Real Time News
for Human Resources Governance

Verlengde schoolvakantie: ouders mogen thuisblijven

De herfstvakantie in het onderwijs wordt verlengd met 9 en 10 november. Ouders die geen andere oplossing hebben, zullen voor die dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogen inroepen en dan recht hebben op een uitkering. De RVA zal laten weten welke de procedure zal zijn.

Herfstvakantie verlengd: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? (Partena Professional)

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan langere herfstvakantie opvangen (Liantis)

Zonder overdracht naar 2021 worden vakanties een probleem

In september zijn 7% meer vakantiedagen opgenomen dan vorig jaar. Maar de achterstand, opgelopen in de eerste jaarhelft, is nog lang niet goedgemaakt. Een groot aantal wettelijke vakantiedagen is nog niet opgenomen. Dat wordt een probleem voor de werkgevers. Tenzij overdragen naar 2021 uitzonderlijk zou worden toegestaan, maar daar is nog geen sprake van.

Inhaalbeweging qua vakantiedagen gestart, maar werkgevers staan voor moeilijke puzzel (SD Worx)

Spoed-werkloosheid voor ouders: wet en attest klaar

Corona explodeert. Bijkomende sluitingen van scholen, kinderdagverblijven en opvangcentra voor gehandicapten vallen te vrezen. Net op tijd is de wet goedgekeurd die ouders in deze gevallen onmiddellijk recht geeft op tijdelijke werkloosheid corona. Sommige werkgevers kunnen een vereenvoudigde aanvraagprocedure volgen. Het model van het vereiste attest staat online.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij sluiting van klassen/scholen: wet goedgekeurd en attest beschikbaar (Partena Professional)

Lees ook: Attest sluiting corona (RVA, met downloadlinks)

Wat De Croo I in petto heeft voor werkgevers

Tot de plannen van de nieuwe federale regering behoren: de corona-steunmaatregelen vervangen door een relanceplan, het invoeren van een individueel opleidingsrecht van de werknemer, belastingvoordelen voor werkgevers die meer opleidingsuren toekennen dan verplicht, de verdubbeling van het geboorteverlof tot 20 dagen, de vereenvoudiging van de re-integratietrajecten en van de verlofstelsels en nog een hele reeks andere initiatieven. Hoe strak De Croo I de hand zal houden aan de loonnormwet moet blijken, het VBO maakt zich daar grote zorgen over.

Federaal regeerakkoord voor werkgevers en werknemers (Ella / SD Worx)

Federaal regeerakkoord: wat moet je als werkgever weten? (Acerta)

Nieuwe federale regering: Relanceplan nu prioritair … maar enkel mogelijk als competitiviteit van de bedrijven gevrijwaard blijft (VBO)

Corona in de school? Ouder mag onmiddellijk thuisblijven

Indien een school of crèche (deels) sluit omdat corona-besmetting is vastgesteld, kunnen de werkende ouders vanaf 1 oktober 2020 onmiddellijk aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Dit is volledig nieuw. Al wat de werknemer moet doen is een attest voorleggen van de school of de crèche. De regeling vangt het wegvallen op van het corona-ouderschapsverlof. Ze is nog niet officieel, maar volgens de media zal een meerderheid van de Kamerleden ze retroactief goedkeuren.

Tijdelijke werkloosheid voor ouders wanneer school sluit (De Standaard)

Wat als school oranje kleurt of kind positief test?

Wanneer een school oranje kleurt, zit de niet-thuiswerkende werkende ouder met een probleem. De mogelijke oplossingen omvatten onder meer occasioneel telewerk en een overeenkomst om tijdelijk het uurrooster te verminderen. Als het eigen kind positief test op corona, en in quarantaine moet, hangt het er van af of de ouder ook zelf al dan niet in quarantaine moet gaan.

Scholen met code oranje, een klas in quarantaine of kind dat positief test op het coronavirus: welke oplossingen bestaan er voor je werknemers? (Acerta)

Mantelzorgverlof start volgende week

Op 1 september gaat het mantelzorgverlof van start. Op de hr-websites en bij de RVA, die voor de uitkering instaat, blijft het stil over dit nieuwe thematisch verlof voor werknemers. In totaal mag een loontrekkende 6 maanden van het werk wegblijven om een hulpbehoevende naaste bij te staan. Wil je de details inkijken, dan kan je terecht bij Woonzorgweb.

Mantelzorgverlof aanvragen mogelijk vanaf 1 september 2020 (Woonzorgweb, alle details)

Educatief verlof: nog 3 dagen om terugbetaling te vragen

Voor werkgevers in het Vlaamse Gewest dringt de tijd om de terugbetaling aan te vragen van lonen en sociale bijdragen in het kader van het betaald educatief verlof en het Vlaams Opleidingsverlof. Voor opleidingen met startdatum 1 juni 2020 of vroeger moeten de aanvragen ten laatste op 31 augustus 2020 ingediend zijn.

Educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof: indieningstermijn terugbetaling (Ella / SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.