Real Time News
for Human Resources Governance

Telewerkvergoeding voortaan belastingvrij

De forfaitaire bureauvergoeding van momenteel 129,48 euro per maand voor telethuiswerkers is voortaan automatisch vrij van belastingen, dus zonder dat je eerst een deal moet sluiten met de fiscus. Dat blijkt uit een zopas gepubliceerde circulaire. Er zijn wel voorwaarden. Eén ervan is dat de werknemer structureel minstens 5 werkdagen per maand thuis werkt. De onkostenvergoeding was al vrij van sociale bijdragen.

Forfaitaire vergoeding bij structureel thuiswerk: fiscus maakt spelregels bekend (Ella / SD Worx)

Mobiliteit: alles komt terug, behalve (misschien) de files

De doorbraak van het telewerken kan het aantal woon-werk verplaatsingen doen dalen met 8%. Dat zou een "niet te onderschatten impact" hebben op het spitsuurverkeer. Voor de rest zal in het post-coronatijdperk waarschijnlijk weinig veranderen aan de verplaatsingsgewoonten van de Belgen. Zelfs of men vaker naar het werk zal fietsen, lijkt nog verre van zeker. Tot die conclusies komt een onderzoek door de FOD Mobiliteit.

BeMob: Impact van Covid-19 op de mobiliteitsgewoontes van de Belgen (FOD Mobiliteit)

Lees ook: Belgen ontdekken telewerk: 75% wil ook na coronacrisis vaker van thuis uit blijven werken (Hays Belgium)

Vakantie in risicogebied kan loon kosten

Wie zijn vakantie doorbrengt in een risicogebied moet de gevolgen dragen. Als een werknemer door een corona-lockdown vastzit in zijn vakantiegebied, maar tijdig zijn werkgever heeft verwittigd, is er sprake van een gerechtvaardigde afwezigheid. De medewerker verliest dan wel het recht op zijn loon. Als hij na zijn thuiskomst in quarantaine moet en niet kan telewerken, dient de arbeidsovereenkomst verplicht opgeschort te worden. Meer uitleg bij Acerta.

Werkgevers: wat kan je doen wanneer je werknemer besluit om naar een risicogebied te reizen? (Acerta)

Tweede kans voor e-voting tijdens de sociale verkiezingen

Sinds de coronacrisis werken meer mensen van thuis uit dan voorheen. Dit heeft een gevolg voor de sociale verkiezingen. Werkgevers die nog niet hadden beslist een elektronische stemming te organiseren, krijgen van de wetgever een tweede kans. Er is wel een akkoord nodig van alle vakbonden die kandidaten hebben voorgedragen.

Sociale verkiezingen 2020 - Verruimde mogelijkheid elektronische stemming (Claeys & Engels)

Ook thuiswerkers hebben rust nodig

09/07/2020

32% van de telethuiswerkers aan wie hoge taakeisen worden gesteld, krijgt het moeilijk met hun work/life balance als zij daarnaast ook verondersteld worden buiten de normale werkuren bereikbaar te blijven. Dit onderzoeksresultaat dateert nog van voor het uitbreken van de corona-crisis. Het staat in een interessante analyse over het "nieuwe werken".

Werkbaar werk en het Nieuwe Werken (SERV, samenvatting analyse op basis van de jongste Vlaamse Werkbaarheidsmonitor, met grafieken)

Werkbaar werk en het Nieuwe Werken (Stichting Innovatie en Arbeid, in opdracht van de Vlaamse sociale partners, pdf, 86 blz., rechtstreekse download)

Distancing op kantoor? Prima!

Het verplichte thuiswerk deed 2 op de 3 werknemers beseffen hoe belangrijk het contact met de collega's is voor hun motivatie en werkplezier. Zij keren graag terug naar kantoor. Velen onder hen vinden de social distancing op de werkvloer zelfs eerder een zegen dan een vloek. Bijvoorbeeld omdat dat rust brengt. Slechts 1 op 3 blijft liever thuis werken. Dat blijkt allemaal uit een bevraging door Tempo-Team bij een representatief staal van werknemers in België. Over waar ze het productiefst zijn, thuis of op kantoor, zijn de meningen verdeeld.

Collega’s en sfeer op kantoor winnen pleit van thuiswerk (Tempo-Team)

Lees ook: 11 praktische tips voor physical distancing op de werkvloer (WoltersKluwer)

Corona: ander nieuws van de dag

13% meer vergoedingen voor thuiswerk sinds begin dit jaar (Acerta): maar thuiswerk zelf is nog sterker toegenomen. "Nu telewerk geëvolueerd is van occasioneel naar structureel, raden wij bedrijven aan om duidelijke, vaste afspraken te maken"

Thuiswerkers controleren? Ja, maar... (Partena Professional): managers moeten niet controleren of een thuiswerker te weinig uitricht, maar integendeel er op toezien dat hij niet toegeeft aan de drang om méér te presteren en zo zijn stress opdrijft

Coronacrisis slaat diepe krater in welvaart. Relanceplan nodig (VBO): de koepel van de werkgeversorganisaties verwacht een inkrimping van de werkgelegenheid tussen 5 en 8 % in de komende 6 maanden

Van corona-werkloosheid naar versoepelde economische werkloosheid (Ella / SD Worx): voor de werkgevers die na 31 augustus geen beroep meer kunnen doen op de corona-werkloosheid werkt de regering aan een versoepelde vorm van de economische werkloosheid. De eerste details zijn gekend

Corona: ander nieuws van de dag

Corona: meer en goedkope vrijwillige overuren in kritieke sectoren: RSZ-vrijstelling gepubliceerd (Ella / SD Worx) : de tijdelijke vrijstelling geldt zowel voor de RSZ als de bedrijfsvoorheffing, deze uren kunnen dus volledig netto worden uitbetaald

Loonverlagingen blijven tijdens corona marginaal fenomeen (Acerta): slechts 5 op 1000 bedienden zag zijn normale maandloon dit jaar dalen

45% van de werknemers zegt thuis productiever te zijn dan op kantoor (Robert Walters): de moraal van het verhaal is dat je best jouw thuiswerkers aanspoort een échte werkplek, met bureau, te gebruiken

Kwart van kaderleden is thuiswerker geworden

23/06/2020

Na de piek van april is het aantal loontrekkenden in tijdelijke werkloosheid in mei sterk teruggevallen. Arbeiders zijn, omwille van de aard van hun werk, massaal teruggekeerd naar de werkvloer. Maar 10% van de bedienden en 27% (!) van de directie- en kaderleden blijven gewoon telewerken. Voor beide categorieën gaat het om een vertienvoudiging vergeleken met mei vorig jaar.

Bedienden blijven thuiswerken, arbeiders keren massaal terug uit technische werkloosheid (Attentia)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.