Real Time News
for Human Resources Governance

Meer belasting op salariswagens

Rijd je met een Audi A4 Avant diesel van het werk? Dan stijgt jouw belastbaar voordeel naar 193 euro per maand, net geen 20 euro meer dan je bij gelijke CO2-uitstoot zou betaald hebben in 2020. Is het een BMW X1, dan bedraagt jouw VAA nu 222 euro per maand, 25 euro méér. Die twee voorbeelden komen van SD Worx. Bij Link2Fleet kan je informatie vinden over alle auto's die in fleets worden ingezet. De belasting op het privé-gebruik van een salariswagen is omhoog gegaan door de daling van de gemiddelde CO2-uitstoot en de goedkeuring van een nieuwe wet.

Bedrijfswagens alleen maar zuiniger én duurder (SD Worx)

Ontdek de fiscaliteit van alle fleetmodellen van 2021 (Link2Fleet)

Opleiden weldra fiscaal beloond

Er zit een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aan te komen. Ze is bedoeld voor werkgevers die hun werknemers niet-verplichte opleidingen laten volgen. De vrijstelling bedraagt 11,75% van het toepasbare belastbaar loon, geplafonneerd op 3500 euro. Group S geeft de details van het wetsontwerp. Als er geen parlementaire kink in de kabel komt, gaat deze nieuwe lastenverlaging van start op 1 januari 2021.

Nieuwe lastenvermindering voor opleidingen middels een gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing (Group S)

Aanvullend pensioen is gekaapt door de grootverdieners

In de praktijk is het aanvullend pensioen een systeem dat de grootverdieners rijker maakt ten koste van de belastingen en de sociale zekerheid. Voor het gros van de rechthebbende werknemers en zelfstandigen blijft dit toemaatje op het wettelijk pensioen beperkt tot een habbekrats - vaak een handvol euro's per pensioenmaand. Het overheidsbeleid faalt. Het stelsel vergroot de inkomensongelijkheid en leidt tot een onbillijke situatie. Aan het woord is geen marginaal actiegroepje, maar het Rekenhof.

Aanvullende pensioenen – Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen (Rekenhof)

Lees ook: Oplossing voor aanvullend pensioen bedrijfsleiders getroffen door corona (De Tijd / Netto)

Salarisauto gaat meer kosten

Veel gebruikers van een salariswagen zullen over 2021 meer belasting betalen omdat hun Voordeel Alle Aard omhooggaat. De verklaring en alle details via onderstaande link. Twee voorbeelden, berekend door expertfirma Mobilitas, allebei met betrekking op een auto met een fiscale catalogusprijs van 30.000 euro, met tankkaart. Van een benzine-auto (130 gr CO2) stijgt het VAA van 1903 naar 2134 euro. Van een diesel (120 gr CO2) neemt het VAA toe van 2160 naar 2340 euro.

Belangrijke stijging voordeel van alle aard 2021 doordat de referentie CO2-uitstoot fors daalt (Link2Fleet)

Salariswagens: kijk naar het gelijkvormigheidsattest

Voor nieuwe bedrijfsauto's die privé mogen worden gebruikt, zullen vanaf 1 januari 2021 andere regels gelden voor de berekening van het voordeel alle aard van de werknemer en voor de aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever. Maar de wet is op zo'n manier geformuleerd, dat in sommige gevallen de keuze bestaat tussen twee uitstootwaarden en dat men mag kiezen voor de gunstigste. Het gaat om de nieuwe auto's waarvan het gelijkvormigheidsattest, naast de voortaan verplichte WLTP-waarde, nog steeds de NEDC 2.0-waarde vermeldt.

Bedrijfswagen: zal het voordeel van alle aard in 2021 uiteindelijk hoger zijn? (Group S)

Vrijstelling BV eerste golf: check of je in aanmerking komt

Heb je tijdens de eerste coronagolf personeel tijdelijk werkloos gesteld gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen? Dan kan je in aanmerking komen voor de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De preciese voorwaarden en modaliteiten van deze steunmaatregel zijn nu gekend.

Verduidelijking bij de tijdelijke fiscale steunmaatregel (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

Corona: studenten kunnen extra uren werken en fiscaal ten laste blijven (Ella / SD Worx): bij het bepalen van de nettobestaansmiddelen van studenten zal de fiscus geen rekening houden met wat zij verdienen in de zorgsector en in het onderwijs in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021

Betaal uw uitgestelde RSZ-bijdragen op tijd (Securex)

Imago zorgberoepen lijdt onder corona (Randstad)

-12% gewerkte uren in oktober tegenover oktober 2019 (Partena Professional Barometer): de arbeidsmarkt kent een nieuwe inzinking naar aanleiding van de recente maatregelen

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.