Real Time News
for Human Resources Governance

EU stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen

24/03/2006

Meer ondernemingen ertoe bewegen voor de samenleving meer te doen dan wat wettelijk verplicht is, zo luidt de doelstelling van het Europees Verbond voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De alliantie is zopas opgericht met de actieve steun van de Europese Commissie. Ze wil het maatschappelijk engagement stimuleren en de duurzaamheidsgedachte verspreiden.
Het verbond staat open voor alle ondernemigen, zowel kleine als grote. Het vormt een politiek kader voor het opzetten en ondersteunen van MVO-initiatieven.

Loonmatiging geen wondermiddel voor concurrentiekracht

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Belgische lonen te hoog zijn om onze internationale competitiviteit te verzekeren. Professor Freddy Heylen van de Universiteit Gent is het daar niet mee eens. Hij wijst naar EU-lidstaten waar de loonkosten al tien jaar sterker stijgen dan in België en die het economisch toch zeer goed doen. In plaats van te mikken op loonmatiging, leggen zij de klemtoon op innovatie, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Het weekblad Trends brengt een artikel over de studie van de Gentse professor, en citeert ook hoofdeconomm Chaney van de zakenbank Morgan Stanley, die Heylen bijtreedt.

Personeelsbeheer via de telefoon

24/03/2006

Een Frans bedrijf brengt een oplossing op de markt die de telefoon (en SMS) gebruikt voor het beheer van een aantal HR-taken. Voorbeelden zijn het aanvragen van vrije dagen, het nakijken hoeveel vakantie men nog heeft, tijdregistratie op afstand enz. De argumenten zijn o.m. dat iedereen telefoneert en dat telefoneren goedkoper is dan het internet inschakelen.

Uitzendarbeid wordt almaar belangrijker in Europa

Omgerekend in voltijdequivalenten verschaffen de uitzendkantoren in de EU-15 werk aan 1,3 procent van de totale arbeidende bevolking. Dit blijkt uit een verslag van de Europese stichting voor de verbetering van de leef- en arbeidsvoorwaarden.
De studie richt de schijnwerper op de uitzendsector in de EU-25 plus Noorwegen en de kandidaatlanden Bulgarije en Roemenië. De sector blijkt een belangrijk groeipotentieel te hebben.

Opmerkelijke toename van kort ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van minder dan een maand is in België vorig jaar toegenomen met zes procent. Het langdurig ziekteverzuim steeg met "slechts" twee procent. Call center operatoren, kassiersters en magazijniers zijn het vaakst kort afwezig wegens ziekte. Algemeen geldt: hoe lager het loon en hoe lager op de hiërarchische ladder, hoe hoger het kortstondig ziekteverzuim.

Werkdruk zet druk op "psychologisch contract"

Tijdelijke werknemers voelen zich beter in hun vel dan hun collega's met een vast contract. Zo luidt een van de verrassende vaststellingen van PSYCONES, een pan-Europees wetenschappelijk onderzoek naar het "psychologische contract" tussen werkgevers en werknemers. Tijdelijken zouden vaak wel een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wensen, maar gaan tegelijk minder gebukt onder jobonzekerheid dan hun vaste collega's. De verklaring ligt wellicht in het psychologisch contract: tijdelijken verwachten nu eenmaal minder van de werkgever dan iemand die een veel dieper engagement is aangegaan.
Het belangrijkste resultaat van de studie, zo zeggen de onderzoekers zelf, is de ontdekking van het "onzichtbare" probleem van vast werk: de werkdruk is zo hoog, dat de positieve aspecten van vast werk hun effect op het welbevinden verliezen. Het gevoel dat de werkgevers te veel vragen en dus hun deel van de onderlinge afspraak niet nakomen, geeft vaste werknemers het gevoel dat ze onfair worden behandeld.

Nederland publiceert topsalarissen in (semi-)overheidsbedrijven

Bij ons verwekte staatssecretaris Bruno Tuybens onlangs nog beroering door de salarissen van topmanagers uit (semi-)overheidsondernemingen publiek te maken. In Nederland is zoiets sinds deze maand wettelijk verplicht. Van een (semi-)overheidsmanager die meer verdient dan een minister moet het loon worden gepubliceerd. Een minister heeft bij onze Noorderburen tegenwoordig een jaarsalaris van 158.000 euro, reiskosten en pensioenbijdrage inbegrepen. In de toekomst zal voor de zuivere overheidsondernemingen ook een bovengrens gelden. Die is bepaald op het loon van de eerste minister.
Vlaams minister Geert Bourgeois heeft beslist dat men binnenkort op een website zal kunnen nakijken hoeveel de topambtenaren en de kaderleden van de Vlaamse administratie verdienen.

Commissie wil eurocraten meer doen stappen en fietsen

16/03/2006

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan aangenomen i.v.m. de verplaatsingen door haar personeel, zowel van en naar het werk als tussen de verschillende kantoorgebouwen van de Commissie zelf. De doelstellingen voor 2006-2009 zijn: het woon-werk verkeer met het openbaar vervoer doen stijgen van 38 naar 45 procent, het autogebruik verminderen van 44 naar 35 procent, 19 procent van de verplaatsingen te doen gebeuren te voet of met de fiets, en het carpoolen opdrijven tot 50 procent.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.