Real Time News
for Human Resources Governance

Foute kandidaat weer je best niet via rechtbank

Wil je een kandidaat voor de sociale verkiezingen laten schrappen van de lijst, omdat je vermoedt dat het hem of haar alleen te doen is om de ontslagbescherming, dan moet je naar de rechtbank. Maar slechts één keer op 5 haalt de werkgever daar zijn gelijk. Bovendien kan die démarche 5 keren op 5 foute effecten hebben binnen de organisatie. Je pakt het beter anders aan, betoogt Jan Vanthournout van SD Worx.

Misbruik kandidatuurstelling bij sociale verkiezingen: vernietiging in slechts in 1 op 5 dossiers (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Verliezen tijdelijk werklozen in oktober aanvullende voordelen? (De Tijd / Netto): werkgevers die na 1 oktober nog aanvullende voordelen willen geven bij tijdelijke werkloosheid, zullen wellicht hun reglementen moeten aanpassen

Corona zorgt voor opmerkelijke stilstand op arbeidsmarkt (Acerta)

‘Payroll’ topprioriteit van HR in Covid-19 crisis (SD Worx)

Jaarlijks actieplan welzijn (Salar): uiterlijk eind oktober moet het actieplan worden voorgelegd aan het preventiecomité

Sociale verkiezingen 2020: akkoord over de stemming per brief (Partena Professional)

Sociale verkiezingen: bedrijven hebben nog een maand om te kiezen voor elektronisch stemmen (Acerta)

Deloitte België groeit 7,4 procent in boekjaar 2020 (persbericht Deloiite, pdf, 4 blz., rechtstreekse download): straf genoeg om het hier te signaleren: in zijn afgesloten boekjaar heeft bedrijfsadviseur Deloitte België 1131 aanwervingen gedaan, onder meer om in te spelen op de versnelde digitalisering

Nieuwe uitkering: de beschermingsuitkering vanaf 1 oktober 2020 (RVA): voor werklozen die niet in staat zijn mee te draaien in het normale economisch circuit

Thuiswerk forceert elektronisch stemmen

De uitgestelde sociale verkiezingen komen nu snel dichterbij. Volgens een recent onderzoek heeft 15% van de betrokken ondernemingen al besloten dat de stemming elektronisch zal verlopen, en de verwachting is dat het uiteindelijke percentage nog een stuk hoger zal liggen. Thuiswerkers zouden weinig zin hebben om zich voor de stembusgang te verplaatsen. Als dit bevestigd wordt, heeft de corona-crisis gezorgd voor de echte doorbraak van elektronisch stemmen. De vakbonden zijn vragende partij.

Thuiswerkers stuwen sociale verkiezingen naar digitaal tijdperk (De Standaard)

Lees ook:

Hoe organiseert u straks veilige sociale verkiezingen? (WoltersKluwer)

Sociale verkiezingen: kandidatenlijsten (Partena Professional)

Sociale verkiezingen: kiescolleges en stembureaus (Partena Professional)

Opgelet: occulte periode voor vervangers

Vandaag start een nieuwe kalender van occulte periodes in de aanloop naar de sociale verkiezingen. In enkele duidelijk omschreven omstandigheden kunnen de vakbonden in extremis nog veranderingen aanbrengen aan hun al gekende kandidatenlijst. Pas op de nieuwe dag X+77 weet je dus zeker welke werknemers van ontslagbescherming genieten, wat van belang is indien je afdankingsplannen hebt.

Sociale verkiezingen 2020: herneming van de occulte periode (Acerta)

Lees ook:

Sociale verkiezingen: herneming van de procedure (Partena Professional)

Sociale verkiezingen coronaproof organiseren: 3 pistes (SD Worx)

Tweede kans voor e-voting tijdens de sociale verkiezingen

Sinds de coronacrisis werken meer mensen van thuis uit dan voorheen. Dit heeft een gevolg voor de sociale verkiezingen. Werkgevers die nog niet hadden beslist een elektronische stemming te organiseren, krijgen van de wetgever een tweede kans. Er is wel een akkoord nodig van alle vakbonden die kandidaten hebben voorgedragen.

Sociale verkiezingen 2020 - Verruimde mogelijkheid elektronische stemming (Claeys & Engels)

Sociale verkiezingen: datums bevestigd

De sociale verkiezingen, die waren uitgesteld vanwege de corona-crisis, zullen wel degelijk plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020. De onderbroken procedure kan op bedrijfsniveau op zijn vroegst hervat worden op 23 september. De NAR roept de werkgevers op de stemming volstrekt corona-veilig te doen verlopen.

Perscommuniqué van de Nationale Arbeidsraad dd. 30 juni 2020 (pdf, 4 blz., rechtstreekse download)

Lees ook: Sociale verkiezingen 2020 gaan door van 16 tot 29 november 2020 (Group S)

Corona: ander nieuws van de dag

Coronavirus: werklozen, bevriezing en vitale sectoren (Partena Professional)

Bevriezing en hervatting van de sociale verkiezingsprocedure: de nieuwe maatregelen goedgekeurd (Securex): met uitleg over wie je nu mag ontslaan en wie niet

Covid-19 erkend als beroepsziekte (Fedris, FAQ Covid-19)

Un travailleur peut-il refuser de suivre les mesures de prévention, tel le port du masque, décidées dans l’entreprise ? (uit de al eerder gesignaleerde interessante FAQ van de UCM): het antwoord is neen, maar enkel op voorwaarde dat de beschermingsregels binnen de onderneming op de voorgeschreven manier zijn vastgelegd

Aantal tijdelijk werklozen met 50 procent toegenomen in april (Bruzz)

Sociale verkiezingen in november

"Als de omstandigheden het toelaten" zullen de sociale verkiezingen plaatsvinden in de periode van 16 tot 29 november 2020. Zo luidt het advies van de Nationale Arbeidsraad. Wat dit uitstel van de sociale stembusslag allemaal meebrengt, wordt in detail toegelicht door advocatenkantoor Claeys & Engels.
 
NAR, perscommuniqué over de sociale verkiezingen (pdf, 2 blz., rechtstreekse download)

Impact Coronacrisis op uw sociale verkiezingsprocedure: Advies van de Nationale Arbeidsraad (Claeys & Engels)

Sociale verkiezingen afhandelen tot dag X+35

Over het uitstel van de sociale verkiezingen geeft de FOD Werk de eerste inlichtingen. De procedure wordt "bevroren", maar slechts vanaf dag X+36. De eerste indiening van kandidaturen moet dus verder worden afgehandeld. De aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X+40 wordt uitgesteld.

Update: Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen (FOD Werk)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.