Real Time News
for Human Resources Governance

Diesel is niet uitgerangeerd

De dieselmodellen zakken niet verder weg, integendeel, ze stabiliseren op één derde van de Belgische markt. De nieuwste dieselmotoren stoten veel minder stikstofoxide uit en wat CO2 betreft hebben ze benzine ingehaald. Daardoor weegt hun lager verbruik opnieuw zwaarder door in de aankoopbeslissingen. SUVs en crossovers blijven populair, 1 nieuwe auto op 10 is (deels) elektrisch.

Automobieljaar 2020 in 6 vaststellingen (Febiac)

Strengere controles op telewerk

Om de gevreesde derde corona-golf in de kiem te smoren, zullen de ruim 1000 arbeidsinspecteurs nog scherper controleren of en hoe de werkgever de telewerkplicht in de praktijk brengt. Zij zullen in detail nagaan voor welke functies thuiswerken effectief wordt geïmplementeerd. "Minstens tot mei zullen strikte maatregelen nodig blijven."

Controle op naleving coronamaatregelen door bedrijven wordt opgevoerd (Attentia)

Hoog saldo wettelijke vakantie

Bij de start van het kwartaal had een werknemer in België gemiddeld 7 niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen, beduidend meer dan normaal. Per 31 december moeten die dagen opgenomen zijn (alleen de zorgsector krijgt een uitzondering). Opvallend: in weerwil van de massale tijdelijke werkloosheid, zijn in de eerste negen maanden van dit jaar evenveel werkbare uren verloren gegaan aan ziekteverlof als in 2019.

Belgische werknemers moeten in laatste kwartaal nog gemiddeld 7 wettelijke vakantiedagen opnemen (Partena Professional)

Lees ook: Geen dopgeld als werknemer nog vrije dagen had (HR Alert, 30 oktober 2020)

Crisis treft freelancers zeer hard

Omzetverlies, geannuleerde opdrachten, onzekerheid over de toekomst: de freelancers hebben het moeilijk. Velen hebben snel gereageerd. Ze stellen onder meer hun contracten nauwkeuriger op en zoeken, meer nog dan vroeger, werk op de online platformen. Maar om competitief te blijven, denkt 40% aan een verlaging van hun uurtarief. In de tweede golf hebben 14% hun tarief al naar beneden aangepast.

COVID-19 dwingt 4 op 10 freelancers om uurtarieven te verlagen (Securex)

Arbeidsongeval tijdens telewerk: hoe je een dossier opstart

Een thuiswerkende medewerker die tijdens het telefoneren met een klant over het tapijt struikelt en lelijk ten val komt, dat is duidelijk een arbeidsongeval. Maar als die medewerker een blessure oploopt terwijl hij even buiten met de zonen voetbalt: gebeurde dat tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst? Wat precies moet die medewerker doen om een dossier op te starten? Uitleg en praktische tips bij Idewe.

Wat als u als telewerker het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval? (Idewe)

Salariswagens: kijk naar het gelijkvormigheidsattest

Voor nieuwe bedrijfsauto's die privé mogen worden gebruikt, zullen vanaf 1 januari 2021 andere regels gelden voor de berekening van het voordeel alle aard van de werknemer en voor de aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever. Maar de wet is op zo'n manier geformuleerd, dat in sommige gevallen de keuze bestaat tussen twee uitstootwaarden en dat men mag kiezen voor de gunstigste. Het gaat om de nieuwe auto's waarvan het gelijkvormigheidsattest, naast de voortaan verplichte WLTP-waarde, nog steeds de NEDC 2.0-waarde vermeldt.

Bedrijfswagen: zal het voordeel van alle aard in 2021 uiteindelijk hoger zijn? (Group S)

Ander nieuws van de dag

Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 (FOD Werk)

3 uitzonderlijke maatregelen cumul pensioen en Covid-19 verlengd (Securex)

Meer tijd om cheques uit te geven (De Standaard): de consumptiecheques geldig blijven tot 31 december 2021, ruim zes maanden langer dan eerst voorzien

Maatregelen gericht op soepelere arbeidsorganisatie in bepaalde sectoren in COVID-tijden worden concreter (EasyPay Group)

Corona : België verlengt fiscale akkoorden met Nederland en Frankrijk (Ella / SD Worx)

Vrijstelling startbaanverplichting voor enkele sectoren (Ella / SD Worx)

Problemen met thuiswerken blokkeren de weg naar succes voor middelgrote bedrijven (Ricoh): de productiviteit, het moreel en het vermogen om de klanten van dienst te zijn hebben te lijden onder technologische problemen bij Europese middelgrote bedrijven

Terbeschikkingstelling (Hof van Justitie, arrest in zaak C-815/18): een trucker die op 4 of meer plaatsen levert in een andere lidstaat dan die waar zijn werkgever is gevestigd (cabotage), wordt daardoor een ter beschikking gestelde werknemer die dus onder het arbeidsrecht valt van de lidstaat waar die leveringen plaatsvinden

Burn-out treft vooral vrouwelijke bedienden

30 % van de vrouwen krijgt bij de opstart van arbeidsongeschiktheid een psychosociale aandoening als diagnose, terwijl dit bij mannen slechts 19 % is. Dat dit verschil zo groot is, was nog niet geweten. Bovendien is de kans groot dat een vrouw met burn-out langer afwezig zal zijn dan een man. Dat blijkt uit een studie van 60.000 ziektedossiers door de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening (Onafhankelijke Ziekenfondsen)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.