Real Time News
for Human Resources Governance

Corona: ander nieuws van de dag

Zwangerschapsverlof: wat zijn de laatste wetswijzigingen? (Partena Professional): analyse van de nieuw wet

Tijdelijke werkloosheid corona tot 31 augustus 2020 (Ella) : alles wat je moet weten over de verlenging van de corona-werkloosheid

Verlenging looptijd hinderpremie en aanvullende compensatiepremie (Vlaio): Vlaanderen verlengt de premie van 160 euro per dag voor door de crisis getroffen wellnesscentra en sauna’s, speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers

Relance Belgische tewerkstelling gestart in mei: halvering tijdelijke werkloosheid (corona) (SD Worx) : de SD Worx Employment Tracker brengt sectoren met grootste stijging in kaart

Recordaantal studenten verdient bij (Randstad): 87% van de studenten in Vlaanderen heeft een bijverdienste en die brengt gemiddeld 2600 euro per jaar op

Wat gebeurt er met uw collectief bonusplan (CAO 90) tijdens Covid-19? (BECI): veel kans dat jouw eerder vastgelegde collectieve doelstelling niet is bereikt. Maar niets belet dat je een nieuw plan neerlegt met een nieuwe referentieperiode en nieuwe doelstellingen

Covid-19: vergoeding bij overlijden vrijwilligers en jobstudenten (Fedris, pdf) (oh my god, zou zoiets echt al gebeurd zijn?)

Het belang van opleidingen op de arbeidsmarkt na corona: “100% van de beroepen zal veranderen” (Cevora): blogpost van Cevora-topman Olivier Lambert

Ook deelsteps in mobiliteitsapp Skipr

In Antwerpen kan je vanuit de app Skipr nu ook een elektrische deelstep van Bird en Circ plannen, boeken en betalen. De Belgische Mobility-as-a-Service start-up is daarmee wereldwijd de eerste die Bird in zijn business-to-business multimodale app integreert. De werknemers kunnen ook privé van de app gebruik maken in het kader van een Mobiliteitsbudget.

Belgische Skipr wereldwijd eerste MaaS-app die Bird-deelsteps integreert (Fleet.be)

Skipr

De Employee Experience: de kers in de taart

Meer dan de kers op de taart, is de Employee Experience het essentiële ingrediënt. Maar de werknemer centraal stellen, is voor veel ondernemingen een nogal ingrijpende verandering. Maar wat is het ‘basisrecept’ voor Employee Experience? Download de whitepaper
Advertorial

Ontslag wegens medische overmacht: vonnis legt uit wat je best niet doet

Hier is iets wat een werkgever best vermijdt: de aanvraag tot re-integratie van een werknemer in burn-out onzorgvuldig behandelen en dan te vroeg besluiten tot ontbinding van de overeenkomst wegens medische overmacht. Het kan een veroordeling opleveren wegens onregelmatige beëindiging van de overeenkomst, plus ook nog eens wegens onredelijk ontslag. Uiteraard met alle kosten van dien.

De nieuwsbrief over arbeidsrecht van de KU Leuven analyseert in detail een vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent in dit artikel

Volledige tekst van het vonnis Arbrb. Gent 26 maart 2020, AR 19/358/A  (pdf, 24 blz.)

Moederschapsverlof: nieuwe gelijkstellingen met terugwerkende kracht

Corona-werkloosheid en enkele andere afwezigheden die plaatsvinden vanaf de zesde week tot en met de tweede week voor de bevalling zijn voor de toepassing van het moederschapsverlof nu ook gelijkgesteld met gewerkte dagen. Dat is geregeld in een wet. De inwerkingtreding is retroactief vastgesteld op 1 maart 2020. Opgelet dus, de wijzigingen kunnen een impact hebben op lopende moederschapsverloven.

Gelijkstelling van nieuwe afwezigheidsperiodes voor de verlenging van het moederschapsverlof (FOD Werk)

Swissport failliet, 1500 jobs weg

Er komt geen doorstart voor Swissport, de voornaamste bagageafhandelaar op de luchthaven van Zaventem. Het bedrijf heeft de boeken neergelegd. 1500 arbeidsplaatsen gaan verloren. Na de haven van Antwerpen is (of was) de luchthavenzone de voornaamste groeipool van het land, maar de crisis slaat hard toe. Brussels Airlines, onderdeel van de Lufthansagroep (waar 22.000 broodwinningen bedreigd zouden zijn), werkt verder aan het wegfaseren van 1000 jobs. In de taxfree shops gaan arbeidsplaatsen verloren.

