Real Time News
for Human Resources Governance

Geen uitkering voor corona-werkloze die buiten België op vakantie gaat

Wie tijdelijk werkloos is wegens overmacht, verliest zijn uitkering als hij naar het buitenland reist. Dat meldt de RVA in de jongste update van zijn FAQ - Corona, een ware "bijbel" die intussen 63 bladzijden telt.

FAQ - Corona (RVA, pdf, 63 bladzijden, rechtstreekse download). De updates zijn geel gemarkeerd. Zie de vraag "Ik vertrek als volledig of tijdelijk werkloze naar het buitenland. Kan ik werkloosheidsuitkeringen krijgen?"

Vakantie in risicogebied kan loon kosten

Wie zijn vakantie doorbrengt in een risicogebied moet de gevolgen dragen. Als een werknemer door een corona-lockdown vastzit in zijn vakantiegebied, maar tijdig zijn werkgever heeft verwittigd, is er sprake van een gerechtvaardigde afwezigheid. De medewerker verliest dan wel het recht op zijn loon. Als hij na zijn thuiskomst in quarantaine moet en niet kan telewerken, dient de arbeidsovereenkomst verplicht opgeschort te worden. Meer uitleg bij Acerta.

Werkgevers: wat kan je doen wanneer je werknemer besluit om naar een risicogebied te reizen? (Acerta)

Opgelet: corona-werkloosheid is geen vakantie

Werkgevers die in de vakantiemaanden juli en augustus een beroep zullen doen op corona-werkloosheid staan voor een delicate oefening. Bij de toekenning van vakantie mogen zij niet het vermoeden wekken dat zij oneigenlijk gebruik maken van de corona-maatregel. De eerste tip luidt: vermijd dat een vakantieperiode onmiddellijk wordt voorafgegaan of gevolgd door een periode van corona-werkloosheid.

Corona-werkloosheid en vakantie: pas op voor verwarring (Partena Professional)

Nu ook corona-tijdskrediet en -landingsbaan

Bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering - en die zouden intussen talrijk kunnen zijn - mogen met ingang van 1 juli 2020 halftijds of 1/5 tijdskrediet voorstellen aan hun werknemers. Diezelfde werkgevers mogen ook een corona-landingsbaan voorstellen aan hun 55-plussers met 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende en een tijdelijke arbeidsduurvermindering invoeren zoals in de crisis van 2009-2011.

Nieuwe regels voor corona-tijdskrediet, corona landingsbanen, arbeidsduurvermindering en de economische werkloosheid (Securex)

18.800 werknemers méér in ouderverlof

Bijna 37.000 werknemers maakten in mei gebruik van het corona-ouderschapsverlof (meestal 1 dag per week). 18.800 waren voordien niet in ouderverlof. De andere helft was overgestapt uit het gewone stelsel van ouderschapsverlof, o.m. omdat aan de corona-variant een hogere uitkering verbonden is. Voor werkgevers is het van belang dat de tijd die men in corona-ouderschapsverlof doorbrengt, niet wordt afgetrokken van de tijd waarop men recht heeft in het klassieke ouderschapsverlof.

Cijfers Loopbaanonderbreking, Tijdskrediet en Thematische verloven van mei 2020 (RVA)

Lees ook: Coronavirus: verlenging van het Corona-ouderschapsverlof (Group S): de verlenging tot 30 september gaat gepaard met enkele aanpassingen van de maatregel. Group S geeft de details

Corona: ander nieuws van de dag

15% minder ontslagen in volle coronatijd / Verlenging tijdelijke werkloosheid geeft bedrijven extra ademruimte (Acerta): er is nog geen spoor van de verwachte golf van ontslagen als gevolg van de coronacrisis, integendeel

Corona-ouderschapsverlof verlengd en uitgebreid (Ella /SD Worx): dit bijzondere ouderschapsverlof loopt tot eind deze maand. De regering wil het verlengen tot eind september 2020 en de toepassing uitbreiden; officiële teksten zijn er nog niet

Vergoeding ter ondersteuning van de heropstart zelfstandigen (Partena Professional): er komt een tijdelijke steunmaatregel voor sommige zelfstandigen die hun activiteit moesten onderbreken of beperken omwille van de coronacrisis en die nu hun activiteit hervatten

Vrijstelling en betalingsuitstel sociale bijdragen: uitgebreid naar het derde en vierde kwartaal 2020 (Liantis): zelfstandigen krijgen extra respijt. Wie eerder al een uitstel van betalingen van sociale bijdragen vroeg, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen

In een notendop: de jongste maatregelen

De recentste - en voorlopig laatste - superkern heeft onder meer de volgende steunmaatregelen genomen.

  • Corona-werkloosheid "aangepast": tijdens dit nieuwe overgangsregime moet de corona-werkloze elke maand 2 dagen opleiding volgen; hij behoudt 70% van zijn loon
  • Meer mogelijkheden om ontslagen te vermijden door een vermindering van de arbeidsduur voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden
  • Terug naar tijdskrediet eindeloopbaan mét uitkering vanaf 55 jaar (i.p.v. 57), althans voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden
  • Uitbreiding van de toegang tot het corona-ouderschapsverlof
  • Door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed

Nieuwe coronamaatregelen: van investeringsaftrek tot landingsbaan op 55 (De Tijd)

Corona: ander nieuws van de dag

Zwangerschapsverlof: wat zijn de laatste wetswijzigingen? (Partena Professional): analyse van de nieuw wet

Tijdelijke werkloosheid corona tot 31 augustus 2020 (Ella) : alles wat je moet weten over de verlenging van de corona-werkloosheid

Verlenging looptijd hinderpremie en aanvullende compensatiepremie (Vlaio): Vlaanderen verlengt de premie van 160 euro per dag voor door de crisis getroffen wellnesscentra en sauna’s, speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers

Relance Belgische tewerkstelling gestart in mei: halvering tijdelijke werkloosheid (corona) (SD Worx) : de SD Worx Employment Tracker brengt sectoren met grootste stijging in kaart

Recordaantal studenten verdient bij (Randstad): 87% van de studenten in Vlaanderen heeft een bijverdienste en die brengt gemiddeld 2600 euro per jaar op

Wat gebeurt er met uw collectief bonusplan (CAO 90) tijdens Covid-19? (BECI): veel kans dat jouw eerder vastgelegde collectieve doelstelling niet is bereikt. Maar niets belet dat je een nieuw plan neerlegt met een nieuwe referentieperiode en nieuwe doelstellingen

Covid-19: vergoeding bij overlijden vrijwilligers en jobstudenten (Fedris, pdf) (oh my god, zou zoiets echt al gebeurd zijn?)

Het belang van opleidingen op de arbeidsmarkt na corona: “100% van de beroepen zal veranderen” (Cevora): blogpost van Cevora-topman Olivier Lambert

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.