Real Time News
for Human Resources Governance

Pick-uptrucks: Vlaanderen sluit fiscaal achterpoortje

Zie je op de supermarktparking die pick-uptruck staan? 1 kans op 2 dat het luxemonster voor privégebruik is gekocht, ook al is het op papier een lichte vracht, en dat de eigenaar geen inschrijvingstaks noch belasting op de inverkeerstelling betaalde. Op de koop toe kost die slurper, ondanks de idioot hoge uitstoot, per jaar minder verkeerstaks dan wat de bezitter van een stadsautootje moet neertellen. Te gek voor woorden, zo vindt de Vlaamse minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Hij wil ingrijpen. Maar wie al in zonde leeft, zal niet worden aangepakt. Tja...

Pick-uptrucks voor privégebruik zijn binnenkort fiscaal voordeel kwijt (vrtnws)

Vermindering eerste werknemer wordt zo goed als zeker verlengd

De doelgroepvermindering eerste werknemer loopt af op 31 december van dit jaar. Uit de formateursnota blijkt evenwel dat de nieuwe regering van plan is deze regeling te verlengen. Het gaat om een volledige en in de tijd onbeperkte vrijstelling van sociale basisbijdragen.

Uit het regeerakkoord: de vermindering van werkgeversbijdragen voor de eerste werknemer wordt verlengd na 2020 (Partena Professional)

Aan kinderbijslag buiten cafetariaplan verandert niets

Met ingang van 1 oktober 2020 aanvaardt de RSZ niet meer dat een werkgever aanvullende kinderbijslag toekent in het kader van een cafetariaplan, ook niet als de werknemer deze optie had gekozen voor 1 maart 2020. Dit is een verstrenging van een recent standpunt. Opgelet: er verandert niets als de werkgever aanvullende kinderbijslag toekent los van een cafetariaplan, zonder dat de werknemer in ruil een deel van zijn loon moet afstaan (salary sacrifice).

Buitenwettelijke kinderbijslag buiten het cafetariaplan om: er verandert niets! (Partena Professional)

Geen contract en toch recht op dop

Corona blijft grenzen verleggen in de sociale zekerheid. Werkloosheidsuitkeringen zijn nu soms mogelijk voor wie werkt op basis van mondelinge dagcontracten, voor "de dagen waarop hij/zij zou gewerkt hebben". De maatregel is van toepassing op quarantaineplichtige gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw. Voor die inactiviteitsdagen wegens quarantaine heeft de RSZ een nieuw type dimona ontwikkeld.

Extra’s in land- en tuinbouw: uitkeringen bij quarantaine (Partena Professional)

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine - gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw - coronamaatregel (socialsecurity.be, tussentijdse instructies)

Kinderbijslag in cafetariaplan: RSZ-deadline nadert

Werkgevers met een cafetariaplan dat ook een aanvullende kinderbijslag bevat, moeten rekening houden met een deadline van de RSZ. Tot eind deze maand kunnen zij aan werknemers die uiterlijk eind februari 2020 voor dit extralegale voordeel hadden geopteerd, een andere keuze laten maken. Gebeurt dit niet, dan zullen die werknemers nog steeds de aanvullende kinderbijslag krijgen, maar zullen ze daar dan wel sociale bijdragen op verschuldigd zijn.

Aanvullende kinderbijslag en cafetariaplannen: einde van de overgangsperiode (UPDATE) (Group S)

Europees Hof haalt postbusfirma's onderuit

Werkgevers die hun internationaal werkend personeel via een buitenlandse onderneming laten presteren met als enige doel minder socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen, lopen voortaan het risico als de echte werkgever van die werknemers te worden beschouwd. Zij zullen die sociale bijdragen dan in het land waar hun zetel of domicilie is gevestigd, moeten betalen. Dat volgt uit een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.

Sociale zekerheid bij tewerkstelling in verschillende landen van de EU: wil de echte werkgever nu opstaan? (Securex)

Corona: ander nieuws van de dag

Mag u deze zomer jobstudenten aannemen? - update (Wolters Kluwer): het korte antwoord is ja. Je moet wel de principes van de Generieke Gids en eventueel die van de sectorspecifeke gidsen toepassen

Coronavirus: maatregelen voor de zelfstandigen (Group S): een gedetailleerd overzicht van de brede waaier aan maatregelen

Coronavirus: wat is de impact op de toegelaten arbeid van gepensioneerden? (UPDATE) (Group S)

Pourquoi les « entreprises où il fait bon travailler » surperforment en temps de crise (The Conversation) : wanneer de werknemers veel vertrouwen hebben in hun managers, weerstaat een bedrijf beter aan crisissen

Corona: ander nieuws van de dag

Opzegtermijn op dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona vanaf vandaag 22 juni geschorst (Securex): het is zover, de wet is gepubliceerd

Coronavirus en studentenarbeid: beperkte impact (Ella / SD Worx):  de nieuwe coronarichtlijn van de EU zal enkel de studentenjobs in gevaar brengen die gepaard gaan met een "verhoogd risico op blootstelling", vergeleken bij een "normaal" risico in de publieke ruimte. In een kantooromgeving, maar ook in retail of horeca zou er weinig of geen impact zijn. Dat vernam SD Worx. De FOD Werk zal binnenkort communiceren. Lees ook: Europa verbiedt massa studentenjobs (HR Alert, 16 juni 2020)

Kamer keurt reeks coronamaatregelen goed (Het Belang van Limburg): wie tijdens deze crisis arbeidsongeschikt wordt, gaat er op vooruit want hij ontvangt een uitkering die gelijkgeschakeld wordt met die voor tijdelijk werklozen, d.w.z. 70% van het begrensde loon. Zelfstandigen en bedrijven kunnen hun verliezen van 2020 in mindering brengen in hun aangifte over de inkomsten van 2019, wat een aanzienlijk voordeel kan betekenen

1 op 3 bedienden kreeg in mei al dubbel vakantiegeld (Acerta): de uitbetaling van vakantiegeld  verloopt nog steeds vlot, ondanks corona

Een derde van de vooraf gezonde Brusselse kmo’s zit nu in de ernstige gevarenzone (1819.brussels): 20.000 Brusselse kmo’s die voor corona nog in goede gezondheid verkeerden, kunnen de crisis niet op eigen kracht overleven. Nog eens ruim 10.000 andere zullen het erg moeilijk krijgen

Uitstel betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor het jaar 2020 (Group S): omwille van de coronacrisis moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage pas eind oktober 2020 worden betaald

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.