Bedrijfswagens

Bedrijfswagens: de truc met de tankkaart

Als uw bedrijfswagenbeleid geen tankkaart omvat, kan u toch een tankkaart ter beschikking stellen en aan de werknemer een bijdrage vragen die gelijk is aan de brandstofkosten. Het interessante fiscale gevolg daarvan is dat uw werknemer de bijdrage in mindering kan brengen van het voordeel van alle aard voor die bedrijfswagen.

Solidariteitstaks op bedrijfswagens in 2014

De UCM signaleert onder voorbehoud dat de indexeringscoëfficiënt van de CO2-bijdrage in 2014 is bepaald op 1,2048 (dit jaar was dat 1,1920). Die coëfficiënt maakt deel uit van de formule waarmee men de sociale bijdrage berekent, de zgn. solidariteitsbijdrage, die de werkgever verschuldigd is als hij bedrijfswagens ook privé laat gebruiken.

Het verschil tussen "echte" en "valse" lichte vracht

Wie als bedrijfsvoertuig een luxejeep koopt die door de Dienst Inschrijvingen Voertuigen als "lichte vracht" wordt beschouwd, houdt er best rekening mee dat de belastingdiensten een eigen definitie hanteren. Het interessante fiscale regime geldt enkel voor "echte" lichte vracht. Securex legt in detail uit hoe de vork aan de steel zit.

Belastingvrij rijden met een Porsche, het kan

Een bedrijfsleider die zijn kantoor thuis heeft, en dus geen woon-werk verplaatsingen doet, bekwam bij de fiscus een ruling die hem vrijstelt van VAA-belasting op de Porsche Carrera waarmee hij zijn professionele verplaatsingen doet. Het is de fiscus die moet aantonen dat een bedrijfswagen ook privé wordt gebruikt.

Firmawagens: aanpassing pas vanaf 1 april

Volgens staatssecretaris Bogaert is het "nooit de bedoeling geweest" de aanpassing van het voordeel alle aard bedrijfswagen retroactief toe te passen. Er zal dus geen herberekening van de lonen moeten gebeuren. De aangepaste schaal zal voor het eerst in de bedrijfsvoorheffing worden toegepast vanaf 1 april 2013.

Firmawagens: de soap blijft duren

Zonder bron te vermelden signaleert SD Worx dat de fiscale CO2-uitstootnorm voor diesels onveranderd zou blijven en dat die voor de auto's op benzine of LPG lichtjes zou stijgen, wat goed nieuws zou zijn voor de gebruikers van een bedrijfswagen. De vrees van de sociale secretariaten voor een hogere belasting zou dus voorbarig zijn.

Gebruikers van firmawagen krijgen te veel loon

Andermaal heeft het regeringsgeklungel met de bedrijfswagens voor gevolg dat 400.000 lonen moeten herberekend worden, op zijn minst al voor januari en februari. Vele gebruikers van een firmawagen mogen zich verwachten aan een verlaging van hun nettoloon met terugwerkende kracht, aldus de boze Unie van Sociale Secretariaten.

35% wil meebetalen voor mooiere firmawagen

35% van de werknemers is bereid zelf bij te dragen om met een duurdere firmawagen te mogen rijden. Eén werkgever op 5 heeft vorig jaar zijn car policy herschreven, haast altijd was dit de taak van HR. En de helft hoopt te besparen op brandstof en verzekeringen via opleidingen in defensief rijgedrag.

Dit zijn enkele resultaten van de Company Car Policy 2012-2013’ survey van AON.

Geen logboek meer nodig vanaf 5 bedrijfswagens

Heeft uw onderneming 5 of meer bedrijfswagens, dan aanvaardt de fiscus dat het privé gebruik forfaitair wordt bepaald op 35%. Het gedetailleerd bijhouden van professionele ritten is dan niet nodig. In een concreet geval stelde de fiscus een bedrijfsleider vrij van de belasting VAA omdat hij voor zijn privé verplaatsingen de auto van zijn vrouw gebruikt.

Siemens gaat voor groenere en flexibele mobiliteit

Bij Siemens kunnen medewerkers voortaan gebruik maken van de Brusselse stadsfietsen Villo, van een pool van elektrische wagens en van de website carpoolplaza. De werknemers krijgen een korting bij de aankoop van een fiets en de gebruikers van een firmawagen kunnen hun mobiliteitsbudget anders invullen.

Onze partners