Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe bereken je brandstofkosten?

Wie zijn eigen auto voor beroepsverplaatsingen gebruikt, mag 75% van de brandstofkosten fiscaal aftrekken. Hoe bereken je die kosten? En moet je alle aankoopbewijzen op tafel kunnen leggen? De FOD Financiën geeft het antwoord in een FAQ. In tegenstelling tot de andere auto-uitgaven mag je de brandstofkosten forfaitair ramen. De FOD geeft een concreet voorbeeld.

Andere beroepsverplaatsingen > Afschrijving > Hoe bereken ik mijn brandstofkosten (FOD Financiën)

E-firmawagen komt nu snel dichterbij

Informateur Magnette stuurt aan op de snelle afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid voor alle modellen die CO2 uitstoten. Dat was bekend. Maar nu vraagt ook de reeds gevormde Vlaamse regering, bij monde van een N-VA-minister nog wel, aan het federale niveau daar snel werk van te maken. Intussen zullen de werkgevers in 2020 volop de factuur voorgeschoteld krijgen van eerdere maatregelen over de bedrijfsauto's.

Firmawagen met verbrandingsmotor niet langer fiscaal aftrekbaar vanaf 2023? (EasyPay Group)

Ook Vlaanderen wil enkel nog elektrische bedrijfswagens (De Tijd)

Mobiliteit in de kijker - De bedrijfswagen in 2020 (Securex)

Zo bouw je een waterdicht systeem van forfaitaire kostenvergoedingen

Kostenforfaits voor jouw werknemers bepalen, die de fiscale en sociale inspecties doorstaan: hoe pak je dat aan? Waarom is een bedrijfspolicy een must? Vraag je best aan de belastingdiensten een voorafgaandelijk akkoord (ruling)? Moet je de vergoedingen opnemen in de loonadministratie? Is (vertrek-)vakantiegeld verschuldigd? En wat bij de beëindiging van de arbeidsrelatie? Antwoord op al deze vragen in een grondig, helder gestructureerd dossier dat je gratis kan downloaden.

Memento van de Werkgever, oktober 2019, blz. 3 tot 17 (Partena Professional, pdf, rechtstreekse download)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.