Bedrijfswagens

Nieuwe fiscale regels rond carpooling

Een werknemer die met zijn bedrijfswagen een of meer collega's van en naar het werk vervoert, hoeft helemaal geen belasting te betalen op zijn voordeel van alle aard indien hij slechts 20% van de afstand alleen in de wagen zit. Dat is een nasleep van de nieuwe fiscaliteit op bedrijfsauto's.

Belasting op firmawagen: never ending story

De nieuwe fiscaliteit van de bedrijfswagens blijft aanleiding geven tot een stroom van artikels en berichten. Hebt u nog vragen, dan vindt u ongetwijfeld de antwoorden in de informatiebronnen die we voor u op een rij hebben gezet.

Bedrijfsauto: alles over de nieuwe berekening

Met ingang van 1 mei start opnieuw een andere berekening van het fiscaal voordeel bedrijfswagen. Als uw werknemers een "eigen bijdrage" betalen die is afgestemd op het vroegere fiscaal voordeel, zal u deze bijdrage misschien moeten herberekenen om te voorkomen dat uw werknemer toch nog wordt getakseerd in de personenbelasting.

Bedrijfsauto's: commerciëlen hardst getroffen

De weerslag van de nieuwe regels over bedrijfswagens op het vaste jaarsalaris is het sterkst voor de commerciële buitenfuncties, en dus niet voor de directie en het hoger kader. Dat becijferden SD Worx en LeasePlan. "Alsof IT-specialisten zwaar zouden worden belast omdat ze een computer gebruiken."

Carpooling is fiscaal gunstregime kwijt

De nieuwe regeling inzake bedrijfswagens blijkt ook gevolgen te hebben voor het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en voor de werknemer die chauffeur speelt voor zijn collega's. De vermindering van het belastbaar voordeel van alle aard is geschrapt, evenals de vrijstelling van 370 euro ten titel van tussenkomst werkgever in de kosten van woon-werkverkeer.

Bedrijfswagens: regering sluit achterpoortjes

Bij de berekening van het Voordeel van Alle Aard voor bedrijfswagens telt nu ook de leeftijd van het voertuig. Nieuw is verder dat tweedehandswagens tijdens het eerste jaar worden belast als een nieuwe wagen. Nadien zakt de cataloguswaarde elk jaar met 6%.

Km-vergoeding zelden gunstiger dan firmawagen

U zou graag ontsnappen aan de verhoogde belasting op het privé-gebruik van een bedrijfsauto? SD Worx heeft de berekening gemaakt: slechts in zeldzame gevallen zal het lonend zijn de bedrijfswagen in te ruilen voor de eigen wagen en een forfaitaire kilometervergoeding te vragen aan de werkgever.

Bereken hoeveel uw firmawagen u zal kosten

De impact van de nieuwe regelgeving voor bedrijfswagens wordt stilaan duidelijk. Het gemiddelde belastbaar voordeel stijgt tot bijna 3000 euro. U kunt uw eigen situatie online simuleren.

Bedrijfsauto's kosten werkgevers 100 miljoen extra

De nieuwe fiscaliteit op firmawagens gaat de werkgevers 100 miljoen extra kosten, zo ramen experts. Ook de meeste gebruikers van een firmawagen zullen meer betalen. De afstand tussen woning en werk speelt geen rol meer. In de plaats daarvan telt de cataloguswaarde van het voertuig, alle opties en BTW inbegrepen.

RSZ kan CO2-boete halveren of kwijtschelden

Voortaan kan de RSZ de boete wegens niet-betaling van de CO2-taks halveren of zelfs kwijtschelden, zo blijkt uit een KB. In grote trekken wordt een al bestaande praktijk bevestigd. De CO2-taks is de maandelijkse solidariteitsbijdrage die de werkgever moet betalen voor bedrijfsvoertuigen die ook privé worden gebruikt.

Onze partners