Real Time News
for Human Resources Governance

Naar vaccinatiecentrum tijdens werkuren?

Een werknemer mag naar een extern vaccinatiecentrum tijdens de werkuren, mits hij/zij een doktersattest heeft waarin staat dat de inenting niet mogelijk was buiten de werkuren. Het gaat dan om een gewettigde maar onbezoldigde afwezigheid. Er is een wet op komst die de zaken verandert. De werkgever zal loon verschuldigd zijn tijdens de afwezigheid.

Mag een werknemer zich laten vaccineren tijdens de werkuren? (Acerta)

Hoogspanning rond loonmarge van 0,4%

De maximale loonmarge in de hele periode 2021-2022 bedraagt volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 0,4% bovenop de verwachte inflatie van 2,8%. De werkgevers zijn niet blij. Volgens hen is er gewoonweg geen ruimte voor salarisverhogingen, zeker niet in sectoren die getroffen zijn door de corona-crisis. De vakbonden, van hun kant, zijn misnoegd over deze "aalmoes". Volgens hen bestaat er juist méér marge, met name in de sectoren die geen last hebben van de crisis of er zelfs door floreren.

Maximale loonmarge voor komende twee jaar is 0,4 procent (De Standaard)

Beperkte loonmarge dreigt De Croo kopbrekens te bezorgen (De Tijd)

Technisch verslag 2020 over de maximaal beschikbare marge (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, tweetalige pdf, 68 blz., rechtstreekse download - opgelet, dit verslag is wel zéér technisch...)

Ander nieuws van de dag

Salarisgids 2021 van Robert Half (downloadlink naar pdf, 35 blz.): met de voornaamste trends in retentie en verloning, de voornaamste nieuwe voordelen als gevolg van de pandemie en de top-3 van nieuwe voordelen in 2021

Drie op de tien Belgen willen fiets leasen via werkgever (Acerta)

Nieuwe wet moederschapsverlof kan postnataal verlof verlengen (Mensura): in bepaalde situaties kan een vrouw na de bevalling 14 weken verlof opnemen

2 op 3 Belgen zeggen dat hun werkgever het goed doet op vlak van diversiteit – 7 op 10 onderging al discriminatie op het werk (StepStone)

Dit betekent de Brexit-deal voor de HR-wereld (Ella / SD Worx)

Lees ook: Brexit en transport: impact voor arbeidsduur en rij- en rusttijden (Ella / SD Worx)

Beslag en overdracht in 2021 wanneer werknemer kind(eren) ten laste heeft

Wanneer een werknemer met loonbeslag of loonoverdracht kinderen ten laste heeft, houdt hij netto méér over. Maar die kinderen mogen dan geen eigen netto-bestaansmiddelen hebben die hoger zijn dan een bepaald bedrag. De bedragen die gelden in 2021 zijn gepubliceerd.

Loonbeslag of –overdracht: Toegelaten inkomsten van kinderen – 2021 (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

Corona: verhoging plafond vrijwilligersvergoeding (Ella / SD Worx): vrijwilligers in de strijd tegen Covid-19 mogen in 2021 een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen van 2600,90 euro

Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2021 (Partena Professional)

Herwaardering stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag en nachtarbeid (Attentia)

Zelfstandigen die getroffen zijn door de crisis zullen recht hebben op 8 gratis sessies met een psycholoog (persbericht van minister David Clarinval)

Het verenigingswerk heeft een tweede kans gekregen (update) (Group S): gedetailleerde analyse van de nieuwe wet, die op 1 januari 2020 in werking is getreden

Volledig inkomensverlies mogelijk na vakantie in rode zone

Een werknemer die na een verblijf van meer dan 48 uren terugkeert uit een rode zone kan geen aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA. Wat als hij tijdens zijn verplichte quarantaine niet kan telewerken, en evenmin vakantie of inhaalrust kan opnemen? Dan wordt de uitvoering van zijn overeenkomst geschorst in de vorm van een toegestane afwezigheid zonder loon.

Geen tijdelijke werkloosheid corona voor werknemers in quarantaine die terugkeerden uit een rode zone (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

'Reken niet op Pasen maar op Kerstmis voor normaal leven' (De Tijd): Bruno Holthof, de grote baas van de Oxford University Hospitals, zet ons met de voeten op de grond - ja, hij heeft het over kerstmis 2021

1 op 20 voltijdse werknemers moet in december nog 15 dagen wettelijk verlof opnemen (Securex)

55% van de werkgevers met tijdelijke werkloosheid hebben werknemers die nog dit jaar wettelijke vakantie moeten opnemen (Acerta)

Kan een werkgever u ontslaan wegens een lockdownfeestje? (De Tijd / Netto)

Loon wordt belangrijkste drijfveer voor geluk op het werk (Acerta): de coronacrisis doet de Belg nog meer dan anders beseffen hoe belangrijk het loon is dat elke maand op zijn of haar rekening wordt gestort

Ander nieuws van de dag

Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 (FOD Werk)

3 uitzonderlijke maatregelen cumul pensioen en Covid-19 verlengd (Securex)

Meer tijd om cheques uit te geven (De Standaard): de consumptiecheques geldig blijven tot 31 december 2021, ruim zes maanden langer dan eerst voorzien

Maatregelen gericht op soepelere arbeidsorganisatie in bepaalde sectoren in COVID-tijden worden concreter (EasyPay Group)

Corona : België verlengt fiscale akkoorden met Nederland en Frankrijk (Ella / SD Worx)

Vrijstelling startbaanverplichting voor enkele sectoren (Ella / SD Worx)

Problemen met thuiswerken blokkeren de weg naar succes voor middelgrote bedrijven (Ricoh): de productiviteit, het moreel en het vermogen om de klanten van dienst te zijn hebben te lijden onder technologische problemen bij Europese middelgrote bedrijven

Terbeschikkingstelling (Hof van Justitie, arrest in zaak C-815/18): een trucker die op 4 of meer plaatsen levert in een andere lidstaat dan die waar zijn werkgever is gevestigd (cabotage), wordt daardoor een ter beschikking gestelde werknemer die dus onder het arbeidsrecht valt van de lidstaat waar die leveringen plaatsvinden

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.