Real Time News
for Human Resources Governance

Veel HR-mensen zijn zelf toe aan psychologische bijstand

Dat de corona-crisis het mentale welzijn onder druk zet, is al vaak gebleken uit peilingen en wetenschappelijk onderzoek. Voor HR betekent dit een uitdaging. Maar hoe voelen de HR-verantwoordelijken zich eigenlijk zelf? Niet al te best. Volgens een Nederlandse enquête erkent 32% van beslissingsbevoegde HR-medewerkers toe te zijn aan een gesprek met een psycholoog.

De impact van het coronavirus op werknemers en organisaties door de ogen van HR (OpenUp)

Corona gaf werkgevers vertrouwen in hun mensen

Er was een pandemie nodig om werkgevers te doen vaststellen dat zij hun medewerkers mogen vertrouwen. Dat leert een enquête door Antwerp Management School, het VBO en de HR-vereniging HRPro.be. Slechts 7% controleert nu meer op gewerkte uren (tegenover 30% minder). De resultaten blijft men van dichtbij opvolgen. Het geloof in flexibele werktijden is toegenomen.

Corona boost vertrouwen in werknemers (Wiskeys)

Werkbaarheidsrapporten staan online

In 2019 had de helft van de werknemers en van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen een werkbare baan. Maar de verschillen zijn groot naargelang de bedrijfstak. De banken scoren het hoogst, de dienstenchequebedrijven duidelijk het laagst. Ook de scores van de zelfstandigen variëren naargelang de beroepsgroep. Verstrekkers van intellectuele diensten staan er het beste voor.

Alle sectorrapporten werkbaarheidsmonitor 2019 beschikbaar (Stichting Innovatie en Arbeid)

2021 wordt jaar van telewerk en van afstandsleiden

Attentia heeft 7 trends opgelijst die in 2021 hun stempel zullen drukken op het personeels- en welzijnsbeleid. Op 1 staat de meer structurele aanpak van telewerk. Citaat: "We zien dat de productiviteit van mensen thuis wel toeneemt, maar de creativiteit en de focus op innovatie gaan achteruit. Voor ons mentale welzijn is het belangrijk dat teams elkaar regelmatig zien. Bovendien is het bewezen dat continue online werken veel meer energie vergt. We zorgen dus best voor hubs, op kantoor of andere locaties, die als ontmoetingsplaatsen dienen en connectie tussen mensen stimuleren." Op plaats 2 staat de opkomst van het leidinggeven op afstand (remote leadership).

HR- en Well-being trends in 2021: remote leadership en een grotere rol voor welzijn (Peoplesphere - tekst bij schrijven van dit bericht nog niet op attentia.be)

Videobellen kunnen ze nu, maar zijn ze nog loyaal?

Zijn we te veel bezig geweest met technologie? 3 op 10 werknemers voelen zich vandaag minder loyaal tegenover hun werkgever dan voor de coronacrisis. De helft heeft geen goed gevoel meer bij zijn baan. Hoofdreden: een gemis aan mentale en fysieke ondersteuning door de werkgever, net nu de nood daaraan groter is geworden. Het jongste Hays-onderzoek is een wake-up call.

1 op 3 werknemers minder loyaal na eerste coronagolf (Hays)

Lees ook:

Personeelsenquêtes: stel vooral de juiste vragen (HR Alert, 21 oktober 2020)

Drie op vier medewerkers tevreden over veiligheid op de werkvloer tijdens corona (Acerta): een positiever geluid dan in de Hays-enquête

Personeelsenquêtes: stel vooral de juiste vragen

Onbehagen op de werkvloer? Soms weet je het, soms niet. Interne online enquêtes helpen de vinger te leggen op pijnpunten binnen de organisatie. De technische kant is niet lastig meer. Je moet vooral de juiste vragen weten te stellen. Onderstaand artikel legt uit wat daar bij komt kijken. Vind je de tekst lang, spring dan naar het slot (tweede link hieronder). Daar vind je concrete voorbeelden van vragen, gegroepeerd volgens hr-thema.

Employee Survey Questions: The Ultimate Guide (Perceptyx, een aanbieder van online-enquêtediensten)

Sample Employee Survey Questions (Perceptyx)

Ongewenst gedrag neemt toe op werkvloer

Een kwart van de werknemers en bijna een vijfde van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen rapporteren intimidatie, pestgedrag, fysieke agressie of ongewenst seksueel gedrag. Dat zijn cijfers uit de werkbaarheidsmeting 2019 van de Stichting Innovatie & Arbeid, dus daterend van voor de corona-uitbraak. Ze liggen hoger dan in 2016. Vrouwen en contactberoepen lopen het meeste risico.

Grensoverschrijdend gedrag op het werk (Stichting Innovatie & Arbeid)

Lees ook: KU Leuven ontwikkelt screeningtool tegen sociaal ongewenst gedrag en pesten op het werk (WoltersKluwer)

Hoe zit dat nu eigenlijk met thuiswerken en de work/life balance?

Uit Nederland komen zeer alarmerende cijfers over het burn-outrisico onder thuiswerkers. Maar de opdrachtgever van de studie heeft een zakelijk belang en de steekproef was beperkt. Nuttiger voor hr-professionals is een wetenschappelijke 9-landenstudie bij 5000 kenniswerkers tijdens de lockdown. Die levert een genuanceerd beeld op. Alles bijeen zijn de voordelen van telewerken groter dan de nadelen. Maar wat voor de één een voordeel is, ziet de ander soms als een nadeel.

Grote groep werkenden loopt risico op burn-out door coronacrisis (Het Parool)

De voor- en nadelen van verplicht thuiswerken tijdens de lockdown (Marc van Veldhoven en Marco van Gelder, Tijdschrift voor HRM, Europese studie, pdf, 25 blz., rechtstreekse download)
 
Burn-out en thuiswerk: thuiswerken dan toch niet zo goed tegen stress (Partena Professional): met 6 nuttige tips

Corona: ander nieuws van de dag

Telewerk doet ziektecijfers bedienden afnemen (SD Worx)

Wie op kantoor wil werken moet dit voortaan aanvragen (Protime)

Hebzuchtige CEO’s ondermijnen de veerkracht van hun organisatie (Tilburg University): bedrijven met overbetaalde ceo's zullen zich minder gemakkelijk herstellen van de coronacrisis

IT-beveiliging - tweetalige checklist  (pdf, 7 blz.): handig voor organisaties die geen eigen specialist in IT-beveiliging aan boord hebben. Voka stelt een checklist ter beschikking die onder meer nuttig zal zijn in gesprekken met externe dienstverleners

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.