Bedrijfswagens

Carpooling is fiscaal gunstregime kwijt

De nieuwe regeling inzake bedrijfswagens blijkt ook gevolgen te hebben voor het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en voor de werknemer die chauffeur speelt voor zijn collega's. De vermindering van het belastbaar voordeel van alle aard is geschrapt, evenals de vrijstelling van 370 euro ten titel van tussenkomst werkgever in de kosten van woon-werkverkeer.

Bedrijfswagens: regering sluit achterpoortjes

Bij de berekening van het Voordeel van Alle Aard voor bedrijfswagens telt nu ook de leeftijd van het voertuig. Nieuw is verder dat tweedehandswagens tijdens het eerste jaar worden belast als een nieuwe wagen. Nadien zakt de cataloguswaarde elk jaar met 6%.

Km-vergoeding zelden gunstiger dan firmawagen

U zou graag ontsnappen aan de verhoogde belasting op het privé-gebruik van een bedrijfsauto? SD Worx heeft de berekening gemaakt: slechts in zeldzame gevallen zal het lonend zijn de bedrijfswagen in te ruilen voor de eigen wagen en een forfaitaire kilometervergoeding te vragen aan de werkgever.

Bereken hoeveel uw firmawagen u zal kosten

De impact van de nieuwe regelgeving voor bedrijfswagens wordt stilaan duidelijk. Het gemiddelde belastbaar voordeel stijgt tot bijna 3000 euro. U kunt uw eigen situatie online simuleren.

Bedrijfsauto's kosten werkgevers 100 miljoen extra

De nieuwe fiscaliteit op firmawagens gaat de werkgevers 100 miljoen extra kosten, zo ramen experts. Ook de meeste gebruikers van een firmawagen zullen meer betalen. De afstand tussen woning en werk speelt geen rol meer. In de plaats daarvan telt de cataloguswaarde van het voertuig, alle opties en BTW inbegrepen.

RSZ kan CO2-boete halveren of kwijtschelden

Voortaan kan de RSZ de boete wegens niet-betaling van de CO2-taks halveren of zelfs kwijtschelden, zo blijkt uit een KB. In grote trekken wordt een al bestaande praktijk bevestigd. De CO2-taks is de maandelijkse solidariteitsbijdrage die de werkgever moet betalen voor bedrijfsvoertuigen die ook privé worden gebruikt.

Files maken diesel duurder dan benzineauto

Dieselwagens worden pas financieel interessant wanneer men meer dan 25.000 kilometer per jaar rijdt, zo blijkt uit een vergelijkende test door mobiliteitsorganisatie VAB. En als de chauffeur vaak in de files zit, kost een diesel 12 eurocent per kilometer meer dan een benzinewagen.

Bedrijfswagens: BTW krabbelt terug!

De BTW-administratie schort haar fel betwiste beslissing over de BTW-aftrek op bedrijfswagens op. Zij werkt aan een addendum over de praktische uitvoeringsmodaliteiten, aldus een officieel bericht.

Werkgevers woest op BTW-administratie

De BTW-administratie jaagt de werkgevers in de gordijnen met een maatregel die bedrijfswagens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 duurder maakt. De werkgevers moeten bovendien voor elke wagen afzonderlijk het privégebruik noteren en bijhouden.

Patronale CO2-bijdrage gaat licht omhoog

De patronale CO2-bijdrage op bedrijfswagens gaat per 1 januari 2012 in de meeste gevallen licht omhoog. PartenaHR brengt de nieuwe berekeningsformule onder voorbehoud van bevestiging door de RSZ.

Onze partners