Real Time News
for Human Resources Governance

Verlengde schoolvakantie: ouders mogen thuisblijven

De herfstvakantie in het onderwijs wordt verlengd met 9 en 10 november. Ouders die geen andere oplossing hebben, zullen voor die dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogen inroepen en dan recht hebben op een uitkering. De RVA zal laten weten welke de procedure zal zijn.

Herfstvakantie verlengd: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? (Partena Professional)

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan langere herfstvakantie opvangen (Liantis)

"Breng voor iedereen vereenvoudigde procedure terug"

23/10/2020

Sommige horeca-toeleveranciers die geen werk hebben voor (een deel van) hun bedienden, maar die hen niet willen afdanken, kunnen nog enkel een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Maar dan moeten zij eerst zelf erkend worden als onderneming in moeilijkheden. En er is ook een wachttijd. "Laat ons terugkeren naar de veralgemeende toepassing van de vereenvoudigde procedure."

Sluiting horeca versterkt roep om algemene vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid (Liantis)

Spoed-werkloosheid voor ouders: wet en attest klaar

Corona explodeert. Bijkomende sluitingen van scholen, kinderdagverblijven en opvangcentra voor gehandicapten vallen te vrezen. Net op tijd is de wet goedgekeurd die ouders in deze gevallen onmiddellijk recht geeft op tijdelijke werkloosheid corona. Sommige werkgevers kunnen een vereenvoudigde aanvraagprocedure volgen. Het model van het vereiste attest staat online.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij sluiting van klassen/scholen: wet goedgekeurd en attest beschikbaar (Partena Professional)

Lees ook: Attest sluiting corona (RVA, met downloadlinks)

Corona-schorsing bedienden nu voor alle werkgevers

09/10/2020

Sinds de stopzetting van corona-werkloosheid, behalve voor de "hard getroffen"  werkgevers, kan tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis een uitweg zijn. Niet in alle sectoren bestond de juridische basis. Cao nr. 148 van de Nationale Arbeidsraad heeft daar een mouw aan gepast. Bovenop de RVA-uitkering moet de werkgever nu wel een dagsupplement betalen. De cao bevat regelt ook het deeltijdwerk.

CAO nr. 148 van 7 oktober 2020 (NAR, pdf, 12 blz., rechtstreekse download)

Ander nieuws van de dag

Verliezen tijdelijk werklozen in oktober aanvullende voordelen? (De Tijd / Netto): werkgevers die na 1 oktober nog aanvullende voordelen willen geven bij tijdelijke werkloosheid, zullen wellicht hun reglementen moeten aanpassen

Corona zorgt voor opmerkelijke stilstand op arbeidsmarkt (Acerta)

‘Payroll’ topprioriteit van HR in Covid-19 crisis (SD Worx)

Jaarlijks actieplan welzijn (Salar): uiterlijk eind oktober moet het actieplan worden voorgelegd aan het preventiecomité

Sociale verkiezingen 2020: akkoord over de stemming per brief (Partena Professional)

Sociale verkiezingen: bedrijven hebben nog een maand om te kiezen voor elektronisch stemmen (Acerta)

Deloitte België groeit 7,4 procent in boekjaar 2020 (persbericht Deloiite, pdf, 4 blz., rechtstreekse download): straf genoeg om het hier te signaleren: in zijn afgesloten boekjaar heeft bedrijfsadviseur Deloitte België 1131 aanwervingen gedaan, onder meer om in te spelen op de versnelde digitalisering

Nieuwe uitkering: de beschermingsuitkering vanaf 1 oktober 2020 (RVA): voor werklozen die niet in staat zijn mee te draaien in het normale economisch circuit

Corona-werkloosheid: nieuwe instructie RVA

10/09/2020

De RVA heeft de aanvraagprocedure aangepast voor de werkgevers uit de zwaar getroffen sectoren die een beroep willen doen op de verlengde soepele regeling inzake tijdelijke werkloosheid vanwege corona. Wanneer de onderneming behoort tot een sector die in zijn geheel "zwaar getroffen" is, is geen aanvraag meer nodig. In de andere gevallen is een aanvraag vereist met informatie op werknemersniveau.

Verlenging soepele corona-werkloosheid tot 31 december: nieuwe instructie RVA (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.