Real Time News
for Human Resources Governance

Hoogspanning rond loonmarge van 0,4%

De maximale loonmarge in de hele periode 2021-2022 bedraagt volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 0,4% bovenop de verwachte inflatie van 2,8%. De werkgevers zijn niet blij. Volgens hen is er gewoonweg geen ruimte voor salarisverhogingen, zeker niet in sectoren die getroffen zijn door de corona-crisis. De vakbonden, van hun kant, zijn misnoegd over deze "aalmoes". Volgens hen bestaat er juist méér marge, met name in de sectoren die geen last hebben van de crisis of er zelfs door floreren.

Maximale loonmarge voor komende twee jaar is 0,4 procent (De Standaard)

Beperkte loonmarge dreigt De Croo kopbrekens te bezorgen (De Tijd)

Technisch verslag 2020 over de maximaal beschikbare marge (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, tweetalige pdf, 68 blz., rechtstreekse download - opgelet, dit verslag is wel zéér technisch...)

Landingsbanen plots zonder uitkering of pensioenopbouw

Werknemers van 55 tot 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 in een landingsbaan stappen, ontvangen geen uitkering en bouwen geen pensioenrechten op. Je brengt de werknemers hiervan best op de hoogte. Of deze onverwachte situatie toch nog wordt rechtgezet, zal afhangen van de sociale partners.

Geen uitkeringen bij aanvang landingsbaan in 2021 voor werknemers van 55 tot en met 59 jaar (Ella / SD Worx)

Opleiden staat voorop in Vlaams relanceplan

De Vlaamse regering, vakbonden en werkgevers hebben een ambitieus sociaal akkoord gesloten om de corona-crisis te overwinnen. Centraal staan levenslang leren en het aanmoedigen van opleidingen, de digitalisering van de Vlaamse economie en het aanpakken van de digitale ongeletterdheid, en het duurzamer maken van werk. "Alle hens aan dek", zo heet het akkoord, mag de Vlaamse overheid 190 miljoen euro kosten.

VESOC Akkoord 14 december 2020 (Partena Professional)

ACLVB boekt overal winst, ABVV verliest terrein in Brussel

Van de uitgestelde sociale verkiezingen 2020 zijn de resultaten bekend voor 95% van de betrokken ondernemingen. Het kleine ACLVB wint overal terrein. In Vlaanderen gaat dat in hoofdzaak ten koste van het ACV, in Brussel ten koste van het ABVV (dat hier een duidelijke terugval kent) en in Wallonië ten koste van zowel het ACV als het ABVV. Behalve in Brussel blijven de onderlinge machtsverhoudingen zo goed als gelijk.

Gedetailleerde presentatie van de voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2020 (FOD Werk, pdf, 32 dia's, rechtstreekse download)

Lees ook: Sociale verkiezingen 2020: beroep en eerste vergadering van de O.R./het C.P.B.W. (Partena Professional): er komen snel enkele deadlines op jou af

Vrees voor nog meer langdurig zieken

Meer dan een half miljoen werknemers en zelfstandigen in Vlaanderen is (langdurig) ziek. De Vlaamse sociale partners en de organisaties van kansengroepen verwachten een verdere stijging van dit cijfer door de coronacrisis. Bovendien staat de werkbaarheid van jobs onder druk. "Er is dringend nood aan een beleid dat de uitval wegens ziekte voorkomt."

Groeiende groep langdurig zieken onderstreept nood aan actie (SERV, Commissie Diversiteit)

Ander nieuws van de dag

'Breek desnoods de vensters uit, maar ventileer' (Knack):  "Elk bedrijf, openbaar gebouw of elke school zou CO2-meters moeten aankopen. Die toestelletjes van zo'n 150 euro kunnen mensenlevens redden." Dat zegt prof. Jimenez, wereldspecialist inzake aerosolen

Arbeidsartsen mogen COVID-19-test en quarantaineattest voorschrijven (Acerta)

Sectorakkoord over strengere veiligheidsmaatregelen in voedingswinkels (De Morgen):  het personeel krijgt ook een premie van 500 euro als erkenning van de geleverde inspanningen sinds het begin van de pandemie

Lees ook: Association between SARS-CoV-2 infection, exposure risk and mental health among a cohort of essential retail workers in the USA (BMJ, studie ook gratis te downloaden): winkelpersoneel dat rechtstreekse contacten heeft met de klanten, loopt een 5 keer hoger risico op corona-besmetting dan collega's die geen rechtstreeks contact hebben met de klanten

OAO en tijdelijke werkloosheid (Partena Professional): mits voorwaarden zijn vervuld, mogen alternerende opleidingen en stages in de horeca opnieuw opgestart worden

Driekwart meer progressieve werkhervattingen in vijf jaar tijd (Acerta): en ook in 2020 zijn, verrassend, ongeveer evenveel re-integratiedossiers opgestart als in voorgaande jaren

Regering wil vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen optrekken (De Standaard): het ontwerp van programmawet 2021 bevat een regeringsvoorstel om het geboorte- en vaderschapsverlof voor zelfstandigen, helpers en meewerkend echtgenoten per 1 januari 2021 op te trekken van 10 naar 15 dagen (of 30 halve dagen)

"Generieke gids" opnieuw bijgewerkt

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming hebben opnieuw een aangepaste versie klaargestoomd van de "generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan". Die bevat de maatregelen op de werkvloer. De aanpassingn staan onder meer in verband met social distancing, telewerk, het dragen van maskers, het collectief vervoer, en de ventilatie en verluchting.

Generieke Gids (versie 3, 30 oktober 2020, te downloaden bij de FOD Werk, pdf, 60 blz., rechtstreekse download)

Sectorgidsen (lijst en downloadlinks bij de FOD Werk)

Werkgevers: méér thuiswerk, nu onmiddellijk

"Maximaal inzetten op telewerken. Niet vanaf morgen of volgende week maar nu onmiddellijk." Volgens de Vlaamse werkgevers en vakbonden is dat absoluut nodig om een totale lockdown te helpen voorkomen. Hun oproep is gericht naar de bedrijven die nog niet iedereen laten thuis werken die dat zou kunnen. De regering-De Croo heeft daar geen verplichting van gemaakt. Zij wordt dus aangemaand vanuit de economie zelf.

Vlaamse sociale partners roepen op maximaal voor telewerken te gaan (SERV)

Lees ook :  Van Ranst wijst werkgevers terecht: ‘Telewerk is meer dan toelaten om 1 of 2 dagen per week van thuis te werken’ (De Morgen)

Foute kandidaat weer je best niet via rechtbank

Wil je een kandidaat voor de sociale verkiezingen laten schrappen van de lijst, omdat je vermoedt dat het hem of haar alleen te doen is om de ontslagbescherming, dan moet je naar de rechtbank. Maar slechts één keer op 5 haalt de werkgever daar zijn gelijk. Bovendien kan die démarche 5 keren op 5 foute effecten hebben binnen de organisatie. Je pakt het beter anders aan, betoogt Jan Vanthournout van SD Worx.

Misbruik kandidatuurstelling bij sociale verkiezingen: vernietiging in slechts in 1 op 5 dossiers (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.