Real Time News
for Human Resources Governance

Mannen werken beter met vrouwen in de buurt

Mannelijke werknemers presteren beter wanneer er vrouwen in hun team of afdeling aan de slag zijn. Vrouwen, daarentegen, leveren beter werk af als ze uitsluitend met vrouwelijke collega's samenwerken. Zo blijkt uit een wetenschappelijk opgezette proef door twee onderzoekers van de Berlijnse Humboldt Universiteit.

Versterk uw HR-beleid met poweHR reporting!

Hoe hoog liggen uw loonkosten? Hoe hoog ligt het absenteïsme in uw onderneming? Welke extralegale voordelen bieden uw concurrenten? Dankzij poweHR reporting krijgt u een volledig overzicht op al uw HR-data.Leg verbanden tussen uw personeelsgegevens en vergelijk ze met gelijkaardige bedrijven. Zo krijgt u nieuwe, objectieve inzichten om uw personeelsbeleid te optimaliseren.
Advertorial

PUBLICATIE: Software voor personeelsplanning

24/11/2005

Bij HRM Net is een nieuw HRM Report verschenen. Het document belicht de software voor personeelsplanning en registratie en beheer van tijd, aanwezigheid, toegang en verzuim. Twintig leveranciers passeren de revue. De volledige tekst is gereserveerd voor de leden van HRM Net; de website bevat ook een samenvatting en die door iedereen kan worden gelezen.

Onderzoek naar dringende reden hoeft niet met spoed

Ontslag om dringende reden dient te worden gegeven binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten. Het Hof van Cassatie bepaalde dat het voorafgaand onderzoek niet zonder verwijl en met spoed moet gebeuren, de werkgever kan hiervoor zijn tijd nemen. Het Arbeidshof van Luik voegde er aan toe dat de ontslagen werknemer niet kan aanvoeren dat de werkgever eerder op de hoogte had kunnen zijn van de mistoestand die tot het ontslag leidde.

Beïnvloedt Brusselse fiscaliteit de inplanting van ondernemingen?

De Brusselse minister-president Charles Picqué heeft een studie voorgesteld, waarvan de conclusie luidt dat lokale fiscale regels geen betekenisvolle invloed hebben op het vestigingsbeleid van ondernemingen. Agoria Brussel laat een ander geluid horen. Op basis van wat Brusselse bedrijfsleiders verklaren, en in weerwil van wat universitaire onderzoekers beweren, is volgens Agoria Brussel de belastingdruk van doorslaggevend belang, in het bijzonder voor dienstenleveranciers.

Unizo start project leeftijdsbewust personeelsbeleid

Ondernemingen die hun oudere werknemers optimaal inzetten, hebben een competitief voordeel, zegt de unie van zelfstandige ondernemers Unizo. In partnerschap met T-Groep / Ascento lanceert Unizo het project KEEP, letterwoord voor Keep your Excellent Experienced People at work. Het project omvat o.m. vormingssessies over leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De Chinezen komen

Het bedrijfsleven is zich niet bewust van de sterke groei van de Chinese investeringen in Europa. Zo leest men in de nieuwsbrief KMO PME. In juli 2005 heeft het advocatenkantoor Loyens meegewerkt aan een onderzoek bij senior managers van 80 grote Chinese ondernemingen, zowel uit de privésector als van de overheid. Daaruit blijkt dat de helft van de Chinese groeiondernemingen vestigingen willen openen in de Verenigde Staten of in Europa.

Stakingsrecht onder de loep

24/11/2005

De vereniging Business and Law maakt een stand van zaken over een wel erg actuele kwestie: het stakingsrecht en de grenzen ervan.

Vergrijzing bedreigt Vlaanderen sterker dan Wallonië en Brussel

De verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet-werkenden zal in Vlaanderen ongunstiger evolueren dan in Wallonië en Brussel. Dat komt doordat de veroudering van de bevolking niet volgens hetzelfde patroon verloopt in de drie gewesten.Nationale gemiddelden maskeren vaak regionale verschillen. Dat geldt ook wat de effecten betreft van de vergrijzing, zo blijkt uit een studie van de Administratie voor Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap. Als de Vlamingen gemiddeld blijven stoppen met werken op hun 58ste, zoals thans, zullen er al in 2010 in Vlaanderen vijftigduizend mensen minder aan het werk zijn dan vandaag. Alleen een zeer snelle en spectaculaire verhoging van de werkzaamheidsgraad van de 55-plussers zou dat kunnen beletten, maar daar gelooft niemand nog in. Op langere termijn ziet het er nog slechter uit. Tegen 2030, het jaar waarin de baby's van vandaag de arbeidsmarkt betreden, zullen in Vlaanderen 300.000 actieven minder dan vandaag moeten instaan voor 200.000 niet-actieven meer dan vandaag. Wallonië en Brussel kunnen nog een hele poos blijven rekenen op een beter evenwicht tussen de uitstroom van oudere werkenden en de instroom van jongeren.

Vakbondsacties van vrijdag: VBO opent helpdesk

Staan er stakingspiketten aan uw bedrijfspoort? Versperren actievoerders de toegang? Dient u het loon te betalen van werkwilligen die verhinderd werden te werken? Wat met werknemers die te laat op het werk toekomen als gevolg van vakbondsacties? In het vooruitzicht van de stakingen en acties van deze week vrijdag 28 oktober, heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen een helpdesk in het leven geroepen.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.