Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe maatregelen in het Staatsblad

De officiële tekst van de beslissingen van vorige vrijdag staan in een ministerieel besluit dat zondag door het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. De link vind je hierna. Dit zijn enkele kernpunten:

  • Thuiswerken opnieuw verplicht, terugkeermomenten toegelaten

Vanaf vandaag is telethuiswerk opnieuw verplicht voor alle functies waar dit mogelijk is, "in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat." Werkgevers mogen wel terugkeermomenten organiseren, op voorwaarde dat de sanitaire voorschriften worden gerespecteerd.

  • Wat als thuiswerken niet mogelijk is?

In de situaties waarin thuiswerk niet mogelijk is, neemt de werkgever "passende preventiemaatregelen" om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het regeringsbesluit verwijst naar de voorschriften in de Generieke Gids van de FOD Werk, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben voorrang op individuele maatregelen. De regels van het sociaal overleg blijven gelden.

  • Sectoren met een aparte regeling

Het regeringsbesluit geeft in een bijlage de lange lijst van "bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking", en waar afwijkingen van de algemene regels gelden. Wat dit betekent voor de werkgevers, wordt samengevat in een tabel per paritair comité.

  • Horeca 4 weken potdicht, afhaal mag

Cafés en restaurants gaan op slot. Wat wel nog mag: afhaalmaaltijden bereiden en leveren tot 22u. Grootkeukens voor scholen en leefgemeenschappen mogen verderwerken. Alle logiesvormen mogen blijven eten geven aan hun gasten, maar enkel voor de gasten die er verblijven en met inachtneming van de sanitaire voorschriften.

18 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (Belgisch Staatsblad)

Generieke Gids (FOD Werk, pdf, rechtstreekse download)

Sectorgidsen per paritair comité

Steunmaatregelen in de pijplijn

De federale regering en de deelstaten werken aan diverse steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de nieuwe coronamaatregelen. Het overbruggingskrediet wordt verdubbeld van 1291,69 euro naar 2538,38 euro per maand voor een alleenstaande zelfstandige en van 1614,10 euro naar 3228,20 euro voor een zelfstandige met personen ten laste.

Overheid zwaait met forse steunpakketten voor horeca (De Tijd)

Uitgebreide overbruggingskredieten en volwaardige eindejaarspremie voor alle horecawerknemers (De Standaard)

Vlaanderen belooft steun aan getroffen ondernemers (De Tijd)

Bruxelles: une aide supplémentaire de 3.000 euros pour les restaurants (Le Soir)

Hybride werkmodel is de toekomst

Wellicht maakt de regering morgen thuiswerken opnieuw zo goed als verplicht in alle situaties waarin dat mogelijk is. Hoe dan ook zal de nieuwe mix tussen afstandswerken en fysieke aanwezigheid op kantoor de toekomst bepalen, zo blijkt nog maar eens uit onderzoek. HR-professionals zullen experts in hybride werkmodellen moeten worden.

Telewerk meer dan de helft populairder dan vóór corona (Acerta)
 

Wat De Croo I in petto heeft voor werkgevers

Tot de plannen van de nieuwe federale regering behoren: de corona-steunmaatregelen vervangen door een relanceplan, het invoeren van een individueel opleidingsrecht van de werknemer, belastingvoordelen voor werkgevers die meer opleidingsuren toekennen dan verplicht, de verdubbeling van het geboorteverlof tot 20 dagen, de vereenvoudiging van de re-integratietrajecten en van de verlofstelsels en nog een hele reeks andere initiatieven. Hoe strak De Croo I de hand zal houden aan de loonnormwet moet blijken, het VBO maakt zich daar grote zorgen over.

Federaal regeerakkoord voor werkgevers en werknemers (Ella / SD Worx)

Federaal regeerakkoord: wat moet je als werkgever weten? (Acerta)

Nieuwe federale regering: Relanceplan nu prioritair … maar enkel mogelijk als competitiviteit van de bedrijven gevrijwaard blijft (VBO)

Arbeiders: verdubbeling van toegestane economische werkloosheid

Vanaf vandaag en tot eind december geldt voor arbeiders de versoepelde regeling inzake tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk. Bij volledige stopzetting van de arbeidsprestaties bedraagt de maximale duur nu 8 weken in plaats van 4. Als het om een "grote schorsing" gaat, is de toegestane duur verhoogd van 3 maanden tot 18 weken. Er bestaan sectorale afwijkingen.

Economische werkloosheid ‘arbeiders’ versoepeld: duur? (Partena Professional)

Economie keldert, jobverlies blijft beperkt

In het tweede kwartaal nam de economie een ongeziene duik van 14,4% op jaarbasis. Dankzij de steunmaatregelen gingen slechts 39.000 broodwinningen verloren. De vraag is of de overheden die steun kunnen aanhouden tot de economie zich herpakt. Het geld is op. Vanmorgen schrijft La Libre over een EU-studie over belastingparadijzen, waarin staat dat Belgische particulieren daar 63 miljard euro bezitten die zij aan het oog van de fiscus hebben onttrokken.

De economische bedrijvigheid kromp in het tweede kwartaal van 2020 met 12,1 % (INR-Nationale Bank, persbericht, pdf, 3 blz., rechtstreekse download)

Belgische arbeidsmarkt trekt weer aan met het einde van de lockdown (Securex)

Quels sont les pays champions de l'évasion fiscale ? (La Libre)

Corona-werkloosheid verlengd voor 20 sectoren

Werkgevers die ressorteren onder 20 paritaire (sub-)comités zullen tot het einde van het jaar een beroep kunnen doen op corona-werkloosheid. De pc's 100 (arbeiders) en 200 (bedienden) zijn erbij. Dit zijn de "zwaar getroffen sectoren". Daarnaast staat de verlengde overmacht-werkloosheid vanwege corona ook open voor werkgevers die in het tweede kwartaal voor minstens 20% van de arbeidstijd een beroep deden op tijdelijke werkloosheid. De overige werkgevers kunnen aanspraak maken op de "normale" tijdelijke werkloosheid, die versoepeld werd.

Tijdelijke werkloosheid tot einde van jaar voor zwaarst getroffen sectoren en bedrijven (website van minister van Werk en Economie, met details en tabel van de sectoren)

Deadline voor crisis-overbruggingsrecht

Er zijn steunmaatregelen voor zelfstandigen die omwille van de coronacrisis hetzij verplicht werden hun activiteiten stop te zetten, hetzij dit uit eigen beweging deden. Voor deze laatste categorie nadert een deadline: de vrijwillige onderbreking moet uiterlijk op 31 augustus een aanvang nemen.

Crisis-overbruggingsrecht bij vrijwillige sluiting (Liantis)

Relance-uitkering (of relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen (Liantis)

Vlaams Beschermingsmechanisme: tot 15.000 euro subsidie

Ondernemingen in het Vlaamse gewest die door de coronacrisis een omzetdaling van 60% of meer beleefden vanaf 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020, vergeleken bij vorig jaar, kunnen aanspraak maken op het Vlaams Beschermingsmechanisme. Aan deze nieuwe steunmaatregel is een premie verbonden van maximaal 15.000 euro. Voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep wordt dit teruggebracht tot maximaal 7500 euro.

Coronavirus: Vlaams Beschermingsmechanisme (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.