt, bijv. de echtgenoot of een ander gezinslid van de bedrijfsleider of van een werknemer. Wie betaalt dan de diverse belastingen? Over die kwestie heeft de Belastingdienst een nieuwe circulaire uitgevaardigd.

Bedrijfswagens: de truc met de tankkaart

Als uw bedrijfswagenbeleid geen tankkaart omvat, kan u toch een tankkaart ter beschikking stellen en aan de werknemer een bijdrage vragen die gelijk is aan de brandstofkosten. Het interessante fiscale gevolg daarvan is dat uw werknemer de bijdrage in mindering kan brengen van het voordeel van alle aard voor die bedrijfswagen.

Solidariteitstaks op bedrijfswagens in 2014

De UCM signaleert onder voorbehoud dat de indexeringscoëfficiënt van de CO2-bijdrage in 2014 is bepaald op 1,2048 (dit jaar was dat 1,1920). Die coëfficiënt maakt deel uit van de formule waarmee men de sociale bijdrage berekent, de zgn. solidariteitsbijdrage, die de werkgever verschuldigd is als hij bedrijfswagens ook privé laat gebruiken.

Het verschil tussen "echte" en "valse" lichte vracht

Wie als bedrijfsvoertuig een luxejeep koopt die door de Dienst Inschrijvingen Voertuigen als "lichte vracht" wordt beschouwd, houdt er best rekening mee dat de belastingdiensten een eigen definitie hanteren. Het interessante fiscale regime geldt enkel voor "echte" lichte vracht. Securex legt in detail uit hoe de vork aan de steel zit.

Onze partners