Real Time News
for Human Resources Governance

Bedienden makkelijker tijdelijk werkloos

Elke werkgever kan vanaf nu soepeler ook bedienden tijdelijk werkloos zetten, zelfs als hij niet kan terugvallen op een bestaand akkoord of goedgekeurd ondernemingsplan. De procedure is versoepeld. In de Nationale Arbeidsraad is daarover een cao (nr. 147) goedgekeurd. De overeenkomst is meteen van kracht geworden en ze geldt tot 30 juni 2020.

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij ge-brek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (NAR, pdf, 9 blz.)

Toelichting in:

Vereenvoudiging administratieve procedure erkenning door minister – Economische werkloosheid bedienden (FOD Werk)

Corona: versoepeling procedure economische werkloosheid bedienden (Ella / SD Worx)

Overmacht of economische redenen?

Een werkgever kan een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Art. 26 Arbeidsovereenkomstenwet) of op tijdelijke werklooshed om economische redenen (Voor arbeiders: art. 51 Arbeidsovereenkomstenwet; en voor bedienden: art. 77/1 Arbeidsovereenkomstenwet). Het onderscheid is niet altijd duidelijk. Arbeidsrechtadvocaat Hayat Boujdaini legt uit.

Arbeid in tijden van corona: hoe inkomsten verzekeren voor uw werknemers (Stappers Advocaten)

Het Jaarlijks Memento 2020 is beschikbaar ! Bestel nu uw exemplaar

De sociaal-juridische wetgeving wordt steeds complexer. Maar hoe blijft u op de hoogte van de laatste en belangrijkste wijzigingen? Partena Professional heeft de oplossing: het Jaarlijks Memento, met ook in de editie van 2020 weer een schat aan waardevolle sociale informatie in zakformaat.   Met deze praktische gids heeft u op elk moment alle nuttige informatie bij de hand, over tal van thema’s:
Advertorial

Uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing

De regering geeft een automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing. Wie nog BV-schulden heeft, kan gebruik maken van steunmaatregelen. Ook voor andere soorten van belastingen zijn faciliteiten van kracht gegaan. Zo wil de regering voorkomen dat gezonde bedrijven kapseizen door de coronacrisis.

Coronavirus: uitstel betaling bedrijfsvoorheffing (Partena Professional)

Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing (FOD Financiën)

Corona - andere info van de dag

Ontslag: De arbeidsovereenkomst in tijden van Corona – mag een ontslag omwille van Corona? (Arkalis Advocaten)

Welzijn: Omgaan met angst of ongerustheid rond de coronacrisis (Mensura en Wellways, video op Youtube, 5min15sec)

Telewerk: Eén op drie Belgische kmo’s vreest voor toekomst als gevolg van coronacrisis (Bloovi): 56% geeft aan dat ze hun werknemers in de toekomst meer vrijheid willen geven om van thuis te werken, terwijl 53% ook meer wil inzetten op digitalisering

Leiding geven: Hoe verhoog je het moreel van je medewerkers in onzekere tijden? (Robert Half, blogpost)

Telewerk, Welzijn, Leidin geven: Etude Télétravail 2020 (Malakoff Humanis, volledige resultaten van de studie, pdf, 29 bladzijden): interessant voor wie moet thuiswerkende teams (leren) managen, in deze recente Franse peiling signaleert 46% van de telewerkers risico's voor de mentale gezondheid, iets waarvan slechts 36% van de leidinggevenden zich bewust is

StepStone biedt gratis jobadvertenties aan in de gezondheidssector om coronavirus te bestrijden (StepStone)

Coronavirus : à Wuhan, confinement et isolement des malades ont permis d’endiguer l’épidémie (Le Monde) : ja, nog straffere maatregelen dan onze quasi-lockdown zijn denkbaar. Komen ze ook bij ons? Dat is nog een open vraag

Tijdelijke werkloosheid ontploft

19/03/2020

De federale minister van Werk, Nathalie Muylle, meldt dat al voor 400.000 werknemers tijdelijke werkloosheid is aangevraagd. Zij verwacht door de recente maatregelen nog "een immense stijging". De RVA zal niet kunnen volgen en daarom krijgt iedere betrokkene een maandelijks voorschot van 1450 euro. Op het hoogtepunt van de financiële crisis, in 2009, waren 100.000 werknemers tijdelijk werkloos.

Forfait van 1.450 euro voor wie in tijdelijke werkloosheid komt, zodat koopkracht gevrijwaard wordt (website van minister van Werk Nathalie Muylle)

Lees ook:

Coronavirus en tijdelijke werkloosheid - Moet u een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen? (Securex)

Vlaamse regering betaalt energiefactuur technisch werklozen (De Tijd)

Wat de quasi-lockdown betekent voor elk PC

19/03/2020

Het Staatsblad publiceert de "Lijst van essentiële sectoren en diensten", die niet verplicht moeten sluiten indien zij onmogelijk de regels inzake telewerken en social distancing kunnen implementeren. Het ministerieel besluit omvat een tabel die dit vertaalt naar de paritaire comités. Een voorbeeld: drukkerijen (PC nr. 130) mogen nog drukken, maar enkel kranten en weekbladen.

