Bedrijfswagens

Firmawagens: de soap blijft duren

Zonder bron te vermelden signaleert SD Worx dat de fiscale CO2-uitstootnorm voor diesels onveranderd zou blijven en dat die voor de auto's op benzine of LPG lichtjes zou stijgen, wat goed nieuws zou zijn voor de gebruikers van een bedrijfswagen. De vrees van de sociale secretariaten voor een hogere belasting zou dus voorbarig zijn.

Gebruikers van firmawagen krijgen te veel loon

Andermaal heeft het regeringsgeklungel met de bedrijfswagens voor gevolg dat 400.000 lonen moeten herberekend worden, op zijn minst al voor januari en februari. Vele gebruikers van een firmawagen mogen zich verwachten aan een verlaging van hun nettoloon met terugwerkende kracht, aldus de boze Unie van Sociale Secretariaten.

35% wil meebetalen voor mooiere firmawagen

35% van de werknemers is bereid zelf bij te dragen om met een duurdere firmawagen te mogen rijden. Eén werkgever op 5 heeft vorig jaar zijn car policy herschreven, haast altijd was dit de taak van HR. En de helft hoopt te besparen op brandstof en verzekeringen via opleidingen in defensief rijgedrag.

Dit zijn enkele resultaten van de Company Car Policy 2012-2013’ survey van AON.

Geen logboek meer nodig vanaf 5 bedrijfswagens

Heeft uw onderneming 5 of meer bedrijfswagens, dan aanvaardt de fiscus dat het privé gebruik forfaitair wordt bepaald op 35%. Het gedetailleerd bijhouden van professionele ritten is dan niet nodig. In een concreet geval stelde de fiscus een bedrijfsleider vrij van de belasting VAA omdat hij voor zijn privé verplaatsingen de auto van zijn vrouw gebruikt.

Siemens gaat voor groenere en flexibele mobiliteit

Bij Siemens kunnen medewerkers voortaan gebruik maken van de Brusselse stadsfietsen Villo, van een pool van elektrische wagens en van de website carpoolplaza. De werknemers krijgen een korting bij de aankoop van een fiets en de gebruikers van een firmawagen kunnen hun mobiliteitsbudget anders invullen.

Firmawagens: eindelijk database met prijzen

Om het voordeel alle aard bedrijfswagen te berekenen moet de kataloogwaarde gekend zijn. De FOD Financiën heeft toegang gekocht tot de database van sectororganisatie Federauto en heeft een formulier online geplaatst waarmee iedereen de berekening kan aanvragen; het antwoord komt per e-mail.

In periode zonder loon geen recht op firmawagen

Wanneer een werknemer geen loon ontvangt omdat zijn arbeidsovereenkomst geschorst is, dan moet hij in principe zijn bedrijfsauto inleveren. Dat gaat dan om ziekte na de periode van gewaarborgd loon, voltijds tijdskrediet, ouderschapsverlof, thematische verloven en tijdelijke werkloosheid.

Fiscus herschrijft regels over bedrijfsauto

De FOD Financiën krabbelt terug wat de catalogusprijs betreft van firmawagens die ook privé worden gebruikt. De wijziging met terugwerkende kracht is in het voordeel van veel gebruikers. Er zijn nog andere aanpassingen. Details in de grondig bijgewerkte versie van de FAQ van de belastingadministratie.

Werkgeversbijdrage op firmawagens in 2013

SD Worx publiceert de berekeningsformules die in 2013 zullen gelden voor de maandelijkse solidariteitstaks op firmawagens die ook privé mogen worden gebruikt. De indexeringscoëfficiënt is verhoogd van 1,1641 tot 1,1920. Voor elektrische auto's geldt enkel het forfaitaire minimum van 24,83 euro per maand.

Kilometerforfait op 1 juli naar 0,3456 euro

Vanaf 1 juli wordt het hoogst toegelaten kilometerforfait voor dienstverplaatsingen met de eigen auto opgetrokken naar 0,3456 euro, zo melden enkele sociale secretariaten onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.

Onze partners