Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Salarisgids 2021 van Robert Half (downloadlink naar pdf, 35 blz.): met de voornaamste trends in retentie en verloning, de voornaamste nieuwe voordelen als gevolg van de pandemie en de top-3 van nieuwe voordelen in 2021

Drie op de tien Belgen willen fiets leasen via werkgever (Acerta)

Nieuwe wet moederschapsverlof kan postnataal verlof verlengen (Mensura): in bepaalde situaties kan een vrouw na de bevalling 14 weken verlof opnemen

2 op 3 Belgen zeggen dat hun werkgever het goed doet op vlak van diversiteit – 7 op 10 onderging al discriminatie op het werk (StepStone)

Dit betekent de Brexit-deal voor de HR-wereld (Ella / SD Worx)

Lees ook: Brexit en transport: impact voor arbeidsduur en rij- en rusttijden (Ella / SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: Wat in 2021? (Partena Professional) : een gedetailleerde stand van zaken, met inbegrip van de bedragen

Sneltesten moeten essentiële bedrijven draaiende houden (De Tijd): om cruciale werknemers aan de slag te houden tijdens een corona-uitbraak, liggen voor bedrijven uit essentiële sectoren sneltesten klaar die aangekocht zijn door het Vlaams gewest

Verlenging van de vermindering eerste aanwervingen: het is officieel (Group S): een KB van 5 januari verlengt voor onbeaalde duur de volledige vrijstelling van patronale basisbijdragen voor de eerste werknemer

Hoeveel fiscaalvriendelijke overuren zijn er in 2021? (EasyPay Group)

Vervoerskosten: werkgeverstussenkomst vanaf 1 februari 2021 (Ella / SD Worx): op 1 februari passen de NMBS, De Lijn en de TEC hun tarieven aan. Dat heeft uiteenlopende gevolgen in veel sectoren

Single permit: bedragen voor 2021 (Group S): de gewestelijke loongrenzen zijn geïndexeerd

Ingrepen in arbeidsrecht verlengd tot 31 maart

Een wet verlengt tijdelijk een aantal arbeidsrechtelijke corona-maatregelen uit de eerste golf. Het gaat over opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, terbeschikkingstelling, tijdelijke tewerkstelling, vrijwillige overuren, buitenlandse onderdanen, studenten, quarantaineverlof en bijzondere preventiemaatregelen.

Nieuwe coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht (FOD Werk)

Lees ook: Corona - publicatie steunmaatregelen (Ella / SD Worx):  een KB bevestigt aangekondigde maatregelen i.v.m. land- en tuinbouw, vrijwillige overuren en consumptiecheques

Slechts 2 uitzonderingen op quarantaineplicht voor werknemers

  • Wie een "kritieke functie" vervult in een "essentiële sector" moet na een verblijf in een rode zone niet in quarantaine. Met een schema maakt de FOD Werk duidelijk om wie het hier gaat.
  • Een werknemer die met een "business travel abroad" attest kan aantonen dat hij op dienstreis was, moet bij zijn terugkeer uit een rode zone niet in quarantaine. Het door de werkgever in te vullen formulier staat online.

Uitzondering op de verplichte quarantaineregels: definitie van een kritische functie in essentiële sectoren (FOD Werk)

Business Travel Abroad - Formulier (belgium.be)

Corona: ander nieuws van de dag

Positieve coronatest bij uw werknemer? Verwittig meteen de arbeidsarts (Mensura)

Verhoogd tijdelijk jaarlijks kostenplafond voor bepaalde vrijwilligers (EasyPay Group): voor bepaalde vrijwilligers die actief waren in het kader van de covid-19-epidemie is het kostenplafond opgetrokken tot ruim 2500 euro op jaarbasis

Wat met de grensarbeiders als Frankrijk rood kleurt? (Securex)

Coronavirus: grensarbeiders en rode, oranje of groene zones (Group S)

Back to Work Guide' for International Employers, covering 49 countries  (Ius Laboris, pdf, 160 blz., rechtstreekse download, aanmelden of registreren vereist): overzicht van de post-lockdown regelgeving in bijna 50 landen, handig als je werknemers hebt in het buitenland

Corona: ander nieuws van de dag

Coronavirus: verlenging akkoorden grensarbeid (Partena Professional)

Lees ook: Buitenlandse tewerkstelling: is Nederland eenvoudiger dan België en Frankrijk? (Acerta)

Corona: publicatie verhoogd plafond vrijwilligersvergoeding (Ella / SD Worx)

Corona: geen verlenging tijdelijke verhoging drempels voor loonbeslag en -overdracht (Ella / SD Worx)

Aantal bedrijven in financiële moeilijkheden gehalveerd dankzij de regeringsmaatregelen (VBO)

Belgische lonen met focus op essentiële beroepen tijdens Covid-19 (Statbel): wie tijdens de lockdown een "essentieel beroep" uitoefende, verdient vaak een laag loon. Dikwijls gaat het om werkers die veel in contact kwamen met corona-patiënten

Voor wie snel is: coronaverliezen 2020 verrekenen met winst 2019! (dvp-law.be via Lexalert): vennootschappen en zelfstandigen zonder vennootschap die zich haasten, kunnen verliezen opgelopen in 2020 verrekenen met hun winst in 2019, dus minder (of geen) belastingen betalen over 2019

Europees Hof haalt postbusfirma's onderuit

Werkgevers die hun internationaal werkend personeel via een buitenlandse onderneming laten presteren met als enige doel minder socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen, lopen voortaan het risico als de echte werkgever van die werknemers te worden beschouwd. Zij zullen die sociale bijdragen dan in het land waar hun zetel of domicilie is gevestigd, moeten betalen. Dat volgt uit een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.

Sociale zekerheid bij tewerkstelling in verschillende landen van de EU: wil de echte werkgever nu opstaan? (Securex)

Plots kleurt Spanje rood: quarantaine verplicht

Wie had dat zien aankomen? Plots kleurt heel Spanje, behalve het eiland Tenerife, rood op de covid-19-kaart van Buitenlandse Zaken. Als je medewerkers hebt die later dan morgen, vrijdag, terugkeren, moeten zij zich laten testen, in quarantaine gaan voor twee weken en de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Alle niet-essentiële reizen naar Spanje (uitgezonderd Tenerife) zijn verboden. Code rood geldt ook voor een reeks andere landen en gebieden binnen de EU.

Werknemers die terugkeren uit risicogebied: wat te doen? (Partena Professional)

Werknemers in quarantaine: welke vergoeding? (Partena Professional)

FOD Buitenlandse Zaken, dagelijkse corona-update om 16u

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.