Real Time News
for Human Resources Governance

Werknemers blijven snakken naar vakantie

Enkele bijkomende vrije dagen, dat is wat werknemers het meest van al verlangen, afgaande op een onderzoek van SD Worx over flexibele verloning. Daarna volgen individueel pensioensparen en een auto (maar de fiets rukt op). Het aantal werknemers dat zelf zijn extralegale voordelen mag kiezen blijft beperkt, maar in twee jaar tijd is het wel verdubbeld.

Flexibele verloning meer dan verdubbeld in twee jaar tijd (SD Worx)

"Massale innovatie nodig op de werkvloer"

Stop met het verspillen van overheidsgeld aan bedrijven die zichzelf niet veranderen. Als het geld op is, zullen we geen stap verder staan. Wat we nodig hebben is de onmiddellijke, massale invoering van innovatieve arbeidsorganisaties die gedreven worden van op de werkvloer. Zo betoogt het gezaghebbende Hiva-instituut van de KULeuven in een striemende analyse van de manier waarop zowel de werkgevers als de overheden de Covid-19 crisis aanpakken.

Innovatieve arbeidsorganisatie past goed in de 1,5-meter economie (Steven Dhondt & Geert Van Hootegem, Hiva, KULeuven)

Arbeidswetten versoepeld voor duizenden werkgevers

De "kritieke" sectoren mogen het aantal vrijwillige bruto/netto overuren verhogen tot 220. Zij mogen ook opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd afsluiten zonder dat ze hierdoor verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben afgesloten. De modaliteiten zijn gepubliceerd. De term kritieke sectoren omvat de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals die waren opgelijst in het ministerieel besluit van 23 maart over de strijd tegen het coronavirus.

Coronavirus: vrijwillige overuren (Partena Professional)

Coronavirus: opeenvolgende OBT in de kritieke sectoren (Partena Professional)

Lees ook: Lijst van de kritieke sectoren en essentiële diensten. Situatie op 23 april 2020 (Securex, MS Word, 8 blz.)

"Ga voluit voor nieuw loonbeleid"

Deze crisis is dieper dan die van 2008. Looninleveringen zullen in veel gevallen niet volstaan om een onderneming voor de ondergang te behoeden. Daarom, zo betoogt Yves Stox van Partena Professional, is het moment aangebroken om het verloningsbeleid op een nieuwe leest te schoeien. Hij legt uit hoe dat kan en welke instrumenten nu al voorhanden zijn.

COVID-19 dringt nieuwe beloningsstrategie op aan bedrijven (Partena Professional)

Verloning in crisistijd: download de checklist

Vlerick, Hudson en Claeys & Engels hebben samen een checklist opgesteld. In 35 vragen helpt hij hr-afdelingen de impact van de coronacrisis op de lonen, bonussen, onkostenvergoedingen en allerlei voordelen in de juiste banen te leiden. Je kan de lijst downloaden in Excelformaat en hem gebruiken jouw werk te organiseren.

Corona Total Rewards Checklist (Vlerick, Hudson en Claeys & Engels, Excel, rechtstreekse download)

Vlerick-hoogleraar Xavier Baeten geeft in 3 korte Youtube-filmpjes toelichting: Pay, Benefits en Non-financial Rewards (alle drie in het Engels)

"Torenhoge" loonpakketten in de bouw

Als de bouw navolging krijgt, bereid je dan voor op nog duurdere lonen en voordelen. Rekruteringsbedrijf Hays signaleert dat de talentenoorlog in deze sector leidt tot bijzonder hoge lonen ("soms bepaald per opbod") en tot het doorbreken van het traditionele bouwverlof en van het vroege startuur. De werkgevers investeren ook in mooie werkomgevingen, compleet met een fitness, bar, ontspanningsruimte of groene lunchplek.

Bouwsector bestrijdt war for talent met torenhoge voorwaarden (Hays Belgium)

Lees ook: Competitief verlonen in de industrie : top vijf van extra verloningsinstrumenten (SD Worx)

Beslag wegens alimentatieschuld: nieuwe aanpassing aan minimex

De basisbedragen van het leefloon zijn per 1 maart 2020 verhoogd. Dat heeft gevolgen voor werknemers met achterstallig onderhoudsgeld. Als de Dienst voor Alimentatievorderingen (Davo) in hun geval beslag legt op het deel van het nettoloon boven het leefloon, dan houden zij vanaf nu een iets hoger nettoloon over. Group S geeft de bedragen. Het is de tweede verhoging in 2 maanden tijd.  

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 maart 2020 (Group S)

UPDATE Grensbedragen voor loonbonus omhoog

UPDATE  De overschrijding van de spilindex brengt verhogingen teweeg van allerlei bedragen in collectieve arbeidsovereenkomsten. [Volgende zin is fout, de verhoging in kwestie dateert al van 1 januari 2020 - excuses, de redactie. Eén daarvan is cao nr. 90 over de loonbonus. Het fiscale plafond is sinds 1 maart 2020 opgetrokken tot 3413 euro en het sociale naar 2968 euro. (einde)] Andere aanpassingen betreffen onder meer de vergoedingen voor nachtprestaties en de loongrenzen voor het brugpensioen. De NAR heeft alles opgelijst.

Bedragen collectieve arbeidsovereenkomsten (NAR, pdf, 8 blz., rechtstreekse download)

Lees ook: Spilindex eerder dan verwacht overschreden (HR Alert, 28 februari 2020)

Werknemer neemt 34 dagen verlof

Volgens een analyse bij 250.000 werknemers door sociaal secretariaat Partena Professional neemt de Belg gemiddeld 34 dagen vrij per jaar. Bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen komen gemiddeld 6 dagen extralegaal verlof en 8 inhaalrustdagen. Velen blijven dus 40 uren per week werken en zetten de verlaging van de wekelijkse arbeidsduur tot 38 uren om in vrije dagen.

Belg neemt gemiddeld 34 dagen per jaar vrij (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.