Real Time News
for Human Resources Governance

Vergrijzing bedreigt Vlaanderen sterker dan Wallonië en Brussel

De verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet-werkenden zal in Vlaanderen ongunstiger evolueren dan in Wallonië en Brussel. Dat komt doordat de veroudering van de bevolking niet volgens hetzelfde patroon verloopt in de drie gewesten.Nationale gemiddelden maskeren vaak regionale verschillen. Dat geldt ook wat de effecten betreft van de vergrijzing, zo blijkt uit een studie van de Administratie voor Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap. Als de Vlamingen gemiddeld blijven stoppen met werken op hun 58ste, zoals thans, zullen er al in 2010 in Vlaanderen vijftigduizend mensen minder aan het werk zijn dan vandaag. Alleen een zeer snelle en spectaculaire verhoging van de werkzaamheidsgraad van de 55-plussers zou dat kunnen beletten, maar daar gelooft niemand nog in. Op langere termijn ziet het er nog slechter uit. Tegen 2030, het jaar waarin de baby's van vandaag de arbeidsmarkt betreden, zullen in Vlaanderen 300.000 actieven minder dan vandaag moeten instaan voor 200.000 niet-actieven meer dan vandaag. Wallonië en Brussel kunnen nog een hele poos blijven rekenen op een beter evenwicht tussen de uitstroom van oudere werkenden en de instroom van jongeren.

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.