Lijst van essentiële sectoren en diensten (ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, Belgisch Staatsblad, pdf, 9 blz., rechtstreekse download)

Corona: voornaamste info van de dag

Alle maatregelen in detail: Coronavirus: nieuwe bijkomende maatregelen: de FOD Werk publiceert de details van de quasi-lockdownmaatregelen die de regering afkondigde en die al zeker tot en met 5 april 2020 van kracht blijven

Coronavirus en de horeca: traiteurdiensten en leveringen (Partena Professional): tijdens de lockdown dient de bestaande toelating voor de restaurantactiviteit als toelating voor traiteuractiviteiten

Coronavirus en tijdelijke werkloosheid - Moet u een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen? (Securex)

Overbruggingsrecht in de coronacrisis (Liantis): de uitkering voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis kan gecombineerd worden met de Vlaamse hinderpremie

COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer (Gegevensbeschermingsautoriteit): GDPR blijft verplicht zodra je in het kader van de coronacrisis maatregelen treft die de verwerking van  persoonsgegevens van jouw werknemers vergen

Certificate proving the need to cross the border (formulier FOD Werk, pdf, 1 blz., rechtstreekse download): certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk

Certificat prouvant la nécessité de traverser la frontière pour les travailleurs frontaliers résidant en France (formulier FOD Werk, pdf, 1 blz., rechtstreekse download): bewijs waarmee grensarbeiders aantonen dat het nodig is om de grens tussen Frankrijk en België over te steken in het kader van de COVID19 situatie

‘Dertig tot veertig procent van de bedrijven ligt plat’ (interview met VBO-topman Pieter Timmermans in De Standaard)

Regering duidt crisisteam aan voor getroffen bedrijven (De Standaard)

COVID-19 kan wereldwijd bijna 25 miljoen banen kosten (persbericht Internationale Arbeidsorganisatie)

Sociale verkiezingen afhandelen tot dag X+35

Over het uitstel van de sociale verkiezingen geeft de FOD Werk de eerste inlichtingen. De procedure wordt "bevroren", maar slechts vanaf dag X+36. De eerste indiening van kandidaturen moet dus verder worden afgehandeld. De aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X+40 wordt uitgesteld.

Update: Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen (FOD Werk)

Telewerken + distancing, anders moet bedrijf dicht

De economie gaat in vrije val. Een sterk signaal onder vele: de dienstenchequesector (140.000 werknemers) vraagt zelf aan de regering de hele bedrijfstak te sluiten. Ongeziene steunmaatregelen zullen nodig zijn om de werkgevers en de zelfstandigen te helpen die door de Covid+19-pandemie op de rand van de afgrond staan. Maar de bedrijven moeten zelf ook richtlijnen toepassen om de verspreiding van het virus te vertragen. Samengevat: voer telewerk en social distancing in, of jouw bedrijf wordt gesloten. Hieronder vind je samenvattingen van wat nu geweten is. Details over de sancties bij niet-naleving zouden nog in de maak zijn.

Letterlijk: de jongste maatregelen voor bedrijven

  • Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
  • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
  • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
  • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Coronavirus: Versterkte maatregelen (persbericht van premier Sophie Wilmès van gisteravond)

Corona en werkorganisatie: snel schakelen is de boodschap (Ella / SD Worx): uitvoerige info over onder meer het toepassen van social distancing op de werkvloer, het spreiden van het besmettingsrisico door uurroosters te verschuiven of glijdend te maken, en pieken op te vangen door de wettelijke mogelijkheden voor overuren te benutten

Steunmaatregelen Vlaamse regering : Vlaio: Steunmaatregelen voor bedrijven (officiële site van het Agentschap Innoveren en Ondernemen)

Steunmaatregelen Vlaamse regering : Vlaamse Hinderpremie van 4000 of 2000 euro voor bedrijven die volledig of in het weekend moeten sluiten

Steunmaatregelen Vlaamse regering : Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (Coronavirus) (Vlaio)

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (Coronavirus) (Vlaio)

FAQ Acerta: tientallen vragen, onder meer Moet je iets op papier zetten om te kunnen telewerken in het kader van het coronavirus?. Bij sommige vragen wordt een document ter download aangeboden, mits invullen van persoonlijke gegevens

FAQ: Coronavirus: wat u nu moet weten (Agoria) : regelmatig aangevuld, tot de recentste vragen behoort onder meer "Mag de lichaamstemperatuur van een medewerker of bezoeker worden gemeten?"

RVA: 'Wie winkel vrijwillig sluit, kan tijdelijke werkloosheid aanvragen' (Partena Professional)

Technologie: Hoe veilig thuis te werken tijdens een quarantaine (interessant bericht over IT-beveiliging van een commerciële aanbieder, overgenomen op een Nederlandse website) - onder meer: zet een gastnetwerk op, versleutel bestanden vooraleer je ze verzendt enzovoort.

Sector met 140.000 werknemers vraagt zelf totale shutdown

Federgon vraagt aan de overheid om de hele dienstenchequesector (zowel poetshulp als strijkateliers) te sluiten. Klanten annuleren massaal hun huishoudhulp en huishoudhulpen melden zich ziek. “De financiële impact zal enorm zijn, maar we moeten ervoor zorgen dat na deze crisis de sector opnieuw kan opstarten en dat de tewerkstelling van de 140.000 poetshulpen gevrijwaard wordt.”

De dienstenchequesector vraagt aan de overheid om de sector te sluiten (PC 322.01)

Sociale verkiezingen uitgesteld

hln.be, de mobiele app van dagblad Het Laatste Nieuws, meldde dinsdag dat de sociale verkiezingen niet zullen plaatsvinden in mei. De krant voegde er aan toe dat de informatie bevestigd was door de werkgeversoranisatie VBO.

Wat later verdween het artikel van de mobiele app. Wij informeerden bij het VBO en daar wist men te melden dat de G10 (de top van de sociale partners) vandaag, dinsdagnamiddag, zou bijeenkomen om de praktische en juridische modaliteiten vast te leggen. De communicatie zou daarna van start gaan.

De Tijd meldt dat men eraan denkt de sociale verkiezingen pas na de zomervakantie te laten doorgaan.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.