Vluchtafhandelaar Swissport gooit definitief handdoek (De Standaard)

Corona: ander nieuws van de dag

Coronavirus: RSZ - gelegenheidsarbeid (Partena Professional): na de verdubbeling van het toegestane aantal dagen seizoenarbeid in de land- en tuinbouw besliste de regering nu ook de 35 extra dagen in de fruitteeltsector te verlengen en de 180-dagen maatregel te versoepelen

Tijdelijke werkloosheid nu ook voor geannuleerde evenementen (Securex)

De Belgische exit-strategie en het arbeidsrecht: de rol van de generieke gids (Arbeidsrecht Journaal): de exitstrategie verplicht zowel werkgevers als werknemers zoveel mogelijk inspanningen te leveren om de werkplek veilig en gezond te houden, en "deze verplichting is juridisch afdwingbaar"

Hoe maak ik mijn huis schoon in tijden van het coronavirus? (FOD Volksgezondheid): nuttige info voor thuiswerkers

Kilometerforfait gaat naar omlaag

Vooruitlopend op de officiële publicatie, en dus met enig voorbehoud, heeft Acerta berekend dat er een daling komt van de fiscaal en sociaal vrijgestelde forfaitaire kostenvergoeding die werknemers mogen ontvangen voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motorfiets of bromfiets. Van 1 juli 2020 tot 31 juni 2021 wordt die vergoeding 0,3564 euro per afgelegde kilometer. Tot het einde van deze maand bedraagt het forfait 0,3653 euro/kilometer. De verklaring ligt in de lagere brandstofprijzen.

Vrijgestelde kilometervergoeding daalt vanaf 1 juli 2020 (Acerta)

Toch RSZ-bijdragen op kinderbijslag in cafetariaplannen

Gevolg gevend aan een recent arrest van Cassatie heeft de RSZ zijn standpunt verstrengd inzake de aanvullende kinderbijslag die werknemers soms ontvangen in het kader van een cafetariaplan. Op dit extralegaal voordeel moeten voortaan sociale bijdragen worden betaald.

Extralegale kinderbijslag in het kader van een cafetariaplan is onderworpen aan sociale bijdragen (Besox)

Administratieve instructies RSZ - 2020/1 - Aanvullingen bij sociale voordelen (socialsecurity.be)

Zo help je medewerkers productief zijn als zij thuis werken

Zonder zelfdiscipline is thuis werken tijd verliezen op kosten van de baas. Maar ook medewerkers met een behoorlijke work ethic kunnen advies en ondersteuning vanuit hr gebruiken als zij nog geen ervaring hebben met werken in hun eentje. Inspiratie welkom? Hieronder vind je een bloemlezing om in no time een expert te worden.

Vuistregels voor geslaagd telewerken (Hiva / KULeuven)

Thuiswerken tijdens de coronacrisis: zegen of vloek? (WoltersKluwer)

Thuiswerk is goed voor de productiviteit! Toch...? (Partena Professional)

Wat als je werknemers niet productief thuiswerken? (Liantis)

7 tips voor wie thuis werkt (TechPulse)

Onze 10 tips voor succesvol werken op afstand (HRTech Review)

Thuiswerken tijdens de coronacrisis: 3 tips voor een productieve werkomgeving (Liantis)

6 tips om veilig en efficiënt te telewerken (Agoria)

8 tips om productief thuis te werken (Accent Jobs)

7 Tips for Working Remotely (AIthority)

Workshop: Tips en Tricks om efficiënt thuis te werken (Cevora)

Nee, dit is nog niet de doorbraak van thuiswerken

De pandemie heeft veel werkgevers dan toch doen inzien dat thuis werken haalbaar is en voordelen biedt. Is dit dan het doorbraakmoment voor deze manier van arbeiden? Niet zo zeker. Dell Technologies ondervroeg via IT-vakblad Data News in volle coronacrisis 2500 professionals in België. De resultaten zijn ontnuchterend.

Amper 18% van de respondenten denkt dat na de crisis zijn bedrijfsleiding het thuiswerken verder zal stimuleren. De helft verwacht dat thuiswerken zal teruggeschroefd worden, zij het naar een iets hoger niveau dan voor de virusuitbraak. 20% voorspelt een loutere terugkeer naar de oude situatie en 5% meldt dat thuiswerken gewoonweg zal worden afgeschaft.  

Thuiswerk is nodig voor business continuity, maar zal straks terug worden afgebouwd (Dell Technologies)

Betrek werknemers bij heropstart om mentale druk te milderen

Mentale problemen zoals angsten en depressieve gevoelens komen minder voor in bedrijven die een veilig arbeidsklimaat combineren met begrip voor de thuissituatie (schoolgaande kinderen) en met werkplekflexibiliteit. Dat is één van de conclusies uit nieuw onderzoek van Idewe en KULeuven. "Bespreek samen met je werknemers wat je kan doen om de business opnieuw goed te doen draaien en tegelijk rekening te houden met hun gezondheid."

2 op 3 werknemers heeft het gevoel dat zijn gezondheid op de eerste plaats komt (Idewe)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.