Real Time News
for Human Resources Governance

Beslag en overdracht in 2021 wanneer werknemer kind(eren) ten laste heeft

Wanneer een werknemer met loonbeslag of loonoverdracht kinderen ten laste heeft, houdt hij netto méér over. Maar die kinderen mogen dan geen eigen netto-bestaansmiddelen hebben die hoger zijn dan een bepaald bedrag. De bedragen die gelden in 2021 zijn gepubliceerd.

Loonbeslag of –overdracht: Toegelaten inkomsten van kinderen – 2021 (Partena Professional)

Crisis treft zwaksten op arbeidsmarkt

Werkende jongeren, kortgeschoolden, niet-EU-immigranten en personen met een arbeidshandicap verloren in 2020 vaker hun werk. De gunstige trends van de voorbije jaren zijn door het virus in één klap teniet gedaan.

Monitoring van de gevolgen van COVID-19 op de werkgelegenheid en de sociale bescherming en België (nota van de Werkgroep Social Impact Corona, pdf, 75 blz.)

De Belgische arbeidsmarkt in 230 tabellen: The end of the world as we know it? De stand van zaken op de Belgische arbeidsmarkt (FOD Werk)

Landingsbanen plots zonder uitkering of pensioenopbouw

Werknemers van 55 tot 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 in een landingsbaan stappen, ontvangen geen uitkering en bouwen geen pensioenrechten op. Je brengt de werknemers hiervan best op de hoogte. Of deze onverwachte situatie toch nog wordt rechtgezet, zal afhangen van de sociale partners.

Geen uitkeringen bij aanvang landingsbaan in 2021 voor werknemers van 55 tot en met 59 jaar (Ella / SD Worx)

Ingrepen in arbeidsrecht verlengd tot 31 maart

Een wet verlengt tijdelijk een aantal arbeidsrechtelijke corona-maatregelen uit de eerste golf. Het gaat over opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, terbeschikkingstelling, tijdelijke tewerkstelling, vrijwillige overuren, buitenlandse onderdanen, studenten, quarantaineverlof en bijzondere preventiemaatregelen.

Nieuwe coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht (FOD Werk)

Lees ook: Corona - publicatie steunmaatregelen (Ella / SD Worx):  een KB bevestigt aangekondigde maatregelen i.v.m. land- en tuinbouw, vrijwillige overuren en consumptiecheques

Loopbaanonderbreking schorsen: bij welke werkgevers?

Werknemers uit de zorg, het onderwijs en de contactopsporing mogen hun lopende tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om bij een andere werkgever in deze sectoren tegen betaling van een loon bij te dragen tot de strijd tegen Covid-19. Partena Professional publiceert de lijst van de paritaire comités waartoe de tijdelijke werkgever moet behoren als hij actief is in de private sector.

Nieuwe tijdelijke maatregelen voor loopbaanonderbreking (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

Corona: verhoging plafond vrijwilligersvergoeding (Ella / SD Worx): vrijwilligers in de strijd tegen Covid-19 mogen in 2021 een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen van 2600,90 euro

Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2021 (Partena Professional)

Herwaardering stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag en nachtarbeid (Attentia)

Zelfstandigen die getroffen zijn door de crisis zullen recht hebben op 8 gratis sessies met een psycholoog (persbericht van minister David Clarinval)

Het verenigingswerk heeft een tweede kans gekregen (update) (Group S): gedetailleerde analyse van de nieuwe wet, die op 1 januari 2020 in werking is getreden

Traicie onthult soft skills in fractie van een seconde

In cv's, motivatiebrieven of LinkedIn profielen snuffelen naar competenties is verleden tijd. Het gaat nu om de soft skills. Om de persoonlijkheid dus. De Belgisch app Traicie detecteert die niet door te lezen wàt een sollicitant schrijft, maar hoe. In een fractie van een seconde (dat heb je juist gelezen) weet je hoe flexibel, leergierig, doelgericht... iemand is. De app bouwt voort op Natural Language Processing technologie die in 20 jaar tijd is ontwikkeld aan de Universiteit Antwerpen. Traicie geniet belangstelling van Amazon, dat vorig jaar 400.000 aanwervingen deed.

Traicie

Software mag geen kandidaat afwijzen

Artikel 22 van de Europese privacyrichtlijn legt volgens een Franse expert een bom onder het wegfilteren van kandidaten door middel van algoritmen. De instemming van de kandidaat met de automatische verwerking van zijn gegevens is in deze situatie juridisch waardeloos. Afwijzen van een kandidaat mag uitsluitend door een mens. Eerder ondervonden de marketeers dat met de GDPR niet te spotten valt. Nu zou het de beurt aan HR kunnen zijn.

RGPD dans le recrutement : la prochaine cible de la CNIL ? (La Tribune)

Slechts 2 uitzonderingen op quarantaineplicht voor werknemers

  • Wie een "kritieke functie" vervult in een "essentiële sector" moet na een verblijf in een rode zone niet in quarantaine. Met een schema maakt de FOD Werk duidelijk om wie het hier gaat.
  • Een werknemer die met een "business travel abroad" attest kan aantonen dat hij op dienstreis was, moet bij zijn terugkeer uit een rode zone niet in quarantaine. Het door de werkgever in te vullen formulier staat online.

Uitzondering op de verplichte quarantaineregels: definitie van een kritische functie in essentiële sectoren (FOD Werk)

Business Travel Abroad - Formulier (belgium.be)

Volledig inkomensverlies mogelijk na vakantie in rode zone

Een werknemer die na een verblijf van meer dan 48 uren terugkeert uit een rode zone kan geen aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA. Wat als hij tijdens zijn verplichte quarantaine niet kan telewerken, en evenmin vakantie of inhaalrust kan opnemen? Dan wordt de uitvoering van zijn overeenkomst geschorst in de vorm van een toegestane afwezigheid zonder loon.

Geen tijdelijke werkloosheid corona voor werknemers in quarantaine die terugkeerden uit een rode zone (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.