Real Time News
for Human Resources Governance

Tweede kans voor e-voting tijdens de sociale verkiezingen

Sinds de coronacrisis werken meer mensen van thuis uit dan voorheen. Dit heeft een gevolg voor de sociale verkiezingen. Werkgevers die nog niet hadden beslist een elektronische stemming te organiseren, krijgen van de wetgever een tweede kans. Er is wel een akkoord nodig van alle vakbonden die kandidaten hebben voorgedragen.

Sociale verkiezingen 2020 - Verruimde mogelijkheid elektronische stemming (Claeys & Engels)

Sociale verkiezingen: datums bevestigd

De sociale verkiezingen, die waren uitgesteld vanwege de corona-crisis, zullen wel degelijk plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020. De onderbroken procedure kan op bedrijfsniveau op zijn vroegst hervat worden op 23 september. De NAR roept de werkgevers op de stemming volstrekt corona-veilig te doen verlopen.

Perscommuniqué van de Nationale Arbeidsraad dd. 30 juni 2020 (pdf, 4 blz., rechtstreekse download)

Lees ook: Sociale verkiezingen 2020 gaan door van 16 tot 29 november 2020 (Group S)

Corona: ander nieuws van de dag

Coronavirus: werklozen, bevriezing en vitale sectoren (Partena Professional)

Bevriezing en hervatting van de sociale verkiezingsprocedure: de nieuwe maatregelen goedgekeurd (Securex): met uitleg over wie je nu mag ontslaan en wie niet

Covid-19 erkend als beroepsziekte (Fedris, FAQ Covid-19)

Un travailleur peut-il refuser de suivre les mesures de prévention, tel le port du masque, décidées dans l’entreprise ? (uit de al eerder gesignaleerde interessante FAQ van de UCM): het antwoord is neen, maar enkel op voorwaarde dat de beschermingsregels binnen de onderneming op de voorgeschreven manier zijn vastgelegd

Aantal tijdelijk werklozen met 50 procent toegenomen in april (Bruzz)

Sociale verkiezingen in november

"Als de omstandigheden het toelaten" zullen de sociale verkiezingen plaatsvinden in de periode van 16 tot 29 november 2020. Zo luidt het advies van de Nationale Arbeidsraad. Wat dit uitstel van de sociale stembusslag allemaal meebrengt, wordt in detail toegelicht door advocatenkantoor Claeys & Engels.
 
NAR, perscommuniqué over de sociale verkiezingen (pdf, 2 blz., rechtstreekse download)

Impact Coronacrisis op uw sociale verkiezingsprocedure: Advies van de Nationale Arbeidsraad (Claeys & Engels)

Sociale verkiezingen afhandelen tot dag X+35

Over het uitstel van de sociale verkiezingen geeft de FOD Werk de eerste inlichtingen. De procedure wordt "bevroren", maar slechts vanaf dag X+36. De eerste indiening van kandidaturen moet dus verder worden afgehandeld. De aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X+40 wordt uitgesteld.

Update: Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen (FOD Werk)

Sociale verkiezingen uitgesteld

hln.be, de mobiele app van dagblad Het Laatste Nieuws, meldde dinsdag dat de sociale verkiezingen niet zullen plaatsvinden in mei. De krant voegde er aan toe dat de informatie bevestigd was door de werkgeversoranisatie VBO.

Wat later verdween het artikel van de mobiele app. Wij informeerden bij het VBO en daar wist men te melden dat de G10 (de top van de sociale partners) vandaag, dinsdagnamiddag, zou bijeenkomen om de praktische en juridische modaliteiten vast te leggen. De communicatie zou daarna van start gaan.

De Tijd meldt dat men eraan denkt de sociale verkiezingen pas na de zomervakantie te laten doorgaan.

Tijd om kiescolleges te bepalen en stembureaus samen te stellen

Terwijl het coronavirus de actualiteit overheerst, loopt de procedure voor de sociale verkiezingen gewoon verder. Ergens tussen 22 maart en 18 april moet het aantal kiescolleges worden bepaald in functie van het aantal werknemers (uitzendkrachten met stemrecht inbegrepen) dat voor elke categorie is ingeschreven op de kiezerslijsten. In dezelfde periode moeten ook de stembureaus worden samengesteld. Uitleg bij Partena Professional.

Sociale verkiezingen 2020: kiescolleges en stembureaus (Partena Professional)

Vergoeding tijdens schorsing: werkgever moet BV inhouden

De sociale verkiezingen komen dichterbij. Wanneer de overeenkomst van een personeelsafgevaardigde of een kandidaat wordt geschorst, dan ontvangt de betrokkene een werkloosheidsuitkering. Als werkgever ben je verplicht hem of haar een vergoeding te betalen gelijk aan het verchil tussen die uitkering en het vroegere nettoloon. In die materie heeft de Arbeidshof van Brussel een paar knopen doorgehakt in het voordeel van de werkgever.

Ontslag van een personeelsafgevaardigde: hoe berekent u de vergoeding tijdens de schorsing? (Securex)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.