Arbeidsovereenkomst

Komt de proefperiode terug?

Volgens mediaberichten is de federale regering van plan de proeftijd terug in te voeren. Een nieuwkomer met vast contract binnen de eerste zes maanden ontslagen zonder vergoeding zou dan opnieuw mogelijk worden. De werkgevers en de vakbonden krijgen tot 30 september de tijd om te reageren. De proeftijd werd afgeschaft bij de invoering van het eenheidsstatuut.

Naar meer werkweken tussen 31 en 45 uren

Met groen licht van de federale regering werkt Kris Peeters verder aan de veralgemening van de annualisering van de 38-urige werkweek. In piekperioden zal u binnen de grens van 9u per dag tot 45u per week mogen inplannen; de dalperioden mogen in een ander kwartaal liggen. Meer bedrijven met fluctuerende activiteitsniveaus zullen kunnen besparen op overlonen.

Nachtarbeid in e-commerce mag starten

Het KB dat nachtarbeid wettelijk mogelijk maakt in de e-commerce is zopas verschenen in het Staatsblad. Vanaf nu kunnen binnen de ondernemingen cao's worden afgesloten over de nachtprestaties. In de bedrijven zonder vakbondsafvaardiging is geen cao vereist, maar moet het arbeidsreglement worden aangepast.

Wat 22/3 betekent voor werkgevers

De aanslagen van 22/3 brachten onpeilbaar leed en enorme schade, maar ze hebben ook gevolgen voor de arbeidsorganisatie bij ontelbare werkgevers. Het hele land leeft nu onder terreurdreiging van niveau 4 en het openbaar vervoer is op sommige plaatsen nog ernstig verstoord. Wij zochten voor u naar online informatie voor werkgevers.

Werkgeversgroeperingen: proefperiode verlengd

De termijn voor het opstarten van proefprojecten voor werkgeversgroeperingen is verlengd tot 1 juli 2017. Het stelsel komt maar niet van de grond. Volgens het VBO is dat omdat de werkgevers geconfronteerd worden met te veel beperkingen. Binnen de Nationale Arbeidsraad blijft men werken aan oplossingen.

Uitzendsector zet opnieuw grote digitale stap

Per 1 oktober 2016 wordt in de uitzendsector de 48-urenregel afgeschaft; de werkgever zal het contract moeten ondertekenen vooraleer de prestaties beginnen. Papier is daar te traag voor. Daarom zullen de uitzendkrachten hun contracten aangeboden krijgen en ondertekenen op hun smartphone of tablet. Daarover is een akkoord gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Opletten met opeenvolgende contracten

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zijn enkel binnen strikte voorwaarden toegestaan. Zondigt u tegen deze voorwaarden, dan ontstaat een wettelijk vermoeden ten gunste van de werknemer en worden de partijen geacht een overeenkomst van onbepaalde duur te hebben afgesloten met alle arbeidsrechtelijke gevolgen die daar bij horen. Tekst en uitleg bij Securex.

Elektronische ondertekening in uitzendsector

Miljoenen tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen uitzendkantoren en uitzendkrachten kunnen voortaan elk jaar elektronisch ondertekend worden vanuit een pc, een tablet of een smartphone. Federgon heeft dat mogelijk gemaakt. De ondertekening kan gebeuren met een elektronische identiteitskaart of met een persoonlijke code.

Hoe reageren op hoogste terreuralarm?

Een terreurdreiging, zelfs van niveau 4, verplicht de werkgever niet zijn onderneming te sluiten. Meer nog, indien u dit uit eigen beweging toch doet, blijft u verplicht uw werknemers werk te verschaffen; als u dit niet kunt, zal u hen toch loon moeten uitbetalen. Diverse sociale secretariaten bieden uitleg en advies. De werknemer die uit schrik thuisblijft, heeft geen recht op loon.

Structureel telewerk invoeren: de basisregels

Thuis werken kan het fileleed en de daaruit voortvloeiende hogere vertrekintentie tegengaan. Telewerk invoeren op een structurele basis veronderstelt evenwel dat u specifieke regels respecteert. Een individuele geschreven overeenkomst met elke betrokken werknemer is een wettelijke must, bijvoorbeeld. Securex zet de verplichtingen van de werkgever en de werknemer uiteen.

Onze partners