Real Time News
for Human Resources Governance

Telewerk in overheidsdiensten

Een ontwerp van koninklijk besluit, dat door de jongste ministerraad is goedgekeurd, licht de voorwaarden van het telewerk in de overheidsdiensten toe en moedigt deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie aan. Die biedt de mogelijkheid om gelijktijdig de overheid te moderniseren en de personeelsleden te helpen hun beroepsleven en hun sociaal leven op elkaar af te stemmen. Om het beste uit de informatiemaatschappij te halen, moet deze praktijk aangemoedigd worden, opdat flexibiliteit gepaard gaat met veiligheid, opdat de kwaliteit van de banen verbetert en opdat de personen met een handicap meer kansen op de arbeidsmarkt zouden krijgen.

RSE in Wallonië

27/06/2006

Een nieuwe website belicht de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven (Responsabilité Sociétale des Entreprises) in Wallonië. De site geeft een zeer concrete aanpak voor de bedrijven met actoren, bibiografische gevens, bedrijfstoepassingen.

Werkgevers tegen huiszoekingsrecht van sociale inspecteurs

Het "wetsontwerp houdende diverse bepalingen" dat in behandeling is in de Kamer geeft de sociale inspectie veel ruimere bevoegdheden om onaangekondigd in de kasten en de computers van een bedrijf op zoek te gaan naar gegevens en documenten. Zowel Unizo als het VBO vinden dat dit te ver gaat. Hoewel zij beide voorstander zijn van een strenge aanpak van zwartwerk en andere sociale fraude, vrezen de twee werkgeversorganisaties dat het wetsontwerp de deur openzet voor schendingen van de mensenrechten en van de privacy door de sociale inspectie.

Test legt diefstalneiging bloot bij sollicitanten

Psychologen van de Technische Universiteit van Darmstadt claimen een test te hebben ontwikkeld die aangeeft hoe groot het risico is dat een sollicitant geneigd is diefstal van bedrijfsbezittingen te plegen. De Psychologische Integriteits Test omvat 69 vragen en zou voor 80 procent zekerheid bieden. Inmiddels zouden al zestig ondernemingen te test gebruiken in hun aanwervingsprocedure. Het gaat vooral om ondernemingen in de detailhandel, de horeca en de dienstverlening.

Slechts één bedrijf op drie doet rekruteringen nog zelf

Twee bedrijven op drie doen voor de rekrutering van personeel een beroep op gespecialiseerde actoren van de arbeidsmarkt: uitzendbedrijven, bureaus voor rekrutering en selectie, openbare arbeidsbemiddelaars. Dat blijkt uit "Wervingsbeleid en werknemersstromen in beeld", een studie van Idea Consult in opdracht van Federgon bij 1500 ondernemingen.
De studie toont ook dat de arbeidsmarkt "turbulent" is; 72 procent van de ondervraagde bedrijven had in de bestudeerde periode tenminste één vacature opengesteld, gemiddeld was er een instroom van bijna 5 procent nieuwe werknemers en een uitstroom van 5,5 procent. In meer dan de helft van de uitstroom (56 procent) ging het om vrijwillig vertrek. Uitzendkrachten waren goed voor 31 procent van de nieuwkomers.

Geweld op het werk neemt toe in hele wereld

Intimidatie, mobbing, geweld, het psychologisch kwellen van minder weerbare collega's, ongewenste seksuele intimiteiten en zelfs doodslag op de werkplek nemen toe in de hele wereld. Zo luidt een conclusie van Violence at Work, de derde editie van een studie door de Internationale Arbeidsorganisatie. Aan deze vormen van wangedrag is uiteraard ook een kostprijs verbonden in de vorm van werkverzuim en ziekteverlof; de studie spreekt van miljoenen dollars zonder nader te preciseren. Het document somt ook goede praktijken op die regeringen, ondernemingen en vakbonden kunnen toepassen om geweldplegingen te voorkomen.

Outplacement na het Generatiepact: stand van zaken

De verplichting tot outplacementbegeleiding van ontslagen werknemers is strenger gemaakt door het Generatiepact en ook duurder geworden in de (niet-)toepassing. Er zijn nu drie maatregelen van kracht bij ontslag van een 45-plusser. De betrokkene verliest zijn werkloosheidsuitkering indien hij bij zijn werkgever geen outplacement aanvraagt. De werkgever moet zelf spontaan een aanbod tot outplacement doen. De werkgever die deze verplichting niet nakomt, betaalt 3600 euro boete, het dubbele van voorheen.

Werknemers snuffelen zonder scrupules in confidentiële bestanden

20/06/2006

Ruim de helft van 2200 ondervraagde Britse werknemers zou niet aarzelen confidentiële gegevens in te kijken als ze toegang zouden hebben tot de bedrijfsbestanden. Blijkbaar zijn nogal wat IT-systemen slecht beveiligd, want 22 procent biecht op zoiets al effectief gedaan te hebben. Het populairst zijn salarisgegevens, nota's van de baas en van de eigen rechtstreekse collega's. Eén op drie zou zonder scrupules gaan rondneuzen in de bestanden van voormalige werkgevers, als hij daartoe de mogelijkheid zou zien.

Rekrutering kaderleden via jobadvertenties en spontane cv's

Van 850 ondervraagde Franse ondernemingen hadden 45 procent hun recentste kaderlid aangeworven via een normale, openbare jobadvertentie; 30 procent anderen vonden de succesvolle kandidaat tussen de spontane sollicitaties die zij in voorraad hadden. Deze cijfers uit een studie van APEC weerleggen dat de aanwerving van kaderleden vooral "onder de radar" zou plaatsvinden. In twee rekruteringsacties op drie speelt het internet een rol. Voor één functie op vijf worden advertenties geplaatst in de pers, en die worden systematisch gecombineerd met een verspreiding op het internet. Veel jobadvertenties voor kaderleden in de pers zijn in eerste instantie bedoeld om het imago van het bedrijf te ondersteunen.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.