Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe grensbedragen beslag en overdracht

De gedeelten van het nettoloon die vanaf 1 januari 2020 vatbaar zijn voor beslag of overdracht zijn vastgelegd. Onder 1138 euro mag niets worden ingehouden ten voordele van de schuldeiser, vanaf 1475 euro is alles vatbaar. Tussenin zijn er drie schijven. Wanneer het gaat om achterstallig onderhoudsgeld is het totale loon vatbaar. Volledige tabel en toelichting bij Partena Professional.

Begrenzingen beslagen en overdrachten in 2020 (Partena Professional)

Bereken bliksemsnel een loonkostbedrag

HR-dienstenverlener Besox publiceert een loonkostberekenaar die snel toont wat de totale werkgeverskost zal zijn, zowel per maand als op jaarbasis, van een bruto maandloon (bediende) of bruto uurloon (arbeider). Ook voor zelfstandige medewerkers kan je kosten simuleren. Parameters eigen aan specifieke paritaire comités worden niet meegenomen, zodat het resultaat soms beneden de werkelijkheid zal liggen. Niettemin gaat de tool behoorlijk diep in detail.

Besox

Niet vergeten: Dimona vernieuwen voor jouw "kleine statuten"

In deze drukke eindejaarsperiode mag je niet uit het oog verliezen dat uiterlijk op 31 december 2019 actie moet ondernomen worden voor alle "kleine statuten". Die worden, zoals bekend, sterker geïntegreerd in de wet op de arbeidsongevallen. Alle stagiairs, leerlingen enzovoort met een lopende Dimona moeten verwijderd worden en dan opnieuw ingebracht met alle (bijkomende) verplichte gegevens. Uitleg bij Partena Professional.

“Kleine statuten” vanaf 2020: nieuwe dimonaplicht! (Partena Professional)

Vanaf nu ook "secundaire mandataris" in Mahis

Als je Dimona-aangiften laat versturen door iemand anders dan de eigenlijke mandataris, een sociaal secretariaat bijvoorbeeld, kan deze "secundaire Dimonamandataris" vanaf vandaag 10 december 2019 daarvoor ook kanalen gebruiken waarop mandaatcontrole wordt toegepast. Het gaat om een belangrijke aanpassing binnen Mahis, de online dienst waarmee je Dimona-mandaten beheert.

Stel in Mahis een tweede mandataris aan voor Dimona (socialsecurity.be)

Zo bouw je een waterdicht systeem van forfaitaire kostenvergoedingen

Kostenforfaits voor jouw werknemers bepalen, die de fiscale en sociale inspecties doorstaan: hoe pak je dat aan? Waarom is een bedrijfspolicy een must? Vraag je best aan de belastingdiensten een voorafgaandelijk akkoord (ruling)? Moet je de vergoedingen opnemen in de loonadministratie? Is (vertrek-)vakantiegeld verschuldigd? En wat bij de beëindiging van de arbeidsrelatie? Antwoord op al deze vragen in een grondig, helder gestructureerd dossier dat je gratis kan downloaden.

Memento van de Werkgever, oktober 2019, blz. 3 tot 17 (Partena Professional, pdf, rechtstreekse download)

Onverschuldigd loon: werknemer moet ook bedrijfsvoorheffing terugbetalen

Als een werknemer niet-verschuldigd loon heeft ontvangen, hoeveel precies moet hij dan terugbetalen aan de werkgever? De vraag werd voorgelegd aan het Hof van Cassatie. Antwoord: zowel het te veel betaalde nettoloon als de daarmee verbonden bedrijfsvoorheffing. Het recupereren van de te veel betaalde sociale bijdragen bij de RSZ, evenwel, is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Bespreking van het arrest (KU Leuven)

Volledige tekst van het arrest (pdf, 9 blz., rechtstreekse download, in het Frans)

Nieuwe internationale afspraken kunnen impact hebben op BV

Wordt jouw onderneming in het buitenland niet belast maar heeft zij er een vaste inrichting waar ook personen werken die in België gedomicilieerd zijn? Afhankelijk van het land, kan het zijn dat je uiterlijk in januari 2020 bepaalde gegevens moet communiceren naar je sociaal secretariaat. Het sociaal secretariaat heeft deze gegevens nodig om de bedrijfsvoorheffing correct te berekenen.

Belgische belastingovereenkomsten: invloed van het multilateraal instrument op de loonberekening (Securex)

Proximus: de vervroegde uittreding die niet "brugpensioen" mag heten

Proximus communiceerde gisteren over zijn sociaal plan. Daaruit blijkt dat de telecomoperator net op tijd van de vakbonden groen licht had gekregen om 552 medewerkers van 58 jaar of ouder met "verlof voorafgaand aan pensioen" te sturen met behoud van ongeveer drie kwart van hun loon. Door die gelukkige timing zou het semi-staatsbedrijf ontsnappen aan de boete ("activeringsbijdrage") die herstructurerende werkgevers moeten betalen wanneer zij personeel met behoud van loon vrijstellen van prestaties.

Proximus laat 552 werknemers betaald thuisblijven (De Tijd)

Gedwongen ontslagen bij Proximus ondanks 'brugpensioen' vanaf 58 jaar (De Standaard)

Lees ook: De activeringsbijdrage: het Grondwettelijk Hof vernietigt de overgangsbepalingen (SoConsult)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.