Real Time News
for Human Resources Governance

Wanneer precies mag werknemer reizen?

Tot 1 maart is een reisverbod van kracht. Professionele verplaatsingen kunnen wel nog onder bepaalde voorwaarden. Afhankelijk van de reisomstandigheden en de verblijfsduur zijn er verschillende scenario's, waarop soms ook nog uitzonderingen gelden. WoltersKluwer biedt uitleg, een infografiek en nuttige hyperlinks.

Het corona-reisverbod: de professionele uitzonderingen (WoltersKluwer)

Lees ook: Corona: opnieuw strengere reisbeperkingen voor buitenlandse verplaatsingen (Ella / SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Europa geeft België munitie voor tijdelijk verbod op reisplezier (De Tijd): veel kans dat de Belgische overheden vandaag drastische reisbeperkingen afkondigen, grenscontroles inbegrepen

Vrijwilligerswerk: loonplafonds 2021 (Securex): de bedragen van de fiscaal en sociaal vrijgestelde onkostenvergoedingen voor vrijwilligers voor 2021 zijn bekend

Grensarbeiders - Vergeet de formaliteiten niet aan het begin van het jaar (Securex)

Thuiswerkdagen bij internationale tewerkstelling geneutraliseerd tot 30 juni 2021 (EasyPay Group)

Provisie vakantiegeld 2021 (Group S)

Virtueel vergaderen? 8 tips voor een efficiënte online meeting (Bright Plus)

Hoe organiseert u EHBO in uw bedrijf? (Mensura): gedetailleerd roadbook voor wie er nog geen werk van maakte

Tips om digitale oogvermoeidheid te vermijden (Idewe)

Nieuw: overzicht bedragen sociale uitkeringen (ACV)

Ander nieuws van de dag

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: Wat in 2021? (Partena Professional) : een gedetailleerde stand van zaken, met inbegrip van de bedragen

Sneltesten moeten essentiële bedrijven draaiende houden (De Tijd): om cruciale werknemers aan de slag te houden tijdens een corona-uitbraak, liggen voor bedrijven uit essentiële sectoren sneltesten klaar die aangekocht zijn door het Vlaams gewest

Verlenging van de vermindering eerste aanwervingen: het is officieel (Group S): een KB van 5 januari verlengt voor onbeaalde duur de volledige vrijstelling van patronale basisbijdragen voor de eerste werknemer

Hoeveel fiscaalvriendelijke overuren zijn er in 2021? (EasyPay Group)

Vervoerskosten: werkgeverstussenkomst vanaf 1 februari 2021 (Ella / SD Worx): op 1 februari passen de NMBS, De Lijn en de TEC hun tarieven aan. Dat heeft uiteenlopende gevolgen in veel sectoren

Single permit: bedragen voor 2021 (Group S): de gewestelijke loongrenzen zijn geïndexeerd

Snelheidsboete terugvorderen, of RSZ en fiscus eisen hun deel

In Brussel gaat het snelheidsboetes regenen. Sinds enkele dagen is vrijwel de hele stad een Zone 30. Voor een overtreding begaan tijdens de werkuren is de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boete. Als je de boete betaalt en daarna niet doorrekent aan de haastige medewerker, kloppen de RSZ en de fiscus aan de deur. Een interessante toelichting bij Securex.

Brussel ‘Stad 30’: uw werknemer wordt geflitst, wie betaalt de boete? (Securex)

Beslag en overdracht in 2021 wanneer werknemer kind(eren) ten laste heeft

Wanneer een werknemer met loonbeslag of loonoverdracht kinderen ten laste heeft, houdt hij netto méér over. Maar die kinderen mogen dan geen eigen netto-bestaansmiddelen hebben die hoger zijn dan een bepaald bedrag. De bedragen die gelden in 2021 zijn gepubliceerd.

Loonbeslag of –overdracht: Toegelaten inkomsten van kinderen – 2021 (Partena Professional)

Arbeidsongeval tijdens telewerk: hoe je een dossier opstart

Een thuiswerkende medewerker die tijdens het telefoneren met een klant over het tapijt struikelt en lelijk ten val komt, dat is duidelijk een arbeidsongeval. Maar als die medewerker een blessure oploopt terwijl hij even buiten met de zonen voetbalt: gebeurde dat tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst? Wat precies moet die medewerker doen om een dossier op te starten? Uitleg en praktische tips bij Idewe.

Wat als u als telewerker het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval? (Idewe)

Nieuw: verplicht attest voor niet-telewerker

Tenzij dit onmogelijk is, wordt telewerken van thuis uit niet langer "sterk aanbevolen" maar verplicht. Nieuw is dat de werkgever een attest of "elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van zijn aanwezigheid op de werkplaats bevestigt" ter beschikking moet stellen van de werknemer die niet kan telewerken (artikel 2, 1ste paragraaf van het MB). Te noteren is dat nu ook alle teambuilding evenementen met fysieke aanwezigheid zijn verboden.

1 NOVEMBER 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (pdf, 24 blz., rechtstreekse download)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.