Real Time News
for Human Resources Governance

HR-manager verklapte loon van grote baas

01/09/2020

Een HR-manager is door de RTBF ambtshalve ontslagen nadat zij het loon van de topman aan de grote klok had gehangen. Dat was kennelijk niet de enige reden. Luidens mediaberichten telt het verslag van de disciplinaire commissie 1000 bladzijden. Over de verloning van topman Philippot van de publieke omroeporganisatie woedt overigens al enige tijd een controverse. De weggestuurde HR-manager had 27 jaar loopbaan in het huis. Ambtshalve ontslag betekent job- en loonverlies met onmiddellijke ingang, maar met behoud van opgebouwde pensioenrechten.

RTBF: La responsable des services de paie virée pour faute grave (Le Vif)

Medische overmacht verkeerd toepassen komt werkgever duur te staan

Een beëindiging omwille van medische overmacht is enkel mogelijk na een re-integratietraject dat strikt volgens de wet verliep. Een werkgever die dat uit het oog verloor, werd door het Arbeidshof veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding én een half jaar brutoloon wegens discriminatie. Het arrest geeft ook de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer een veeg uit de pan.

Pas het re-integratietraject voor uw zieke werknemers correct toe (Securex)

Tijdskrediet: geen lagere ontslagkost als mannen daar aan ontsnappen

Een werknemer in tijdskrediet met motief "zorg voor een kind jonger dan 8 jaar" heeft recht op een ontslag- en beschermingsvergoeding op basis van het voltijds loon. Zo besliste het Hof van Cassatie. Eerder had het Grondwettelijk Hof het omgekeerde geoordeeld. Cassatie stelt vast dat de betrokken werknemers bijna altijd vrouwen zijn. Dan komt een lagere opzegvergoeding neer op een indirecte discriminatie, aldus het arrest. De sociale secretariaten wachten af of de lagere rechtbanken zullen volgen.

Cassatie oordeelt: ontslagvergoeding bij tijdskrediet omwille van zorg kind op basis van voltijds loon (Ella / SD Worx, met tabellen)

Tekst van het arrest van 22 juni 2020, rolnummer S.19.0031.F (pdf, 24 bladzijden, in het Frans, rechtstreekse download)

Opgelet: occulte periode voor vervangers

Vandaag start een nieuwe kalender van occulte periodes in de aanloop naar de sociale verkiezingen. In enkele duidelijk omschreven omstandigheden kunnen de vakbonden in extremis nog veranderingen aanbrengen aan hun al gekende kandidatenlijst. Pas op de nieuwe dag X+77 weet je dus zeker welke werknemers van ontslagbescherming genieten, wat van belang is indien je afdankingsplannen hebt.

Sociale verkiezingen 2020: herneming van de occulte periode (Acerta)

Lees ook:

Sociale verkiezingen: herneming van de procedure (Partena Professional)

Sociale verkiezingen coronaproof organiseren: 3 pistes (SD Worx)

Corona: ander nieuws van de dag

Opzegtermijn op dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona vanaf vandaag 22 juni geschorst (Securex): het is zover, de wet is gepubliceerd

Coronavirus en studentenarbeid: beperkte impact (Ella / SD Worx):  de nieuwe coronarichtlijn van de EU zal enkel de studentenjobs in gevaar brengen die gepaard gaan met een "verhoogd risico op blootstelling", vergeleken bij een "normaal" risico in de publieke ruimte. In een kantooromgeving, maar ook in retail of horeca zou er weinig of geen impact zijn. Dat vernam SD Worx. De FOD Werk zal binnenkort communiceren. Lees ook: Europa verbiedt massa studentenjobs (HR Alert, 16 juni 2020)

Kamer keurt reeks coronamaatregelen goed (Het Belang van Limburg): wie tijdens deze crisis arbeidsongeschikt wordt, gaat er op vooruit want hij ontvangt een uitkering die gelijkgeschakeld wordt met die voor tijdelijk werklozen, d.w.z. 70% van het begrensde loon. Zelfstandigen en bedrijven kunnen hun verliezen van 2020 in mindering brengen in hun aangifte over de inkomsten van 2019, wat een aanzienlijk voordeel kan betekenen

1 op 3 bedienden kreeg in mei al dubbel vakantiegeld (Acerta): de uitbetaling van vakantiegeld  verloopt nog steeds vlot, ondanks corona

Een derde van de vooraf gezonde Brusselse kmo’s zit nu in de ernstige gevarenzone (1819.brussels): 20.000 Brusselse kmo’s die voor corona nog in goede gezondheid verkeerden, kunnen de crisis niet op eigen kracht overleven. Nog eens ruim 10.000 andere zullen het erg moeilijk krijgen

Uitstel betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor het jaar 2020 (Group S): omwille van de coronacrisis moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage pas eind oktober 2020 worden betaald

Corona: ander nieuws van de dag

15% minder ontslagen in volle coronatijd / Verlenging tijdelijke werkloosheid geeft bedrijven extra ademruimte (Acerta): er is nog geen spoor van de verwachte golf van ontslagen als gevolg van de coronacrisis, integendeel

Corona-ouderschapsverlof verlengd en uitgebreid (Ella /SD Worx): dit bijzondere ouderschapsverlof loopt tot eind deze maand. De regering wil het verlengen tot eind september 2020 en de toepassing uitbreiden; officiële teksten zijn er nog niet

Vergoeding ter ondersteuning van de heropstart zelfstandigen (Partena Professional): er komt een tijdelijke steunmaatregel voor sommige zelfstandigen die hun activiteit moesten onderbreken of beperken omwille van de coronacrisis en die nu hun activiteit hervatten

Vrijstelling en betalingsuitstel sociale bijdragen: uitgebreid naar het derde en vierde kwartaal 2020 (Liantis): zelfstandigen krijgen extra respijt. Wie eerder al een uitstel van betalingen van sociale bijdragen vroeg, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen

Ontslagen wegens kinderwens: werkgever veroordeeld

Het Arbeidshof van Luik bevestigde een vonnis in eerste aanleg waarbij een schadevergoeding van 6 maanden brutoloon was toegewezen aan een werkneemster die de laan was uitgestuurd omdat zij na een miskraam twee weken afwezig was wegens ziekteverlof. Het Hof herinnert eraan dat het hier ging om een directe discriminatie op grond van geslacht. De werkgever had al lang van tevoren geprobeerd de vrouw van haar kinderwens te doen afzien.

Tekst van het arrest (pdf, 22 blz., in het Frans, rechtstreekse download)

Corona schorst opzeg, maar niet retroactief

16/06/2020

De Kamer heeft gestemd. Corona-werkloosheid, voorlopig tot 31 augustus 2020 mogelijk, schorst de opzeggingstermijnen die beginnen te lopen vanaf de datum van de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Reeds lopende termijnen die een aanvang namen op of na 1 maart 2020 worden geschorst, maar slechts te rekenen vanaf de datum van publicatie van de wet. Er is dus geen sprake van terugwerkende kracht. Er verandert niets ingeval de termijn al was beginnen lopen in februari of vroeger.

Opschorting opzeggingstermijn tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid (Lydian)

Gepubliceerd?

Met deze link kan je nagaan of de wet gepubliceerd is: Belgisch Staatsblad - Moniteur belge.

Gebruik zoektermen die voorkomen in "opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis".

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.