Real Time News
for Human Resources Governance

Overtuig je rekruteerder in zeven minuten

Singles zijn al vertrouwd met "speed dating". Nu is ook "speed networking" in opmars. Het is een variante op de "elevator pitch", en het komt er op neer dat een jobzoeker in amper zeven minuten aan een rekruteringsverantwoordelijke vertelt wat die moet weten. Het adviesbedrijf Robert Half Finance & Accounting heeft een onderzoek laten voeren, waaruit blijkt dat één rekruteerder op vijf zich al binnen de vijf tot tien minuten een beeld vormt van de waarde van een kandidaat.

Werknemers die verhuizen naargelang de seizoenen

15/02/2006

In de Verenigde Staten komen sommige ondernemingen, zoals warenhuisketens, met sommige van hun werknemers overeen dat de plaats van tewerkstelling 's winters niet dezelfde is als in de zomer. Concreet gaat het vaak om personeel dat een overwintering, bijv. in Florida, combineert met deeltijds werk in een lokale vestiging van de onderneming. Sommige HR-managers beheren honderden van dit soort dossiers.

Arbeidsmarkt: deuren openzetten voor nieuwe EU-lidstaten?

Forward, het magazine van het Verbond van Belgische Ondernemingen, besteedt uitvoerig aandacht aan de kwestie van de opening van onze grenzen voor arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Tot vandaag mogen die België niet zomaar binnen. Begin mei moet onze regering beslissen of daar verandering in komt.
Vier actoren geven hun mening in Forward: de federale minister van Werk Peter Vanvelthoven, Federgon-directeur Herwig Muyldermans, topman Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw en VBO-kopstuk Pieter Timmermans.

Tot alles bereid om promotie te maken

Dat Cupido ook op kantoor zijn pijlen afschiet, is al lang geweten. In deze Valentijnperiode wordt dit overigens nog eens bevestigd door een poll op een Nederlandse website: 71 procent verklaarden een romantische verhouding te hebben gehad of nog te hebben met een collega.
Van een andere aard zijn de bevindingen van een Britse studie bij ruim 2400 werknemers in diverse sectoren van de economie. Ook hier bleken zeven op de tien ooit iets te hebben gehad met een collega, maar opmerkelijker is dat 51 procent verklaren bereid te zijn naar bed te gaan met de baas als dit hun carrière zou vooruithelpen. De studie is gedaan door Peninsula, naar eigen zeggen het grootste adviesbedrijf in het Verenigd Koninkrijk inzake arbeidsrecht. Enkele vragen en antwoorden uit de enquête:
Indien uw bevordering ervan afhing, zou u dan het bed willen delen met uw baas, of zijn/haar verzoek aan de grote klok hangen?
Aanvaarden: 51 procent / Rapporteren 38 procent / Niets doen 11 procent
Hebt u uw huidige partner ontmoet op of door het werk?
Ja 41 procent / Neen 59 procent
Een vraag aan de werkgevers: Keurt u romances op de werkvloer goed?
Ja 36 procent / Neen 25 procent / Laat mij onverschillig 39 procent

Sociale zekerheid van gedetacheerde werknemers

Het Europese Hof van Justitie heeft zijn eerdere rechtspraak bevestigd, die stelt dat een lidstaat niet het recht heeft de geldigheid te betwisten van een detacheringsgetuigschrift (E-101) dat door een andere lidstaat is uitgereikt. Anders gezegd, een gedetacheerde werknemer blijft wat de sociale zekerheid betreft gebonden aan het land waar het bedrijf is gevestigd dat hem uitstuurt.

European Coaching Conference voor het eerst in België

09/02/2006

Van 18 tot 20 mei 2006 vindt in Brussel de ICF European Coaching Conference plaats. Het evenement wordt georganiseerd door de International Coaching Federation met de steun van Ichec-Entreprises.
Het congres wordt geopend met een Business & Coaching Day. Het programma hiervan omvat workshops en lezingen over coaching in bedrijven, en richt zich tot HR-verantwoordelijken.

Arbeidsmigratie vanuit EU-10 stimuleert economie

De toestroom van arbeidskrachten uit de EU-10 naar de EU-15 is van beperktere omvang dan verwacht, en heeft overwegend positieve effecten. Deze migratie heeft bijgedragen tot de vermindering van tekorten op de arbeidsmarkt en tot de verbetering van de economische resultaten.
De drie oude lidstaten die de deuren wijd open zetten voor arbeidskrachten uit de tien nieuwe EU-landen (het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden) kennen een sterke economische groei, een terugval van de werkloosheid en een verhoging van de tewerkstelling. In de twaalf oude lidstaten die overgangsbeperkingen hanteren zijn de legaal verblijvende arbeidsmigranten uit de EU-10 zonder problemen geïntegreerd in de arbeidsmarkt; sommige van deze twaalf lidstaten worden evenwel geconfronteerd met een toename van het zwartwerk en van de schijnzelfstandigheid.
Dit alles blijkt uit een zopas gepubliceerd rapport van de Europese Commissie.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.