Real Time News
for Human Resources Governance

Betaal creatievelingen met auteursrechten

Ben je op zoek naar IT'ers of andere felbegeerde profielen die ook creatieve prestaties leveren? Denk dan aan auteursrechten. Die vergoeding is fiscaal interessant voor beide partijen. Maak eerst afspraken op papier. De lijst met beroepen die auteursrechtelijk beschermd werk kunnen leveren is langer dan je wellicht denkt.

Moet je als werkgever een vergoeding voor auteursrechten toekennen? (Acerta)

Lees ook: Digibarometer legt achterstand in ICT-kennis bloot (De Tijd): werkgevers vonden vorig jaar nog lastiger IT-jobkandidaten dan voorheen

Ander nieuws van de dag

Uitvoering van deel van steunmaatregelen goedgekeurd door ministerraad (EasyPay Group): het goedgekeurd ontwerp-KB gaat over gelegenheidswerk in de land- en tuinbouw, vrijwillige overuren, consumptiecheques en forfaitaire onkosten van vrijwilligers

Duizenden ondernemers moeten coronapremie terugbetalen omdat zaak niet dicht was (De Standaard): terwijl de controles nog bezig zijn, werden al 5500 handelaars erop betrapt dat zij tijdens de eerste lockdown toch waren opengebleven hoewel zij de Vlaamse hinderpremie hadden gevraagd en opgestreken. Die premie bedroeg 4000 euro plus 160 euro per sluitingsdag

Mondmasker versus baard en snor: zorgt Covid-19 voor een verplichte scheerbeurt? (Wolters Kluwer): interessante info als je medewerkers hebt met bakkebaarden, een Zappa-snor of andere vormen van royale gezichtsbegroeiing

Waals Gewest: nieuwe steunmaatregelen voor de zogenaamde "minder essentiële" sectoren en voor vzw’s (Securex)

Corona: opnieuw tijdelijke Vlaamse premie voor IBO-cursisten (Ella / SD Worx): om IBO-cursisten niet volledig zonder inkomen te laten vallen, kent Vlaanderen een tijdelijke premie toe aan cursisten van wie de opleiding werd stopgezet

Werkgevers, zet jullie schrap: brexit komt eraan (Acerta)

Jaarlijkse vakantie overdragen kan niet

03/12/2020

De wegens schorsing of overmacht niet opgenomen dagen jaarlijkse vakantie gaan per 31 december onherroepelijk verloren. Dat onderstreept Catherine Legardien van Partena Professional. Achterpoortjes zijn er dus volgens haar niet, en daarmee toont zij zich strikter dan sommige concullega's. Het artikel hieronder zet de regels op scherp.

Kan een werknemer zijn vakantiedagen overdragen naar volgend jaar? (Partena Professional)

Check of je laagste lonen moet regulariseren

Heb je laagbetaalde werknemers, dan zal je moeten nagaan of zij in 2020 een loon ontvingen dat minstens gelijk is aan de som van de 12 bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen die golden sinds januari van dit jaar. Is dat niet het geval, dan ben je verplicht te regulariseren in december. Group S publiceert de tabel van de GMMI-bedragen.

Gemiddeld minimummaandinkomen van de NAR: jaaroverzicht 2020 (Group S)

Hoge bonus voor ceo vaak contraproductief

Als variabele componenten, zoals prestatiebonussen, een belangrijk deel uitmaken van het verloningspakket van een ceo, dan gaat de winstgevendheid van een bedrijf achteruit. Dit is een onverwachte vaststelling van het jaarlijkse, en vanaf nu breder opgevatte, salarisonderzoek dat business-school Vlerick uitvoert onder leiding van prof. Xavier Baeten.

Variable remuneration for top managers may have negative impact on profit (Vlerick)

PC 200: lonen ongeveer 1% omhoog, onderhandeling over eindejaarspremie

De jaarlijkse indexering zal leiden tot een verhoging van ongeveer 1% van de lonen van de 450.000 bedienden van paritair comité 200. Acerta kwam op basis van voorlopige gegevens uit op 1,01% maar verwacht dat het uiteindelijk iets minder zal worden. Of de dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie is volgens Securex nog niet uitgemaakt.

Bedienden privésector (PC 200) loonindexering 1 januari 2021 (Acerta)

De eindejaarspremie in het paritair comité nr. 200 (Securex)

Corona-werkloosheid: hoe de RVA fictieve tewerkstelling opspoort

Je kan niet zomaar iemand aanwerven en hem/haar morgen tijdelijk werkloos stellen. Sinds wanneer iemand in dienst moet zijn, en onder welke voorwaarden, staat uitgelegd op blz. 10 en 11 van de corona-faq van de RVA. Alles wat nieuw is, en dat is behoorlijk wat, staat geel gemarkeerd in de jongste versie.

FAQ Corona Tijdelijke Werkloosheid (RVA, pdf, 86 blz., rechtstreekse download)

Ander nieuws van de dag

De strijd tegen corona: federale maatregelen vanaf december (Securex)

Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (Belgisch Staatsblad, 29 november 2020)

FAQ overbruggingsrecht voor zelfstandigen – coronacrisis (EasyPay Group): welke sectoren kunnen aanspraak maken op het dubbel overbruggingsrecht?

De berekening van de periode van 60 dagen voor collectief ontslag (SoConsult)

Corona de ministerraad keurt steunmaatregelen op vlak van sociale zekerheid en vrijwilligerswerk goed (Attentia)

L'Oreal propose des filtres maquillage pour vos visioconférences (Le Soir)

Nationale Raad voor de Productiviteit - Jaarverslag 2020 (NRP, pdf, 56 blz., rechtstreekse download): nog vooraleer de corona-crisis losbarstte, slabakte de Belgische arbeidsproductiviteit zelfs in sterkste sectoren, inbegrepen farma en de verwerkende industrie. Duitsland en Frankrijk doen het veel beter, Nederland presteert slechter

"Help ons digistress te verminderen"

Eén werknemer op 3 verlangt van zijn baas een strenger beleid rond e-mails en smartphones tijdens de werkuren. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderbouwde enquête door Tempo-Team naar aanleiding van E-mailloze Vrijdag (vandaag). De continue stroom aan digitale prikkels leidt tot stress, verstoort de concentratie en vermindert de creativiteit. Er bestaan manieren om er iets aan te doen.

E-mailloze Vrijdag: één op drie werknemers heeft nood aan meer ‘digiloze’ momenten tijdens werkdag (Tempo-Team)

Lees ook: Stilte op kantoor en mails beperken tot minimum: zo voorkom je burn-out (HR Alert, 15 oktober 2019)

Coronavirus opgenomen in Codex

Het SARS-Cov-2 virus is nu officieel als een biologische agens van groep 3 opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk. Voor veel werkgevers heeft dit gevolgen, maar hun werknemers die niet omgaan met biologische agentia blijven buiten het toepassingsveld. Even was ook gevreesd dat zeer veel studentenjobs niet meer mogelijk zouden zijn.

Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake biologische agentia (FOD Werk)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.